REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Pomoc państwa – Czechy – Pomoc państwa SA.55208 (2020/C) (ex 2020/N) – Rekompensata dla Poczty Czeskiej z tytułu wykonywania obowiązku świadczenia usługi powszechnej – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii EuropejskiejTekst mający znaczenie dla EOG.

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Pomoc państwa – Portugalia – Pomoc państwa SA.58101 (C/2020) (ex 2020/N) – Pomoc na ratowanie spółki SATA – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii EuropejskiejTekst mający znaczenie dla EOG.

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

REKLAMA

Kursy walutowe euro (Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.) 3 września 2020 r. 2020/C 293/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9912 – Genstar/TA/Brinker)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9909 – ISTA International/Aareal Bank/Objego) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji produktu, która nie jest zmianą nieznaczną, zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprostowanie do publikacji wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych ( Dz.U. C 336 z 7.10.2019 )

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro (Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.) 2 września 2020 r. 2020/C 292/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9878 – Total/EDP Comercializadora)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Komisja Administracyjna Wspólnot Europejskich ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących z dnia 26 czerwca 2020 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie nr 71480 – Telenor

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie nr 71480 – Telenor

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Urzędu Nadzoru EFTA nr 070/20/COL z dnia 29 czerwca 2020 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 54 Porozumienia EOG (Sprawa nr 71480 – Telenor)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro (Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.) 31 sierpnia 2020 r. 2020/C 289/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9910 – Mapfre Group/Santander Group/Popular Seguros JV) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9895 – KKR/Waves UK Divestco) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9810 – Natixis Investment Managers/La Banque Postale/JV)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9741 – Ines Kaindl/Peter Kaindl/M Kaindl)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Pomoc państwa – Belgia – Pomoc państwa SA.53964 (2019/NN) – Zwolnienie z opodatkowania nadmiernych zysków przyznane Luciad – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii EuropejskiejTekst mający znaczenie dla EOG.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Pomoc państwa – Belgia – Pomoc państwa SA.53965 (2019/NN) – Zwolnienie z opodatkowania nadmiernych zysków przyznane BASF – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii EuropejskiejTekst mający znaczenie dla EOG.

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Pomoc państwa – Belgia – Pomoc państwa SA.53966 (2019/NN) – Zwolnienie z opodatkowania nadmiernych zysków przyznane Eval Europe – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii EuropejskiejTekst mający znaczenie dla EOG.

Strony 91 - 91 Pobierz pdf

Pomoc państwa – Belgia – Pomoc państwa SA.53967 (2019/NN) – Zwolnienie z opodatkowania nadmiernych zysków przyznane BP Aromatics – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii EuropejskiejTekst mający znaczenie dla EOG.

Strony 134 - 134 Pobierz pdf

Pomoc państwa – Belgia – Pomoc państwa SA.53968 (2019/NN) – Zwolnienie z opodatkowania nadmiernych zysków przyznane The Heating Company – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii EuropejskiejTekst mający znaczenie dla EOG.

Strony 179 - 179 Pobierz pdf

Pomoc państwa – Belgia – Pomoc państwa SA.53969 (2019/NN) – Zwolnienie z opodatkowania nadmiernych zysków przyznane British American Tobacco – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii EuropejskiejTekst mający znaczenie dla EOG.

Strony 223 - 223 Pobierz pdf

REKLAMA