| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowy w firmie > Umowa o kredyt krótkoterminowy - WZÓR UMOWY

Umowa o kredyt krótkoterminowy - WZÓR UMOWY

W ramach umowy Bank udziela Kredytobiorcy kredytu z krótkim terminem spłaty (do 1 roku). Kredyty krótkoterminowe są przeznaczane na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

§ 5

Kredytobiorca – na postawie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939 z późn. zm.) – poddaje się egzekucji kwot z tytułu udzielonego kredytu i wszelkich innych kosztów i należności Banku, na pierwsze żądanie Banku celem pełnego zaspokojenia wierzytelności Banku zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

§ 6

1. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

2. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem kredytu ponosi Kredytobiorca, a w przypadku poniesienia ich przez Bank, Kredytobiorca zobowiązuje się do ich zwrotu. Kredytobiorca udziela Bankowi pełnomocnictwa do obciążenia wyżej wymienioną kwotą jego rachunku prowadzonego w ............ ..................................................................................................

§ 7

1. Kredytobiorca zobowiązany jest do:

1) comiesięcznego składania Bankowi pisemnych informacji wraz z dokumentami źródłowymi, pozwalających Bankowi na ocenę kondycji finansowej Zleceniobiorcy,

2) Informowania Banku o zaciąganych kredytach, pożyczkach, udzielonych gwarancjach i poręczeniach lub zobowiązaniach przekraczających ............... (słownie .................................) złotych.

2. W razie stwierdzenia przez Bank, że Kredytobiorca utracił zdolność kredytową, Bank może zażądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia wierzytelności z tytułu udzielonej gwarancji.

§ 8

Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych z niniejszej umowy jest sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Banku.

§ 9

1) Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

2) Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności...........................................          ...........................................
                   Bank                                    Kredytobiorca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o kredyt krótkoterminowy

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Green Drive

To kampania społeczna realizowana przez Fundację Trans.org (www.trans.org). Głównym celem akcji jest pokazanie firmom transportowym w Europie najlepszych sposobów na zmniejszenie wydatków na paliwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK