| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Finanse > Umowa akwizycji - WZÓR UMOWY

Umowa akwizycji - WZÓR UMOWY

Umowa o świadczenie usług akwizycyjnych to umowa jaką przedsiębiorca zawiera ze zleceniobiorcą. Na jej podstawie zleceniobiorca świadczy usługi akwizycyjne.

§ 4

 1. Wynagrodzenie Akwizytora stanowi prowizja – w wysokości:
  1. …..….% (słownie …………………… procent) – w przypadku jednorazowego zamówienia
  2. ……..% (słownie …………………procent) – w przypadku zamówienia na czas………….(słownie…...................) tygodni/miesięcy
  3. ………………………………………………………………………….
 2. Wysokość prowizji ustalana jest w oparciu o wartość brutto zamówień na towary złożonych  przez pozyskane przez Akwizytora osoby, obliczonych na podstawie faktur VAT lub w inny niebudzący wątpliwości sposób.
 3. Akwizytor ma prawo do prowizji także wtedy, gdy do zamówienia nie doszło z wyłącznej winy Zlecającego.
 4. Prawo do prowizji dla Akwizytora pozostaje z chwilą potwierdzenia przez Zlecającego przyjęcia do wykonania zamówienia od osoby trzeciej pozyskanej przez Akwizytora lub z chwilą…………………………………………......…………
 5. W razie sporu co do wysokości prowizji, bezsporna jej część podlega wypłacie Akwizytorowi.

§ 5

Prowizja będzie wypłacona w terminie …………….. (słownie ………………) dni od chwili określonej w § 4 pkt 4.

§ 6

Zapłata prowizji następować będzie przelewem na wskazany przez Akwizytora, rachunek bankowy lub w innej uzgodnionej przez strony formie.

§ 7

 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony (od dnia ...............................……. do dnia …….............……….) / nieokreślony
 2. Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który wynosi…......……. (słownie ….............................……….) dni.
 3. Z ważnych powodów każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.
 4. Za ważny powód strony uznawać będą, w szczególności: chorobę strony wypowiadającej, istotną zmianę sytuacji życiowej, zmianę miejsca zamieszkania na odległość przekraczającą …….........…(słownie…..............................…) kilometrów, nieotrzymanie prowizji, uzasadnioną utratę zaufania do drugiej strony oraz ……………………..........................................................................................……….… ………………………..................................…………………………………………….

§ 8

 1. Wszelkie udokumentowane opłaty oraz koszty reklamy towaru Zlecającego dokonane przez Akwizytora, związane z wykonywaniem niniejszej umowy, podlegają zwrotowi przez Zlecającego z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Zwrotowi nie podlegają opłaty i koszty……………………….......................………….

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strefy Nieruchomości

Blog

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK