reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Nieruchomości > Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Cudzoziemiec, który chce przebywać na terenie naszego kraju ma obowiązek zameldować się w gminie właściwej ze względu na jego miejsce zamieszkania.

Którzy cudzoziemcy podlegają obowiązkowi meldunkowemu

Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy.

Od wykonywania obowiązku meldunkowego zwolnieni są pod warunkiem wzajemności szefowie i członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych oraz urzędów konsularnych państw obcych, łącznie z członkami ich rodzin pozostającymi z nimi we wspólnocie domowej, a także inne osoby na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, z wyjątkiem cudzoziemców mających stałe miejsce pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.

W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się czynności zgłoszenia danych może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba.

Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Zobacz także: Co warto wiedzieć o meldunku

Wymagane dokumenty

Cudzoziemiec, który chce się zameldować na pobyt stały jest obowiązany przedstawić następujące dokumenty:

  • wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia pobytu stałego,
  • do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilno - prawna, orzeczenie sądu, decyzja administracyjna, wypis z księgi wieczystej lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu,
  • zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego – w przypadku, gdy osoba była poprzednio zameldowana na pobyt stały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, statusu uchodźcy lub zgody na pobyt tolerowany albo zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej lub udzieleniu zgody na pobyt tolerowany,
  • obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu,
  • członek rodziny obywatela UE niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej - ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej.

Organ właściwy

Cudzoziemiec, w celu zameldowania, powinien zgłosić się do organu ewidencji ludności właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Zobacz również serwis: Sprawy urzędowe

Sposób załatwienia sprawy

Organ ewidencyjny, po złożeniu formularza przez cudzoziemca, wydaje niezwłocznie dokument potwierdzający dokonanie zameldowania.

Dokument potwierdzający zameldowanie jest ważny przez okres 3 miesięcy.

Opłata

Czynność zwolniona jest od opłat.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama