Kategorie

Aktualna sytuacja powodziowa - 9 czerwiec

www.szczurowa.pl
www.szczurowa.pl
Fala powodziowa przechodząca przez stolicę była niższa od tej, którą prognozowano. Wały wytrzymały kolejny napór żywiołu. Teraz ciężkie chwile czekają mieszkańców Płocka i najbliższych  okolic. Sytuację utrudniają dodatkowo spodziewane gwałtowne burze, które zapowiadają synoptycy.

Województwo mazowieckie

Kulminacja fali wezbraniowej mija Warszawę i zbliża się do Modlina. Najwyższe stany wody prognozowane są na dzisiaj (9 czerwca br.) w godzinach popołudniowych.

W ciągu najbliższych dwóch dni na dolnej Wiśle (poniżej Warszawy) prognozowane są wzrosty stanu wody w strefie powyżej stanów alarmowych, w związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej.

Aktualnie na terenie dzielnicy Wilanów na żadnym odcinku wału przeciwpowodziowego, nie wystąpił przeciek wody. Wczoraj (8 czerwca br.) w nocy służby umacniały wał w rejonie dzielnicy Mokotów. Sytuacja jest stale monitorowana. Do odwołania zamknięta jest ulica Orszady łącząca Wilanów z Ursynowem.

Wał Miedzeszyński będzie wyłączony z ruchu komunikacyjnego do czwartku (10 czerwca br.).

W Łomiankach (powiat warszawski zachodni) poziom wody według wodowskazu przy śluzie obok J. Dziekanowskiego o godz. 10:30 wynosił 455 cm, o godz. 08:00 rano wynosił 465 cm, o godz. 04:00 w nocy wynosił 470 cm, czyli występuje tendencja spadkowa. Jednak stan podwyższonej gotowości wszystkich służb oraz alarm powodziowy będzie utrzymany przynamniej do godz. 8.00 rano w piątek (11 czerwca br.).

W miejscowości Świniary w gminie Gąbin woda przelewa się przez usypaną przez żołnierzy i strażaków opaskę z piasku. Na wyrwie nurt jest bardzo szybki i przedostają się przez nią duże ilości wody. Około godziny 3.00 w nocy nad Dobrzykowem przeszła burza podczas której wystąpiły chwilowe intensywne opady deszcze. Poziom wody podnosi się średnio około 2 cm/godz. Przez całą noc patrolowano wał na odcinku powyżej wyrwy w Świniarach do granicy z Iłowem.

Fala kulminacyjna w Warszawie na Wiśle osiągnęła poziom 749 cm o godz. 2.00 w nocy i była o 30 cm niższa od prognozowanej.

Dziś (9 czerwca br.) o godz. 11.00 stany wód na wodowskazach w Wyszogrodzie utrzymywały się na poziomie 728 cm, a w Kępie Polskiej na wysokości 650 cm. Według ekspertów maksymalny stan wód w trakcie fali kulminacyjnej może wynieść odpowiednio: 770 cm na wodowskazie w Wyszogrodzie i 705 cm w Kępie Polskiej. Wczoraj (8 czerwca br.) zarządzono ewakuację mieszkańców Dobrzykowa. W poniedziałek (7 czerwca br.) zakończyła się ewakuacja mieszkańców gminy Słubice i Gąbin w powiecie płockim.

Zobacz też: Praktyczne rady dla powodzian

Województwo lubelskie

Na terenie województwa na całej długości rzeki Wisły utrzymuje się nadal wysoki poziom wody. Stany alarmowe przekroczone są na wodowskazach w Annopolu o 175 cm, w Puławach o 166 cm i Dęblinie o 115 cm. Stan wałów przeciwpowodziowych i urządzeń hydrotechnicznych na terenie gmin nadwiślańskich według służb ratowniczych jest zróżnicowany.

W powiecie opolskim w Kolonii Szczekarków (gmina Wilków) po przerwaniu wału wstecznego na rzece Chodelce istnieje dalej zagrożenie podmycia mostu w Szczekarkowie. W Zastowie Polanowskim woda na Wiśle jest jeszcze powyżej powstałej wyrwy. Rozlewiska wody na obszarze całej gminy są dość znaczne. Zalane są miejscowości: Zastów Polanowski, Zastów Karczmiski, Wilków, Szczekarków, Sczekarków Kolonia, Urządków, Wilków kolonia, Kąty, Machów, Kępa Chotecka, Szkuciska, Majdany, Brzozowa, Lubomirka, Zagłoba, Kłodnica, Kolonia Wrzelów, Dobre oraz Małe Dobre. Częściowo podtopione to Podgórz, Żmijowiska, Kosiorów. Na terenie gminy Łaziska występują silne przesiąknięcia na całej długości wałów. Jako dobry ocenia się stan wałów w gminie Józefów nad Wisłą.

W miejscowości Janowiec (powiat puławski) po wczorajszym przerwaniu wału powstała wyrwa ma długość około 110 mb. Zalane miejscowości na tym obszarze to: Janowiec, Janowice, Brześce i Kolonia Brześce. Łącznie zalanych jest 150 domostw i 1000 ha łąk i pól. Ewakuowanych zostało 238 osób. Na terenie powiatu trwają także prace przy zabezpieczaniu wału poprzecznego w miejscowości Brześce Kolonia oraz Parchatka. Wypompowywana jest również woda z piwnic w Kazimierzu Dolnym.

W powiecie kraśnickim akcja ratownicza prowadzona jest głównie w dolinie Janiszowskiej (Zabełcze, Janiszów, Kosin i Borów), gdzie stwierdzono przesiąknięcia wałów przy rzece Sanny. Działania polegają na wzmacnianiu wałów workami z piaskiem oraz dostarczaniu podstawowych produktów spożywczych dla poszkodowanych. W miejscowości Popów wyrwa ma długość 100 m, a Kopiec około 80 m, skąd nadal zalewana jest Dolina Świeciechowska. Położona po prawej stronie drogi wojewódzkiej nr 824 część miejscowości Popów i Bliskowice została podtopiona. Łącznie na całości obszarów Doliny Świeciechowskiej i Janiszowskiej zalanych lub podtopionych jest 86 gospodarstw (130 budynków i mieszkań), gdzie zamieszkuje około 270 osób.

W powiecie ryckim występują liczne duże rozlewiska wzdłuż wałów przeciwpowodziowych spowodowane przesiąkaniem wałów oraz utrzymującym się wysokim stanem wód gruntowych. Wały zabezpieczone są workami z piachem. Zalanych jest około 300 ha użytków rolnych i zielonych. Podtopione są trzy gospodarstwa i 5 km dróg.

Zobacz też: Dowód osobisty utracony w trakcie powodzi

Województwo lubuskie

Poziom Odry systematycznie rośnie. Jest to efekt zbliżającej się, drugiej fali kulminacyjnej na Odrze. W ciągu doby poziom wody w Nowej Soli wynosi 545 cm i wzrósł o 13 cm, w Cigacicach 522, wzrósł o 11 cm, w Nietkowie 517 cm, wzrósł o 9 cm, w Połęcku 438 cm, wzrósł o 2 cm. Prowadzone analizy wskazują, że druga fala będzie niższa od pierwszej o 70-80 cm. Wały przeciwpowodziowe są stale monitorowane. Służby melioracyjne i nadzór budowlany na miejscu ocenili stan wałów i wskazali miejsca krytyczne, które zostały wzmocnione.

Woda w Warcie systematycznie opada o około 6 cm na dobę. Aktualnie wynosi on od 510 do 530 cm. Hydrolodzy uważają, że jeśli nie zmienią się warunki meteorologiczne, to rzeka ta nie powinna mieć drugiej fali kulminacyjnej.

Sytuacja w województwie jest stabilna i nie powoduje bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców. Nie występuje również zagrożenie epidemiologiczne.

Zobacz też: Definicje, rodzaje i typy powodzi

Województwo podkarpackie

W ciągu minionej doby, po przejściu kulminacji fali wezbraniowej na Wiśle, zanotowano spadki poziomu wód na wodowskazach Sandomierz i Zawichost. W dolnym biegu Sanu został przekroczony stan ostrzegawczy na profilu Radomyśl. Na górnych i środkowych biegach Wisłoka, Wisłoki i Sanu odnotowano spadki poziomu wody poniżej stanów ostrzegawczych.

Aktualnie na terenie województwa alarm przeciwpowodziowy obowiązuje na terenie powiatów: tarnobrzeskiego dla gmin Gorzyce i Baranów Sandomierski, stalowowolskiego dla gmin Radomyśl nad Sanem, Zaklików i Zaleszany oraz dla miasta Tarnobrzega.

Pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje dla gmin powiatu mieleckiego: miasta Mielca, miasta i gminy Radomyśl Wielki, miasta i gminy Przecław, gminy Tuszów Narodowy, a także miasta Stalowa Wola, gmin Pysznica i Bojanów z powiatu stalowowolskiego.

Wczoraj (8 czerwca br.) w związku ze stabilizacją sytuacji na rzekach województwa został odwołany alarm przeciwpowodziowy dla powiatów: niżańskiego, stalowowolskiego dla gmin Stalowa Wola i Pysznica, tarnobrzeskiego dla gmin Grębów i Nowa Dęba.

Na terenie całego województwa pracują ratownicy z PSP i OSP, policja, wojsko oraz specjalna grupa ratownicza z Czech.

Zalany obszar miasta Tarnobrzega obejmuje osiedla: Wielowieś, Sobów, Sielec, Dzików, Zakrzów.

Sytuacja w gminie Gorzyce jest stabilna, chociaż nadal utrzymywana jest pełna mobilizacja służb ratowniczych. W gminie Gorzyce działania przeciwpowodziowe prowadzi 385 żołnierzy, przy użyciu specjalistycznego sprzętu: 4 PTS, 2 śmigłowce, 7 łodzi saperskich. Ich praca polega na patrolowaniu wałów rzek: Wisły, Łęgu i Sanu, a także likwidowaniu przesiąknięć. Stany wód opadają. Na terenie gminy Gorzyce zalane są: Zalesie Gorzyckie, Trześń, Sokolniki, Orliska i Furmany. Większość osób z zalanych terenów pozostała w swoich domach, dlatego część służb zaangażowana jest w pomoc mieszkańcom z zalanych terenów. Ewakuowano dotąd 596 osób.

W gminie Baranów Sandomierski sytuacja stabilizuje się. Stan wody na rzece Babulówce spadł do poziomu pozwalającego otworzyć śluzę, aby woda zalewająca Dymitrów Duży i Mały mogła być odprowadzona do rzeki. Stan Wisły jest jeszcze na tyle wysoki, że nie można otworzyć śluzy na rzece Wiśle. W Baranowie Sandomierskim pracuje 40 żołnierzy. Na chwilę obecną pracują pompy PSP i OSP z Bełchatowa oraz Czech. Stan wody w Wiśle stopniowo obniża się.

W powiecie dębickim prowadzone są działania polegające na wypompowywaniu wody z domów, piwnic i rozlewisk w miejscowościach: Zawierzbie, Dębica, Brzeźnica.

W powiecie mieleckim służby wypompowywują wodę z rozlewisk i piwnic w miejscowościach: Złotniki, Książnice, Mielec, Wola Mielecka, Ostrówek, Trzciana, Borowa, Chrząstów, Łączki Brzeskie, Sadkowa Góra, Gliny Małe, Zaduszniki. Zabezpieczany i umacniany jest wał na kanale w miejscowości Przykop.

W gminie Padew Narodowa trudna sytuacja utrzymuje się w sołectwie Zaduszniki. W sołectwie Domacyny i Przykop sytuacja powoli stabilizuje się, trwa akcja wypompowywania wody z terenów zalanych (przy użyciu czeskiego agregatu wysokowydajnego). Prowadzony jest monitoring rzek, potoków i obwałowań oraz rowów melioracyjnych.

Na obszarze gminy Tuszów Narodowy na bieżąco prowadzony jest monitoring rzek i wałów na terenie gminy. Woda ze Złotnik poprzez Kanał Złotnicki i Chorzelowski zalała nisko położone tereny wsi Babicha i Borki Nizińskie, woda na wszystkich ciekach wodnych stopniowo opada.

Zablokowany jest ruch kolejowy w miejscowościach: Jasło, Stróże. Na długości około 500 metrów podmyty został nasyp kolejowy, powywracane są słupy trakcyjne. Przerwa w ruchu może potrwać dłuższy okres czasu.

W powiatach tarnobrzeskim, mieleckim wyłączonych jest nadal 58 stacji transformatorowych, a energii elektrycznej pozbawionych jest około 200 odbiorców. W powiecie jasielskim wyłączone są 2 stacje transformatorowe, prądu nie ma u około 100 odbiorców.

Zobacz też: Będzie pakiet ustaw dla powodzian

Województwo pomorskie

W ciągu ostatniej doby odnotowano wzrost poziomów wody w Tczewie i ujściowym odcinku Wisły. Stany alarmowe przekroczone są obecnie w Gdańskiej Głowie (o 2 cm) i Przegalinie (o 21 cm). Na wodowskazie w Tczewie poziom lustra wody jest o 9 cm niższy od alarmowego.

W ciągu najbliższej doby prognozowany jest dalszy wzrost stanów Wisły. Poziom alarmowy przekroczony zostanie również w Tczewie, do którego fala kulminacyjna powinna dotrzeć w dniach 12-13 czerwca br.

Jako stabilny określany jest również stan wałów przeciwpowodziowych, które monitorowane są na bieżąco.

Przygotowania do przyjęcia fali trwają również na Bulwarze Nadwiślańskim w Tczewie, gdzie nadal utrzymywane są zabezpieczające rękawy przeciwpowodziowe.

Zobacz też: Skutki powodzi dla przedsiębiorców

Województwo łódzkie

Na obszarze całego województwa sytuacja powodziowa stabilizuje się. W dorzeczu rzeki Bzury i Pilicy poziom wody obniżył się do strefy wody wysokiej (lokalnie w strefie stanów ostrzegawczych są miejscowości: Januszewice i Sulejów). W zlewni rzeki Warty utrzymują się stany ostrzegawcze (lokalnie w strefie stanów alarmowych są miejscowości Osjaków i Uniejów). Na 2 stacjach wodowskazowych przekroczone są stany alarmowe (maksymalnie stan alarmowy przekroczony jest o 23 cm w Osjakowie na rzece Warcie), na kolejnych 5 stany ostrzegawcze (maksymalne przekroczenie stanu ostrzegawczego o 44 cm - w Sulejowie na rzece Pilica).

Zobacz też: Nadgodziny w trakcie akcji ratunkowej w zakładzie pracy

Województwo wielkopolskie

Od dzisiejszego rana (9 czerwca br.) kolejny raz zmniejszony został zrzut ze zbiornika Jeziorsko. Wynosi on obecnie 160 m3/s dokładnie o połowę mniej niż 22 maja br., gdy gwałtownie podnosiły się stany Warty.

Nadal na całej długości wielkopolskich rzek notuje się tendencje spadkowe, wahania stanów rzek nie są jednak duże (dzisiejszy stan rzeki w Sławsku: 491 cm, 2-centymetrowy spadek dobowy; w Kole: 385, 2-centymetrowy spadek dobowy). Na wodowskazach na Prośnie notuje się już stany poniżej ostrzegawczego.

W Kaliszu zakończono prace z udzielaniem pomocy przy odpompowywaniu wody z zalanych terenów i trwa usuwanie worków z piaskiem z miejsc publicznych. W regionie stale monitorowane są wały przeciwpowodziowe, zmniejsza się też liczba przesiąknięć i przecieków wymagających zabezpieczania.

Zobacz też: Unia pomoże w usunięciu skutków powodzi

Województwo śląskie

W ciągu minionej doby na Wiśle, Małej Wiśle, Odrze i Warcie stan wody znajduje się głównie w strefie stanów wysokich. W ciągu minionej doby na 5 wodowskazach przekroczony był stan ostrzegawczy, nie odnotowano przekroczeń stanów alarmowych.

Poziom wody powyżej stanu ostrzegawczego zanotowano na Wiśle w Jawiszowicach, Przemszy w Radocha, Pszczynce w Pszczynie, Kłodnicy w Gliwicach i Rudzie w Rudzie Kozielskiej.

Sytuacja epidemiologiczna na obszarze województwa jest stabilna.

Najintensywniejsze działania porządkowe prowadzone są w rejonie powiatów: bielskim, bieruńsko-lędziński i żywieckim.

Na terenie powiatu bielskiego monitorowane są miejsca, w których występuje zagrożenie osuwania się ziemi (11 osuwisk w gminach Kozy Porąbka i Wilamowice). W mieście Bielsko-Biała pojawiły się 4 osuwiska.

W mieście Bieruniu działania w dalszym ciągu polegają na pracach porządkowych przy zalanych budynkach, pompowaniu wody z zalewiska „Bijasowice” (w sumie około 54 ha). Na bieżąco pompowana jest woda z zalanych budynków mieszkalnych. W sumie na terenie Bierunia zalanych jest 8 budynków mieszkalnych.

W gminie Chełm Śląski prowadzone są prace porządkowe wokół zalanych domów. Poziom wody na rozlewisku i rzece Przemsza systematycznie się obniża. W dalszym ciągu zalane są 2 budynki mieszkalne.

W powiecie żywieckim trwa inwentaryzacja na terenie osuwiska w Międzybrodziu Bialskim (gmina Czernichów). W gminie Jeleśnia sytuacja na osuwisku w miejscowości Pewel Wielka nie uległa zmianie.

Zobacz też: Ubezpieczony ma obowiązek ratować przedmiot ubezpieczenia

Województwo dolnośląskie

Alarmy przeciwpowodziowe utrzymują się na obszarze powiatów: oławskiego, wrocławskiego, trzebnickiego, średzkiego, wołowskiego, legnickiego, lubińskiego, górowskiego, głogowskiego i miasta Wrocławia.

Stany alarmowe są przekroczone na 13 wodowskazach. Obowiązują 3 stany ostrzegawcze.

Sytuacja na Dolnym Śląsku w dalszym ciągu stabilizuje się. Na większości wodowskazach notuje się tendencję spadkową. Wolniejszy spadek obserwowany jest w okolicach polderów zalewowych, które oddają wodę przejętą podczas przechodzenia fali wezbraniowej. Kulminacja tej fali, zgodnie z przewidywaniami, znajduje się obecnie w rejonie Ścinawy i Głogowa.

W ciągu najbliższych dwóch dni na środkowej Odrze, poniżej Głogowa prognozowane są wzrosty stanu wody, związane z przemieszczaniem się fali wezbraniowej w strefie stanów wysokich i powyżej stanów alarmowych. Na pozostałym odcinku górnej i dolnej Odry prognozowane są powolne spadki stanu wody w strefie wody wysokiej.

Na terenie województwa stale odbudowywana jest rezerwa powodziowa na zbiornikach retencyjnych.

Sytuacja we Wrocławiu jest ustabilizowana. Trwa zdejmowanie folii z wału przy ul. Celtyckiej. Tymczasowy wał wybudowany przed nadejściem drugiej fali wezbraniowej pozostanie na razie na swoim miejscu. Zostanie jedynie częściowo rozebrany, aby nie utrudniać komunikacji na osiedlu.

Na obszarze powodziowym nie występuje w tym momencie zagrożenie epidemiologiczne, nie stwierdzono również problemów z zaopatrzeniem ludności w wodę pitną.

Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska na bieżąco pobiera próbki z rejonów zalanych i podtopionych, na których mogły pojawić się zagrożenia dla mieszkańców i środowiska. Badania laboratoryjne nie wykazały do tej pory zagrożeń.

Zobacz też: Wojsko walczy z wielką wodą

Województwo małopolskie

W Małopolsce alarmy przeciwpowodziowe obowiązują w powiecie brzeskim i 7 gminach. Pogotowia przeciwpowodziowe są nadal w Nowym Sączu, Tarnowie i Oświęcimiu, 6 powiatach i 7 gminach. Stan alarmowy przekroczony jest na Szreniawie (o 58 cm) w Biskupicach w powiecie miechowskim. Stany ostrzegawcze zostały przekroczone w trzech miejscach na Wiśle: o 39 cm w miejscowości Jawiszowice (powiat oświęcimski), o 52 cm w miejscowości Karsy (powiat dąbrowski) i o 103 cm w miejscowości Szczucin (powiat dąbrowski).

Zobacz też: Czy przewoźnicy zapłacą odszkodowanie

Województwo świętokrzyskie

W Sandomierzu-Koćmierzowie w dalszym ciągu zalewane są obszary prawobrzeżnej części Sandomierza, z powstałej wyrwy w wale opaskowym. Wody zalewające tą część miasta dopływają do dwóch wyrw w prawym wale rzeki Trześniówki, wlewając się do jej koryta i odpływając do rzeki Wisły. Sytuacja w pobliżu sandomierskiej huty stabilizuje się.

W gminie Dwikozy wyrwa w prawym wale rzeki Opatówki została przegrodzona wałem opaskowym i dzięki temu powstrzymano wlewanie się wody na tereny już wcześniej zalane. Podtopieniu bądź zalaniu uległy miejscowości wraz z terenami: Szczytniki i Bożydar. Trwa walka o powstrzymanie zalewania wodą miejscowości Mściów.

Z wyrwy na wale rzece Wiśle w miejscowości Winiary zalane są częściowo miejscowości: Słupcza, Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska i Dwikozy. Z gminy Dwikozy ewakuowano ponad 150 mieszkańców.

Na terenie gminy Zawichost w wyniku wyrwy jaka powstała w Winiarach częściowo zalane jest osiedle Podgórze.

W gminie Tarłów przez powstałą wyrwę w lewym wale Wisły w Ostrowie woda dalej wlewa się do miejscowości: Ciszyca Przewozowa, Ciszyca Dolna, Leśne Chałupy i Częściowo Ciszyca Górna. Nadal trwa ewakuacja mieszkańców z podtopionych terenów.

Źródło: MSWiA

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  22 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku za wrzesień

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku również za wrzesień? To możliwe, ale trzeba pamiętać o formalnościach. Termin upływa 30 września.

  Sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie 16 września 2021 r. Co z umorzeniem spraw o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat?

  Świadczenie pielęgnacyjne a śmierć dziecka

  Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje w przypadku śmierci dziecka z niepełnosprawnością. Czy przepisy ulegną zmianie?

  1000 plus – dla kogo?

  1000 plus. Dla kogo przewidziano wsparcie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego? Prezentujemy najważniejsze założenia.

  Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej - nowe przepisy

  Przepisy dotyczące zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej weszły w życie. Jakie sytuacje obejmują?

  Zmiany w "500 plus" - nowelizacja uchwalona

  Zmiany w "500 plus" mają dotyczyć przejęcia przez ZUS obsługi programu. Wniosek złożymy tylko elektronicznie. Nowelizacja została uchwalona przez Sejm.

  Punkty spisowe w placówkach ZUS

  Punkty spisowe w placówkach ZUS powstaną w całej Polsce. Jaką pomoc będzie można w nich uzyskać?

  Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania

  Opieka nad seniorami ma być świadczona w miejscu zamieszkania. Rząd planuje zmiany w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej.

  Przepisy antylichwiarskie na stałe?

  Przepisy antylichwiarskie zostały uwzględnione w tzw. ustawach covidowych. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nową stałą regulacją.

  ZUS przejmie obsługę 500 plus [WYWIAD]

  ZUS ma przejąć obsługę programu "500 plus"? Czy jest na to gotowy? O szczegółach mówił PAP wiceprezes ZUS Włodzimierz Owczarczyk.

  PE o wolności mediów i praworządności w Polsce

  Parlament Europejski przyjął w rezolucję zatytułowaną "Wolność mediów i dalsze pogarszanie się praworządności w Polsce".

  Nowelizacja KPA a odszkodowania

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie. Czy właściciele nieruchomości będą dochodzić odszkodowań przed ETPC?

  Czas pracy - od kiedy?

  Czas pracy budzi szereg wątpliwości. Od kiedy się liczy? Co z tzw. czynnościami przygotowawczymi?

  Brak alimentów a dodatkowe zajęcia pozalekcyjne [BADANIE]

  W wielu przypadkach rodziców opiekujących się dziećmi, które nie otrzymują alimentów, nie stać na sfinansowanie jakichkolwiek zajęć pozalekcyjnych.

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych i inne zmiany

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych powiązane z płacą minimalną zakłada projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  Cmentarze i chowanie zmarłych – planowane zmiany

  Nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych ma w sposób kompleksowy regulować problematykę tzw. prawa pośmiertnego. Oto założenia projektu.

  Świadczenie usług cyfrowych - duże zmiany od 2022 roku

  Usługi cyfrowe. 1 stycznia 2022 r. mija termin implementacji przez państwa członkowskie UE dyrektywy 2019/770 z 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści i usług cyfrowych. Co się zmieni po wejściu w życie tych przepisów? Jakie nowe zasady wprowadza ta dyrektywa? Co powinni wiedzieć konsumenci?

  "Małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie - rezolucja PE

  Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której postuluje, by "małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie były uznawane w całej Unii .

  Straż Graniczna przypomina grzybiarzom o stanie wyjątkowym

  Straż Graniczna zaleca, by grzybiarze, zanim wybiorą się do lasów, sprawdzili jak przebiega strefa stanu wyjątkowego.

  Wnioski o "Dobry start" złożone przez większość uprawnionych

  Wnioski o "Dobry start" złożyła już wnioski o "Dobry start". Z danych ZUS wynika, iż rodzice najczęściej wybierali bankowość elektroniczną.

  Święta Wielkanocne w 2022 r.

  Święta Wielkanocne w 2022 r. to data oczekiwana przez wielu pracowników. Kiedy jest Wielkanoc? Czy jest to dzień wolny od pracy?

  Spis powszechny do 30 września 2021 r.

  Spis powszechny potrwa do 30 września. Jak można wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.?

  Zakup akcji lub obligacji - UOKiK radzi

  Na co zwracać uwagę przy najbardziej popularnych instrumentach finansowych, czyli akcjach i obligacjach?

  Wydziedziczenie – na czym polega?

  Wydziedziczenie jest możliwe tylko po spełnieniu określonych warunków. Na czym w rzeczywistości polega?

  Alienacja rodzicielska - co robić?

  Alienacja rodzicielska, czyli utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez rodzica to ważny problem. Co można zrobić w takiej sytuacji?