reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Nieruchomości > Przyznanie lokalu socjalnego

Przyznanie lokalu socjalnego

Osoby starające się o przyznanie lokalu socjalnego powinny zapoznać się z podstawowymi kwestiami dotyczącymi takiego postępowania. Jest ono bowiem bardzo czasochłonne, a żeby otrzymać lokal socjalny z zasobów komunalnych, trzeba spełniać wiele warunków.

Co to jest lokal socjalny i publiczny zasób mieszkaniowy

Zanim przejdziemy do szczegółowego omawiania tematu warto zapoznać się z podstawowymi definicjami. Kwestie lokali socjalnych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Definiuje ona lokal socjalny jako lokal l nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie.

Natomiast publiczny zasób mieszkaniowy to lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy albo lokale stanowiące własność innych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych tych jednostek, Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych.

Kto jest uprawniony do lokalu socjalnego

W pierwszej kolejności nająć lokal socjalny będą mogły osoby, które uzyskały takie prawo w wyniku wyroku sądowego. W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy.

Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie.

Jest jednak grupa osób, którym Sąd nie może odmówić prawa do lokalu socjalnego i są to:

  • kobiety w ciąży,
  • małoletni, niepełnosprawni w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej lub ubezwłasnowolnieni oraz sprawujący nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkujący,
  • obłożnie chorzy,
  • emeryci i renciści spełniający kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,
  • osoby posiadające status bezrobotnego,
  • osoby spełniające przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały – chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.

Sąd, orzekając o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, nakazuje wstrzymanie wykonania eksmisji do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – w tym lokali
socjalnych – uchwala rada gminy.

Powinny one określać m.in.:

  • tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej,
  • kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego;
  • wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu.

To również gmina zawiera z osobą uprawioną umowę o najem. Jest ona zawierana na czas oznaczony. Może być ona zawarta przede wszystkim z osobą, która nie ma tytułu prawnego do lokalu i której dochody gospodarstwa domowego nie przekraczają wysokości określonej w uchwale rady gminy.

Jeżeli po upływie okresu, na jaki umowa została zawarta, nadal istnieją przesłanki do przyznania danej osobie lokalu socjalnego, umowa o najem jest przedłużana.

Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

reklama

Czytaj także

Ekspert:

Magdalena Golińska

aplikant radcowski

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

W pierwszej kolejności nająć lokal socjalny będą mogły osoby, które uzyskały takie prawo w wyniku wyroku sądowego.
W pierwszej kolejności nająć lokal socjalny będą mogły osoby, które uzyskały takie prawo w wyniku wyroku sądowego.

INFORLEX PKWiU + CN ze stawkami VAT i WIS249.00 zł
reklama

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Rzeszotarski

Business Development Manager & UC Specialist, Jabra

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama