| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Bezrobotny > Refundacje i pożyczki > Jak bezrobotny może otrzymać dotację?

Jak bezrobotny może otrzymać dotację?

Dotacje z Urzędu Pracy są jedną z najpopularniejszych form aktywizacji zawodowej. Dzięki nim osoby bezrobotne mogą otrzymać środki finansowe na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Oprócz spełnienia warunków określonych w ustawie konieczne jest zawarcie umowy między starostą a bezrobotnym.

Dotacje z Funduszu Pracy

W świetle przepisów starosta może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem takiej działalności. Dotacje z Urzędu Pracy są realizowane z Funduszu Pracy i co ważne nie podlegają zwrotowi.

Wysokość dotacji

Wysokość dotacji jest określona w umowie, którą zawiera starosta z bezrobotnym. Nie może być ona jednak wyższa niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu. 

Zobacz: Kiedy bezrobotny może otrzymać stypendium?

Umowa ze starostą

Dotacja z Funduszu Pracy na rzecz bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej udzielana jest na podstawie umowy pomiędzy starostą jako udzielającym dotacji, a bezrobotnym. Taka umowa powinna zawierać zobowiązanie bezrobotnego do:

1. prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy; 

2. wydatkowania dofinansowania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie; 

3. złożenia rozliczenia w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej; 

4. zwrotu dotacji, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty.

Kto może otrzymać dotację?

Osoba, która chce otrzymać dotację musi być zarejestrowana we właściwym miejscowo Urzędzie Pracy. Konieczne jest również złożenie wniosku o dofinansowanie, które powinien zawierać:

1. kwotę wnioskowanego dofinansowania; 

2. rodzaj działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć bezrobotny; 

3. symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD); 

4. kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania; 

5. specyfikację wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania, przeznaczanych na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej; 

6. proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dofinansowania.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnie 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2008.69.415), Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U.2011.155.922).

Zobacz serwis: Bezrobotny

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Trivago

Porównywarka internetowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »