REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-132/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 5 grudnia 2017 r. w sprawie T-728/16, Tuerck / Komisja, wniesione w dniu 15 lutego 2018 r. przez Komisję Europejską

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Sprawa C-142/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez cour d’appel de Bruxelles (Belgia) w dniu 23 lutego 2018 r. - Skype Communications SĂ rl / Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-145/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (Francja) w dniu 23 lutego 2018 r. - Regards Photographiques SARL / Ministre de l’Action et des Comptes publics

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprawa C-149/2018: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal da RelaçĂŁo de Lisboa (Portugalia) w dniu 26 lutego 2018 r. - Agostinho da Silva Martins / Dekra Claims Services Portugal SA

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-152/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 13 grudnia 2017 r. w sprawie T-52/16, Crédit mutuel Arkéa / Europejski Bank Centralny, wniesione w dniu 23 lutego 2018 r. przez Crédit mutuel Arkéa

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Sprawa C-153/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 13 grudnia 2017 r. w sprawie T-52/16, Crédit mutuel Arkéa / Europejski Bank Centralny, wniesione w dniu 23 lutego 2018 r. przez Crédit mutuel Arkéa

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Sprawa C-202/18: Skarga wniesiona w dniu 16 marca 2018 r. - Ilmārs RimšÄ“vičs / Republika Łotewska

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprawa C-238/18: Skarga wniesiona w dniu 3 kwietnia 2018 r. - Europejski Bank Centralny przeciwko Republika Łotewska

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Sprawa T-540/15: Wyrok Sądu z dnia 22 marca 2017 r. - De Capitani / Parlament [Dostęp do dokumentów - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Dokumenty dotyczące trwającej procedury ustawodawczej - Rozmowy trójstronne - Podzielone na cztery kolumny tabele dotyczące propozycji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego Europolu i uchylającego decyzje 2009/371/WSiSW i 2005/681/WSiSW - Częściowa odmowa dostępu - Skarga o stwierdzenie nieważności - Interes prawny - Dopuszczalność - Artykuł 4 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1049/2001 - Wyjątek dotyczący ochrony procesu podejmowania decyzji - Brak ogólnego domniemania odmowy dostępu do tabel podzielonych na cztery kolumny sporządzonych w ramach rozmów trójstronnych]

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Sprawa T-242/16: Wyrok Sądu z dnia 22 marca 2018 r. - Stavytskyi / Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją na Ukrainie - Zamrożenie środków finansowych - Wykaz osób, podmiotów i organów, do których ma zastosowanie zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych - Pozostawienie nazwiska skarżącego w wykazie - Obowiązek uzasadnienia - Zarzut niezgodności z prawem - Proporcjonalność - Podstawa prawa - Oczywisty błąd w ocenie)

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Sprawa T-442/16: Wyrok Sądu z dnia 20 marca 2018 r. - Šroubárna Ždánice / Rada [Wniosek o zwrot ceł antydumpingowych - Przywóz niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej lub wysyłanych z Malezji - Rozporządzenie (WE) nr 91/2009 i rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 723/2011 - Właściwość sądu krajowego - Brak właściwości Sądu]

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Sprawa T-579/16: Wyrok Sądu z dnia 22 marca 2018 r. - HJ/EMA (Służba publiczna - Personel tymczasowy - Nieprzedłużenie umowy zawartej na czas określony - Artykuł 8 akapit pierwszy WZIP - Przekształcenie umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony - Oczywisty błąd w ocenie - Obowiązek staranności - Obowiązek uzasadnienia - Prawo do bycia wysłuchanym - Sprawozdanie z oceny - Obowiązek uzasadnienia - Oczywisty błąd w ocenie)

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Sprawa T-734/16: Wyrok Sądu z dnia 20 marca 2018 r. - Argyraki/Komisja (Służba publiczna - Urzędnicy - Emerytury i renty - Obliczanie lat służby zaliczanych do okresu uprawniającego do emerytury - Uwzględnienie okresów służby przepracowanych w charakterze członka personelu pomocniczego - Przesłanki - Podstawa prawna)

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Sprawa T-60/17: Wyrok Sądu z dnia 22 marca 2018 r. - Safe Skies / EUIPO - Travel Sentry (TSA LOCK) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku towarowego - Słowny unijny znak towarowy TSA LOCK - Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji - Charakter odróżniający - Brak charakteru opisowego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b), c) i g) rozporządzenia (CE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b), c) i g) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Sprawa T-272/17: Wyrok Sądu z dnia 20 marca 2018 r. - Webgarden / EUIPO (Dating Bracelet) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Dating Bracelet - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Wcześniejsza praktyka EUIPO - Równość traktowania - Pewność prawa]}

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Sprawa T-246/16: Postanowienie Sądu z dnia 9 marca 2018 r. - Aurora Group Danmark / EUIPO - Retail Distribution (PANZER) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Wycofanie wniosku o unieważnienie prawa do znaku - Umorzenie postępowania

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Sprawa T-567/17: Postanowienie Sądu z dnia 13 marca 2018 r. - Disney Enterprises / EUIPO - Di Molfetta (DiSNEY FROZEN) (Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Wycofanie zgłoszenia do rejestracji - Umorzenie postępowania)

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Sprawa T-46/18: Postanowienie Sądu z dnia 8 marca 2018 r. - Comune di Milano / Rada Unii Europejskiej (Stwierdzenie niewłaściwości)

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Sprawa T-109/18: Skarga wniesiona w dniu 22 lutego 2018 r. - VI/Komisja

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Sprawa T-115/18: Skarga wniesiona w dniu 26 lutego 2018 - Tomasz KawałkoTrofeum/EUIPO - Ferrero (KINDERPRAMS)

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Sprawa T-129/18: Skarga wniesiona w dniu 1 marca 2018 r. - HMV (Brands) / EUIPO - Our Price Records (OUR PRICE))

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Sprawa T-140/18: Skarga wniesiona w dniu 28 lutego 2018 r. - LMP Lichttechnik Vertriebs / EUIPO (LITECRAFT)

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Sprawa T-143/18: Skarga wniesiona w dniu 1 marca 2018 r. - Société generale/EBC

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Sprawa T-144/18: Skarga wniesiona w dniu 1 marca 2018 r. - Crédit Agricole i in. / EBC

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Sprawa T-145/18: Skarga wniesiona w dniu 1 marca 2018 r. - Confédération nationale du Crédit mutuel i in. / EBC

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

REKLAMA