REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Kamil Lorek

Radca prawny, wykładowca akademicki różnych przedmiotów prawniczych, prelegent na konferencjach naukowych, absolwent Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Na podstawie rozprawy doktorskiej „Ochrona ludzi starszych na podstawie krajowego systemu prawnego” uzyskał stopień doktora nauk socjologicznych (dziedzina socjologia prawa). W trakcie studiów doktoranckich prowadził badania naukowe z zakresu analizy różnych dziedzin prawa oraz jego praktycznego zastosowania.

Doświadczenie zawodowe radcy prawnego zdobywał w kilku kancelariach radców prawnych w trzech różnych miastach (między innymi w Warszawie). Jest autorem publikacji naukowych z zakresu prawa (jest ich samodzielnym, jedynym autorem). Posiada doświadczenie dydaktyczne z czterech uczelni wyższych. Aktualnie jest nauczycielem akademickim na Uniwersytecie WSB Merito Warszawa, jak również w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu.

Prowadził także szkolenia dla pracowników publicznej placówki z zakresu. prawa. Wciąż uczestniczy w różnych szkoleniach dydaktycznych, naukowych organizowanych przez uczelnie wyższe oraz w licznych szkoleniach praktycznych z zakresu prawa organizowanych dla radców prawnych przez samorząd zawodowy radców prawnych.

Chodzenie za drugą osobą oraz kontaktowanie się z nią wbrew jej woli nie jest dla niej niczym przyjemnym. Takie zachowania mogą też skutkować odpowiedzialnością karną. Stanowią bowiem czyn zabroniony unormowany w Kodeksie karnym.
Ubezwłasnowolnienie jest instytucją prawa cywilnego. Ma ono na celu pomoc osobie, która nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem albo ma z tym poważne trudności. Wiele osób może się więc zastanawiać czy taki chory człowiek może podjąć się zatrudnienia i zarabiać na podstawie stosunku pracy.

REKLAMA

Groźba nie jest niczym przyjemnym. Wiele osób może odczuwać poważne obawy, a co za tym idzie także emocjonalno–psychiczne cierpienia utrudniające normalne, codzienne funkcjonowanie. Tymczasem są też ludzie bardzo odporni psychicznie na tyle, że w przypadku stosowania wobec nich gróźb, często mogą nie odczuwać ani żadnych obaw ani emocji.
Dowody są ważnym zagadnieniem w postępowaniu przed sądem. Samo istnienie dowodów może jednak nie wystarczyć do tego, by uzyskać określone świadczenie, wygrać sprawę. Potrzebnym jest również wykazanie, przedstawienie ich sądowi.

REKLAMA

Pozbawienie wolności, umieszczenie kogoś w więzieniu jest naturalną karą za popełnienie ciężkiego przestępstwa. Realizuje ono wiele funkcji, między innymi daje poczucie sprawiedliwości. Jest to jednak czynione po przeprowadzeniu stosownego postępowania oraz skazaniu. Tymczasem funkcjonuje też środek zapobiegawczy, który może odizolować od świata oskarżonego, podejrzanego, czyli osobę, co do której dopiero toczy się postępowanie karne i nie wiadomo jeszcze czy zasługuje ona na jakąkolwiek karę.
Prawo karne skarbowe jest specjalnym działem prawa karnego. Jest ono mocno związane z prawem finansowym, w tym prawem podatkowym. Naruszenie obowiązków podatkowych może skutkować nie tylko odpowiedzialnością administracyjno-prawną, ale także karno–skarbową. Sankcje zależą od tego jaki czyn zabroniony – skarbowy został popełniony.
Nie zawsze możemy przewidzieć jakieś nagłe wydarzenia, które potrafią całkowicie zmienić nasze życie. Zawierając umowy (w tym także w biznesie) do jakiegoś stopnia ryzykujemy i jest to normalne. Czasami jednak nie będzie można nawet przewidzieć przejawów oraz skutków takiego ryzyka, ponieważ zachodzą zdarzenia praktycznie nieprzewidywalne. Prawo zawiera stosowne regulacje w takich sytuacjach.
Nie zawsze osoba, która dopuściła się czynu zabronionego poniesie za to odpowiedzialność karną. Jednym z takich przypadków jest zachowanie podjęte w ramach obrony koniecznej. Każdy ma bowiem prawo bronić się przed niebezpiecznym zamachem.
Jest wiele różnych umów, które można zawrzeć. Część z nich to umowy nazwane, a inne to nienazwane. Specyficzną umową jest umowa przedwstępna. Ma ona na celu zawarcie w przyszłości kolejnej, docelowej, konkretnej umowy, która ma być podstawą określonych praw i zobowiązań. Nie każdy bowiem jest w stanie zawrzeć planowaną umowę już teraz, ale chciałby uczynić konkretne przygotowania do tego.
Mieszkanie/dom jest tym miejscem, w którym ludzie odpoczywają. Z pewnością wiele osób bardzo lubi, a nawet potrzebuje posiedzieć w ciszy po ciężkim dniu albo tygodniu pracy. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Czasami może być głośno w domu z powodu hałasu od sąsiadów. Może to być spowodowane wieloma przyczynami np. remontem, głośnymi zabawami.
Nabycie własności rzeczy może nastąpić na różne sposoby. Nieruchomość można na przykład kupić, dostać w prezencie w ramach darowizny, odziedziczyć w spadku po zmarłym. Jeszcze innym sposobem jest nabycie w drodze zasiedzenia.
Za popełnione przestępstwo ukarany może być tylko sprawca. Wynika to z zasady indywidualizacji kary. Odpowiedzialność posiłkowa jest wyjątkiem od tejże zasady. W tym przypadku osoba trzecia będzie musiała na przykład zapłacić orzeczoną karę grzywny.
Osoba, która dopuściła się naruszenia prawa w niektórych przypadkach nie poniesie za to odpowiedzialności. Taka sytuacja może wystąpić na przykład w przypadku choroby psychicznej lub innego zakłócenia czynności psychicznych.
Nieszczęścia chodzą po ludziach. Tak brzmi pewne przysłowie. Czasami w życiu zdarzają się niemiłe wydarzenia, problemy, które niespodziewanie potrafią się pojawić oraz utrudnić wykonanie zobowiązań umownych przez jedną ze stron. Niekiedy będą one mogły zostać uznane za vis maior, czyli tak zwaną siłę wyższą.
Uprawnienia są czymś bardzo ważnym w życiu. Należy je respektować. Mogą one przysługiwać danej osobie na przykład na podstawie przepisów prawa stanowionego albo na mocy zawartej umowy. Naturalnym jest obowiązek ich realizacji jeżeli tylko uprawniony się tego domaga. Czasami jednak ich wykonywanie może okazać się czymś złym.
Na przestrzeni lat można co jakiś czas usłyszeć zarzuty kierowane wobec osób, które nie popełniły nigdy żadnego czynu zabronionego, ale mają odpowiadać za swoich bliskich, którzy tego mieli dokonać. Tymczasem odpowiedzialność jakiejś osoby wcale nie musi przesądzać o tym, jacy są jej najbliżsi. Ponadto, należy także zaznaczyć, że przypisanie komuś odpowiedzialności za popełnienie przestępstwa/wykroczenia należy najpierw udowodnić w drodze  stosownego postępowania. 
Czy osoba, którą odpowiednie służby, prokuratura podejrzewa o popełnienie czynu zabronionego jest tą złą, niegodziwą osobą? Czy człowiek, wobec którego wniesiono już akt oskarżenia do sądu jest tym, który może być krytykowany za wyrządzenie określonego zła? Te pytania stawia sobie zapewne nie jedna osoba, choć są też i tacy, którzy są przekonani o winie ludzi, wobec których toczy się postępowanie karne. Tymczasem obowiązuje domniemanie niewinności. 

REKLAMA