| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Usługi > Roszczenia z umowy o świadczenie usług

Roszczenia z umowy o świadczenie usług

Przedsiębiorcy oraz konsumenci zawierają liczne umowy o świadczenie usług. Jakie roszczenia przysługują nam w przypadku nienależytego wykonania usługi lub braku opłaty za jej świadczenie?

Zgodnie z wyrokiem SA w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 2016 r., III AUa 1942/15 przedmiotem umowy o świadczenie usług jest obowiązek starannego działania i cyklicznego wykonywania umówionych czynności. Umowa ta obejmuje szeroki zakres umów szczególnych (np. umowa przewozu, agencyjna, rachunku bankowego). Zgodnie z art. 750 kodeksu cywilnego do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane szczegółowo odrębnymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Jeżeli forma umowy o świadczeniu usług nie została zastrzeżona przez przepis ustawy (np. tak jak w umowie leasingu forma pisemna pod rygorem nieważności), w ramach swobody umów możliwe jest dowolne kształtowanie tego stosunku prawnego. Przykładem jest umowa o świadczeniu usług telekomunikacyjnych, która może być zawarta pisemnie jak i ustnie, chociażby przez telefon.

Zobacz: Konsument i umowy

Od 1 stycznia 2017 r. przy zawieranych umowach o świadczeniu usług obowiązuje minimalna stawka godzinowa przysługująca świadczącemu usługi. Określona jest w Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów i wynosi 13 zł brutto.

Roszczenia z umowy o świadczenie usług

Zgodnie z art. 742 k.c. usługodawcy przysługuje zwrot wydatków, które poczynił w celu należytego wykonania usługi, wraz z odsetkami ustawowymi. Do zwrotu wydatków zobowiązany jest usługobiorca, który powinien również zwolnić usługodawcę od zobowiązań, które ten w powyższym celu zaciągnął w imieniu własnym.

Zwrot wydatków przysługuje również w związku z wypowiedzeniem umowy o świadczeniu usług. Zgodnie z art. 746 § 1 k.c. usługobiorca może wypowiedzieć umowę w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić usługodawcy wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania usługi. W razie odpłatnej usługi obowiązany jest uiścić usługodawcy część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.

W związku z powyższym usługodawcy przysługuje roszczenie o zwrot wydatków, które poczynił w celu należytego wykonania usługi, roszczenie o zwrot części wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom (w razie wypowiedzenia umowy) oraz roszczenie o naprawienie szkody powstałej w związku z wypowiedzeniem umowy bez ważnego powodu. Powyższych roszczeń możemy dochodzić na drodze sądowej, po uprzednim wezwaniu usługobiorcy do zapłaty. W umowie o świadczeniu usług zazwyczaj zastrzeżona jest kara umowna, którą usługobiorca musi zapłacić w przypadku wypowiedzenia umowy.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK