reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Działalność gospodarcza > Dofinansowanie na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej

Dofinansowanie na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą indywidualną działalność gospodarczą bądź są wspólnikami spółek cywilnych, osobowych lub kapitałowych, mogą ubiegać się o unijne dotacje na inwestycje związane z rozwojem przedsiębiorstwa.

Przedmiotowe wsparcie jest udzielane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (dalej jako: RPO) - przy mniejszych projektach oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) - przy większych przedsięwzięciach. Po konsultacjach z Komisją Europejską, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało dokument Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO), który został przygotowany zgodnie z wymogami art. 27 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (rozporządzenie Rady nr 1083/2006).

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSPRO) na lata 2007-2013 zakładają, iż Polska, w ramach istniejącego podziału administracyjnego na województwa, stworzy szesnaście RPO, odpowiadających potrzebom i możliwościom poszczególnych regionów. Obsługą każdego z Programów zajmuje się właściwy Urząd Wojewódzki, który ustala terminy naborów wniosków, wielkość dotacji, kryteria oceny wniosków etc. Przykładowo dla województwa mazowieckiego, szczegółowy opis procedury przyjmowania i rozpatrywania wniosków, znajduje się na stronie internetowej: rpo.mazowia.eu. Posługując się przykładem Województwa Mazowieckiego, wymaga podkreślenia, iż Regionalny Program Operacyjny na 2007–2013 (RPO WM), jest głównym instrumentem służącym realizacji celów strategii jego Rozwoju, a za jego opracowanie odpowiedzialny jest Zarząd Województwa, który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Programem.

Zobacz również serwis: Fundusze unijne

O dofinansowanie w ramach obowiązujących Programów, mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, współpracujący na zasadzie zawartych umów z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami oraz planujący współpracę biznesową w oparciu o rozwiązania elektroniczne.

Niezbędnym do wszczęcia procedury jest złożenie wniosku przez osobę ubiegającą się o unijne wsparcie, wraz z stosownymi załącznikami w postaci: danych dotyczących przedsiębiorstwa (m.in. dokumentacji ewidencyjnej: KRS, CEIDG, dotyczącej kondycji finansowej, otrzymanej uprzednio pomocy), opisu dotychczasowej działalności, uzasadnienia dla przedsięwziętego projektu (w tym m.in. mapy, szkice lokalizacyjne projektu, dokumentacja techniczna, potwierdzenia uprawnień właścicielskich do gruntu, na którym projekt ma być realizowany), harmonogramu działań oraz kosztorysu. W zależności od wyboru konkretnego Działania – zdarza się, iż w przedmiotowych kryteriach znajduje się wymóg wykazania innowacyjności projektu czy tez stworzenie nowych miejsc pracy

Po wszczęciu procedury – następuje formalna i merytoryczna ocena wniosku. Zawiera ona m.in. ocenę wszystkich wymaganych przepisami wymogów, poczynając od dochowania terminu na złożenie wniosku i sprawdzenia kompletności złożonej dokumentacji, na merytorycznej ocenie kończąc. Badanie merytoryczne wniosku, odbywa się pod kątem celowości, racjonalności i konieczności ubiegania się o przedmiotowe wsparcie przez przedsiębiorcę.

Zobacz również: Jak pozyskiwać fundusze europejskie, czyli regionalne programy operacyjne w praktyce

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama