Kategorie

Zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej - 15 maja 2014 r.

Aleksandra Pajewska
Zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej - 15 maja 2014/ fot. Fotolia
Przywrócenie zasiłku dla opiekuna osoby niepełnosprawnej jest wynikiem nowelizacji ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Dotyczy ona osób, które zostały pozbawione prawa do zasiłku wskutek wygaśnięcia decyzji przyznającej do niego prawo. Zmiany weszły w życie 15 maja 2014 roku.

Świadczenia pielęgnacyjne

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) dotyczy osób, które na skutek wygaśnięcia decyzji przyznającej prawo do świadczenia opiekuńczego, utraciły to prawo (z dniem 1 lipca 2013 roku). Jest ona bezpośrednim skutkiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 roku (K 27/13). Trybunał stwierdził wówczas, że pozbawienie opiekunów prawa do świadczenia pielęgnacyjnego jest niezgodne z obowiązującym standardem konstytucyjnym. Ustawa przywraca należne wsparcie finansowe opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych. Warto podkreślić, że będzie ono przysługiwało we wcześniej pobieranej wysokości, tj. 520 zł netto miesięcznie. Dodatkowo opiekunom przysługuje wyrównanie wraz z odsetkami ustawowymi za okres, w którym świadczenie nie było wypłacane (od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy – 14 maja 2014 roku).

Zadaj pytanie na: Forum

Wysokość poszczególnych świadczeń opiekuńczych w 2014 roku:

 1. Zasiłek pielęgnacyjny (153 zł miesięcznie)
 2. Specjalny zasiłek opiekuńczy (520 zł miesięcznie)
 3. Świadczenie pielęgnacyjne (800 zł miesięcznie - od 1 maja 2014 r.)

Zobacz również: Świadczenie pielęgnacyjne opiekunów

Obowiązki informacyjne organów

Organy, które do 30 czerwca 2013 roku wypłacały zasiłek dla opiekuna (wójt, burmistrz, prezydent) są zobowiązane do poinformowania zainteresowanych o możliwości (i konieczności) złożenia wniosku o przyznanie świadczenia a także o warunkach jego nabywania. Na przekazanie informacji organy mają 14 dni od daty wejścia w życie ustawy. Powinny to więc uczynić do 29 maja 2014 roku.

Procedura przyznania zasiłku

Zasiłek dla opiekuna osoby wymagającej opieki przyznawany jest na wniosek zainteresowanego. Pismo należy złożyć w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – tzn. do 15 września 2014 r. Wskazany termin ulega niejako przedłużeniu w sytuacji gdy wobec osoby, która wymaga opieki toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności/  orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wówczas termin 4 miesięcy liczony jest od dnia wydania orzeczenia. Ustawodawca nie przewiduje szczególnej formy wniosku, nie zawiera również delegacji do wydania rozporządzenia określającego wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna. Powinien on jednak zostać złożony w formie pisma a swoją treścią obejmować dane wymagane we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego według stanu prawnego ustawy o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu na dzień 31 grudnia 2012 r. Ustawa umożliwia ośrodkom opracowanie własnych wzorów i formularzy, które będą zbliżone do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

ZOBACZ: Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wydanie decyzji o przyznaniu świadczenia musi zostać poprzedzone wywiadem środowiskowym (rozmową z pracownikiem socjalnym). Jedna decyzja będzie dotyczyła zarówno zaległego świadczenia, jak i tego bieżącego. Nie ma więc przeciwwskazań, by ubiegać się o nie na jednym wniosku.

Zasiłek dla opiekuna w 2015 roku

Istotną zmianą jest również umożliwienie ubiegania się o zasiłek osobom nie podejmującym zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z tytułu sprawowania opieki. Będzie to możliwe od 1 stycznia 2015 roku.

O świadczenia opiekuńcze (zasiłek dla opiekunów, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy) będą mogli ubiegać się również rolnicy i ich małżonkowie bądź domownicy.

Polecamy serwis: Zasiłki

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) wejdzie w życie 15 maja 2014 r.

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 poz. 1456) weszła w życie 1 maja 2014 r.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 roku (K 27/13).

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  22 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Uznanie ojcostwa w 2021 r. – jak i kiedy?

  Zasady dotyczące uznania ojcostwa w 2021 r. nie zmieniły się. Na czym polega uznanie ojcostwa i jak tego dokonać?

  Kto ponosi odpowiedzialność za wypadek na basenie?

  Czy i od kogo można żądać odszkodowania za wypadek na basenie? Kwestię odpowiedzialności należy wywodzić z Kodeksu cywilnego.

  26.07.2021 wojewodowie ogłoszą termin kwalifikacji wojskowej

  26.07.2021 ogłoszony zostanie termin drugiej w tym roku kwalifikacji wojskowej. Kwalifikacja potrwa do 19.11.2021 i przeprowadzona zostanie przez powiatowe komisje lekarskie. Za powołanie tych komisji odpowiedzialni są wojewodowie.

  Upadłość konsumencka - koszty

  Upadłość konsumencka wiąże się z kilkoma kosztami, które dłużnik zobowiązany jest pokryć. Jak przygotować się do złożenia wniosku?

  RDOŚ powoła nowe strefy ochronne

  Nowe strefy ochronne dla rzadkich gatunków ptaków. Leśnicy z Nadleśnictwa Połczyn (RDLP w Szczecinku) znaleźli aż trzy nowe stanowiska ptaków chronionych, które wymagają ustalenia stref ochrony. Dwa gniazda są zajęte przez bociana czarnego (Ciconia nigra), a jedno przez orlika krzykliwego (Clanga pomarina).

  Delegowanie funkcjonariuszy SW do ośrodka w Gostyninie

  20.06.2021 weszła w życie ustawa mająca zapewnić środki na stworzenie tymczasowej placówki dla pacjentów ośrodka w Gostyninie, w którym przebywają najgroźniejsi przestępcy już po odbyciu kary. Przepisy pozwolą też na czasowe delegowanie tam funkcjonariuszy Służby Więziennej.

  Loty przeciwpożarowe i gaśnicze 2021 r.

  W 2021 r. zmieniły się przepisy ustawy – Prawo lotnicze. Umożliwiono Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydanie – na wniosek zainteresowanego podmiotu – zezwolenia na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka statkami powietrznymi pozostającymi pod nadzorem krajowym, a także na wykonywanie zarobkowych operacji polegających na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych.

  500 plus – czerwiec 2021 r.

  Dla świadczeń „500 plus” czerwiec 2021 r. jest ważnym miesiącem. O jakim terminie warto pamiętać?

  Zmiany w zawiadamianiu wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej od 29.06.2021

  Od 29.06.2021 obowiązywać będą nowe wzory zawiadomień wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony.

  Nowy formularz skierowania do komisji lekarskiej w Służbie Więziennej od 29.06.2021

  29.06.2021 r. w Służbie Więziennej obowiązywać będzie nowy formularz skierowania do komisji lekarskiej. Skierowane dotyczy kandydata, funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego, emeryta oraz rencisty.

  Czy Policja nie będzie musiała już badać stanu trzeźwości pracownika?

  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało przepisy, które umożliwią pracodawcom - pod pewnymi warunkami - wprowadzenie prewencyjnego badania pracowników na obecność alkoholu lub podobnie działających środków, a także zasady jego przeprowadzania.

  30.06.2021 r. upływa termin na dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

  Od 1 lipca 2021 r. podmioty, które nie zostały zarejestrowane w CRPA nie będą mogły prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych. Z kolei podmioty zużywające wyroby akcyzowe nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące osobami fizycznymi (takie jak jednostki samorządu terytorialnego, wojsko, policja, straż graniczna) nie będą mogły nabywać zwolnionych od akcyzy - ze względu na ich przeznaczenie - paliw lotniczych, paliw żeglugowych i gazu LPG.

  NIK o resocjalizacji więźniów poprzez aktywizację zawodową

  Nastąpił wzrost aktywności pracowniczej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Przyczynił się do tego specjalny program szkoleń, które w ramach resocjalizacji prowadziła Służba Więzienna. Choć praca osadzonych po zakończonych szkoleniach była istotą projektu, to jednak jego założenia nie gwarantowały utrwalania zdobytych umiejętności. W konsekwencji większość uczestników projektu wykonywało nieodpłatne prace porządkowe i pomocnicze na rzecz zakładów karnych. W wielu przypadkach prace te pozostawały bez związku z tematem ukończonego szkolenia a wykonywane były przez krótkie okresy. Ograniczało to skuteczność wejścia na rynek pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

  Podsumowanie operacji Labour Exploitation Empact Action Days 2021

  Od 31 maja do 6 czerwca 2021r. polska Policja uczestniczyła w międzynarodowej operacji Labour Exploitation Empact Action Days 2021 mającej na celu zwalczanie handlu ludźmi wykorzystywanymi do pracy przymusowej. Wydział dw. z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, jako krajowy koordynator platformy EMPACT THB, koordynował działania podjęte przez wszystkie Komendy Wojewódzkie Policji i Komendę Stołeczną Policji. W operacji wzięli udział również funkcjonariusze Straży Granicznej, pracownicy Okręgowych Inspekcji Pracy oraz Sanepidu. Całość działań koordynowana była przez Europol.

  Trwają prace nad projektem nowelizacji przepisów i zasad regulujących obszar przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz prowadzenia postępowań pokontrolnych

  18.06.2021 odbyło się spotkanie zespołu roboczego Komendanta Głównego PSP do spraw opracowania projektu nowelizacji przepisów i zasad regulujących obszar przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz prowadzenia postępowań pokontrolnych.

  Pobieranie torrentów - wyrok TSUE

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, iż dostawca internetu może systematycznie rejestrować adresy IP użytkowników oraz udostępniać ich nazwy i adresy pocztowe podmiotowi praw własności intelektualnej lub osobie trzeciej, zajmującej się windykacją tych praw.

  TSUE o dochodzeniu sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy"

  Były więzień Auschwitz nie może dochodzić sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy". Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Pokazy dla seniorów – propozycje zmian

  Pokazy, często kierowane do seniorów, mogą być źródłem nieuczciwych praktyk przedsiębiorców. UOKiK przygotował propozycje zmian w przepisach.

  Zniesławienie – jak można dochodzić odpowiedzialności sprawcy?

  Zniesławienie to przestępstwo, a jego ofiara może dochodzić odpowiedzialności sprawcy w postępowaniu karnym. W jaki sposób?

  SN o kwalifikacji danego związku chemicznego w sprawie o narkotyki

  Zdaniem Sądu Najwyższego o tym jak kwalifikować dany związek chemiczny w sprawie o narkotyki decyduje sąd orzekający.

  Wakacje 2021 - prawa pasażerów

  W wakacje 2021 r. ruch pasażerski będzie zależał od sytuacji epidemiologicznej. O jakich prawach powinni pamiętać pasażerowie?

  Dobry start 2021 – wniosek

  Wniosek o świadczenie dobry start w 2021 r. rodzice złożą według zmienionych zasad. Od kiedy będą przyjmowane wnioski?

  PESEL w spisie powszechnym - UODO wystąpił do GUS

  Prezes UODO wystąpił do GUS w sprawie wątpliwości dotyczących procesu pozyskiwania numeru PESEL od osób dokonujących tzw. samospisu internetowego.

  Termin wdrożenia e-doręczeń przesunięty?

  Przesunięcie terminu wdrożenia e-doręczeń zakłada nowelizacja uchwalona przez Sejm. Kiedy mają wejść w życie nowe przepisy?

  Emerytura dla zwierząt służących w służbach mundurowych

  Rząd przyjął projekt ustawy regulującej status zwierząt w służbach mundurowych. Projekt zmienia w tym zakresie m.in. ustawę o Policji oraz szereg innych aktów prawnych.