| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Emerytury > Świadczenia przedemerytalne > Jak uzyskać świadczenie przedemerytalne?

Jak uzyskać świadczenie przedemerytalne?

Świadczenie przedemerytalne pozwala osobie bezrobotnej, która ma określony staż pracy doczekać do emerytury. Wniosek o świadczenie przedemerytalne składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie przedemerytalne wypłacane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wcześniej jednak osoba zainteresowana otrzymywaniem świadczenia musi złożyć wniosek do ZUS. Wniosek można złożyć w dowolnej jednostce ZUS. Natomiast jednostką właściwą do wydania decyzji o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego jest, ta jednostka ZUS, która jest właściwa według miejsca zameldowania ubiegającego się o świadczenie przedemerytalne.

Co ważne, wniosek o świadczenie przedemerytalne można złożyć bezpośrednio lub przez swojego przedstawiciela ustawowego. Można również przesłać wniosek pocztą.

Zobacz również: Komu przysługuje zasiłek przedemerytalny?

Przede wszystkim osoba, która chce otrzymać świadczenie przedemerytalne musi złożyć zaświadczenie powiatowego urzędu pracy poświadczające okres pobierania przez co najmniej 6 miesięcy zasiłku dla bezrobotnych, fakt aktualnego zarejestrowania jako bezrobotny oraz potwierdzenie, że w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych wnioskodawca - bez uzasadnionej przyczyny - nie odmówił przyjęcia propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Dokumentami dołączanymi do wniosku o świadczenia są ponadto:

1) dokument potwierdzający wykonywanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

2) świadectwo pracy potwierdzające fakt zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych

3) świadectwo pracy zawierające podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego

4) dokument pozwalający na ustalenie przyczyn uzasadniających rozwiązanie stosunku pracy, jeżeli świadectwo pracy nie będzie potwierdzało tych okoliczności

5) postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości - w przypadku osób, które prowadziły pozarolniczą działalność

6) zaświadczenie powiatowego urzędu pracy o dacie zarejestrowania osoby, która utraciła prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy

7) decyzja wydana przez powiatowy urząd pracy o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w przypadku osób, które utraciły to prawo z powodu upływu okresu, na jaki zasiłek został przyznany 

8) dowody potwierdzające przebyte okresy składkowe, nieskładkowe i okresy pracy w gospodarstwie rolnym.

Zobacz również serwis: Świadczenia przedemerytalne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzję w ciągu 30 dni. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 120, poz. 1252 z późn. zm.)

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »