| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Sprawy rodzinne > Alimenty > Fundusz alimentacyjny > Fundusz alimentacyjny 2013

Fundusz alimentacyjny 2013

Podpowiadamy jak uzyskać świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie 2012/2013. Przysługują one osobom, które nie otrzymują należnego im wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji.

Kiedy świadczenia a funduszu alimentacyjnego nie przysługują?

Świadczenia te nie przysługują, gdy osoba uprawniona do ich otrzymywania została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej, jest pełnoletnia i posiada własne dziecko lub gdy zawarła związek małżeński.

Gdzie i jak należy ubiegać się o przyznanie świadczenia?

Aby otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego, osoba uprawniona musi złożyć wniosek w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce jej zamieszkania. Wniosek taki powinien zawierać dane dotyczące członków rodziny (imię, nazwisko, data urodzenia, nr PESEL); oświadczenia wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu oraz oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentów.

Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, zawierające informacje o wysokości:

- dochodu,
- składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
- należnego podatku;

  • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;
  • zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej; orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności; zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji; odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem; orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej; zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej; informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą; zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Polecamy serwis: Alimenty

Okres świadczeniowy

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest ustalane na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu (wójt, burmistrz, prezydent miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu. Sam okres świadczeniowy natomiast trwa od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego,

Obowiązki osoby uprawnionej

Osoba, której przyznano świadczenie z funduszu alimentacyjnego ma obowiązek zgłaszać wszelkie zmiany jej sytuacji, które maja wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Do sytuacji takich zalicza się między innymi zmianę w liczbie członków rodziny oraz uzyskanie lub utratę dochodu.

Zobacz również: Becikowe od 2013 r. - krok po kroku

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

S-NET

Główne dziedziny działalności przedsiębiorstwa to dostawa nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych dla biznesu i ISP; integracja rozwiązań IT takich jak: serwery, sprzęt telekomunikacyjny,​ ​sprzęt​ ​sieciowy,​ ​outsorcing​ ​IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK