| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Sprawy urzędowe > Pomoc prawna > Urzędy > Zatwierdzenie i wykonalnośc ugody administracyjnej

Zatwierdzenie i wykonalnośc ugody administracyjnej

Zatwierdzenie ugody następuje w formie postanowienia. Ugoda staje się wykonalna z dniem, w którym postanowienie o jej zatwierdzeniu stało się ostateczne.

Postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia ugody odnosi się do istoty sprawy, albowiem poprzez zatwierdzenie (lub odmowę zatwierdzenia) ugody organ wyraża swoje stanowisko względem jej treści, która co do zasady stanowi rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej – zatwierdzenie jest swego rodzaju wyrażeniem zgody na ukształtowanie stosunku administracyjnoprawnego w sposób w ugodzie określony, natomiast odmowa jest wyrazem sprzeciwu. W tym kontekście w literaturze spotyka się stanowiska, zgodnie z którymi przedmiotowe postanowienie jest porównywane do decyzji administracyjnej, jednakże należy je uznać za zbyt daleko idące. Równolegle w postanowieniu w przedmiocie zatwierdzenia ugody dopatruje się zwykłego, typowego postanowienia wydawanego w toku postępowania. To stanowisko wydaje się także niesłuszne, albowiem bez wątpienia postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia ugody, ściśle determinujące wykonalność ugody, zawiera w sobie element rozstrzygania co do istoty.

Postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia ugody (w przedmiocie, tzn. zatwierdzające albo odmawiające zatwierdzenia ugody) może być zaskarżone poprzez wniesienie zażalenia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania postanowienia. Postanowienie zatwierdzające ugodę doręcza się stronom wraz z jej odpisem (art. 119 § 3 k.p.a.).

Zobacz również serwis: Sprawy urzędowe

Wykonalność ugody (art. 120–121 k.p.a.)

Ugoda staje się wykonalna z dniem, w którym postanowienie o jej zatwierdzeniu stało się ostateczne (tj. z dniem, w którym upłynął termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o zatwierdzeniu ugody, albo z dniem, w którym organ wyższego rzędu wydał postanowienie o utrzymaniu postanowienia zatwierdzającego w mocy). Z chwilą uostatecznienia się tego postanowienia ugoda, co do zasady, staje się wykonalna i wywołuje takie skutki prawne jak decyzja administracyjna, jednakże „tylko w zakresie sprawy administracyjnej, która mogła być załatwiona przez ten organ w formie decyzji administracyjnej. Ugoda taka nie wywołuje natomiast takich skutków w zakresie, w jakim wykracza poza ramy sprawy administracyjnej, w której została zawarta. Tym bardziej nie wywołuje ona takich skutków jeżeli jej przedmiotem są sprawy nie należące w ogóle do właściwości organów administracji publicznej, np. sprawy cywilne. W takim zakresie ugoda jest bowiem nieważna jako zawarta zarówno bez podstawy prawnej, jak i z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 kpa w związku z art. 114 i art. 118 kpa)”.
Do ugody, w zakresie nieobjętym regulacją, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące decyzji administracyjnej (art. 122 k.p.a. – np. przepisy dotyczące rektyfikacji decyzji).

Zobacz również: Ugoda administracyjna - przykłady

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK