| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Dom > Umowa o wykonanie remontu - WZÓR UMOWY

Umowa o wykonanie remontu - WZÓR UMOWY

Umowa o roboty remontowe jest umową jaką inwestor zawiera z wykonawcą. Jej przedmiotem jest dokonanie remontów. Co do zasady wykonawcy za jego prace należy się wynagrodzenie.

§ 7

Zamawiający zobowiązany jest uzyskać na własny koszt wszystkie wymagane przez obowiązujące przepisy zezwolenia, zgody i opinie oraz załatwić wszystkie formalności urzędowe związane z realizacją niniejszej umowy.

§ 8

Zamawiający przekaże Wykonawcy komisyjnie budynek, w którym przeprowadzany będzie remont (zwany dalej „budynkiem”) w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z przekazania budynku Zamawiający sporządzi protokół. Protokół zostanie podpisany przez przedstawicieli obu stron.

§ 9

Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość korzystania ze źródeł energii elektrycznej i wody.

§ 10

Zamawiający zapewni ochronę budynku po zakończeniu każdego dnia pracy przez pracowników Wykonawcy. W trakcie robót ochronę zapewnia Wykonawca.

§ 11

Wykonawca jest zobowiązany do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, o której mowa w § 3 umowy, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi w terminie,

2) utrzymywania w budynku w czasie prac remontowych czystości i porządku,

3) zapewnienia ochrony przeciwpożarowej,

4) spełnienia wymagań ochrony środowiska,

5) usunięcia z  budynku wszelkich zbędnych przedmiotów, materiałów i odpadów po zakończeniu prac,

6) przedstawienia Zamawiającemu wszystkich atestów, świadectw dopuszczenia do eksploatacji oraz prób jakościowych urządzeń i konstrukcji użytych w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy.

§ 12

Wykonawca zapewni bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do przebywania w budynku zgodnie z właściwymi przepisami BHP. Wykonawca zapewni również bezpieczeństwo mieszkańców budynku w czasie przeprowadzania remontu instalacji.

§ 13

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zrealizowane roboty remontowe. Gwarancja obejmuje wszystkie wady fizyczne instalacji gazowej w całości jak i poszczególnych elementów instalacji.

2. Okres gwarancji wynosi dwanaście miesięcy, licząc od dnia następującego po dniu podpisania przez strony protokołu końcowego, przy czym w odniesieniu do materiałów użytych do wykonania instalacji obowiązuje okres gwarancji producenta.

3. Zgłoszone usterki i wady będą przez Wykonawcę rozpatrywane w terminie siedmiu dni od zgłoszenia. W przypadku poważniejszej wady termin do jej usunięcia wynosi czternaście dni.

§ 14

1. Nadzór nad robotami remontowymi z strony Zamawiającego pełnić będzie: ............................................................................

2. Ze strony Wykonawcy bezpośrednio odpowiedzialny za prowadzenie robót jest: ..........................................., Kierownik Robót.

3. Wskazani przedstawiciele stron upoważnieni są do podpisania protokołu  przekazania placu budowy i protokołu odbioru.

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK