| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Bezrobotny > Refundacje i pożyczki > Ile wynoszą dotacje na aktywizacje bezrobotnych

Ile wynoszą dotacje na aktywizacje bezrobotnych

W świetle obowiązujących przepisów bezrobotnemu, posiadającemu prawo do zasiłku przysługuje dodatek aktywizacyjny. Może on również otrzymać środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości nie wyższej niż 6 – krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

Bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku przysługuje dodatek aktywizacyjny, jeżeli: 

1. w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę; 

2. z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

W przypadku, gdy bezrobotny spełni warunki określone w pkt. 1, dodatek przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50 % zasiłku (717 zł miesięcznie w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku; 563 zł miesięcznie w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku), przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

Zobacz również: Kto ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Jeśli bezrobotny z własnej inicjatywy podejmie zatrudnienie, wówczas dodatek aktywizacyjny będzie wynosił 50 % zasiłku (mowa jest tutaj o zasiłku w wysokości 717 zł miesięcznie w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku; 563 zł miesięcznie w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku), przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

Starosta (prezydent miasta) z Funduszu Pracy może: 

1. zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia; 

2. przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.

Zobacz również serwis: Bezrobotny

Bezrobotny, który zamierza rozpocząć działalność gospodarczą, aby uzyskać pomoc finansową, musi złożyć wniosek do Urzędu pracy, w którym jest zarejestrowany. Wniosek ten powinien określać:

1. kwotę wnioskowanych środków

2. rodzaj działalności gospodarczej, którą bezrobotny zamierza podjąć; 

3. przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej;

4. kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności oraz źródła ich finansowania;

5. szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanych środków.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »