| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Powiat > Prawo jazdy 2015 > Jak ubiegać się o rozszerzenie uprawnień kierowcy?

Jak ubiegać się o rozszerzenie uprawnień kierowcy?

Kierowca, który zamierza poszerzyć swoje uprawnienia do kierowania pojazdami powinien złożyć stosowne dokumenty, by uzyskać numer PKK. Numer ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia i przystąpienia do egzaminu.

Formalności

Kierowca powinien złożyć następujące dokumenty:

- wniosek,

- dowód osobisty (do wglądu),

- wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem,

- orzeczenie lekarskie, psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem – nie dotyczy prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T,

- kserokopia posiadanego prawa jazdy,

- pisemna zgoda rodzica lub opiekuna - w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat,

- cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.

Po skompletowaniu dokumentów należy zgłosić się do urzędu starostwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach wnioskodawca może zostać wezwany do ich uzupełnienia.

Na podstawie tych dokumentów, właściwy organ wydający prawo jazdy, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę i przekazuje numer PKK kierowcy, który ubiega się o podwyższenie uprawnień. Numer ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu.

Na przydzielenie profilu wydział komunikacji ma 2 dni.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wydana zostaje decyzja o wydaniu prawa jazdy. Dokument ten wydawany jest wnioskodawcy pod warunkiem zwrotu dotychczasowego prawa jazdy.

Czym jest PKK?

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest elektronicznym dokumentem zawierającym dane i informacje identyfikujące, opisujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami (prawo jazdy czy pozwolenie na kierowanie tramwajem).

System ten ma przyspieszyć wymianę dokumentów pomiędzy urzędami a ośrodkiem szkoleniowym i egzaminacyjnym.

Komu jest wydawane prawo jazdy?

Prawo jazdy jest wydawane osobie, która:

- osiągnęła wymagany wiek dla danej kategorii,

- uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane,

- odbyła szkolenie wymagane dla danej kategorii,

- uzyskała pozytywny wynik na egzaminie państwowym dla danej kategorii,

- która przebywa na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy.

Czytaj także

Aktualizacja: 14.04.2015

Autor:

aplikant radcowski

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Jak ubiegać się o rozszerzenie uprawnień kierowcy? /Fot. Fotolia
Jak ubiegać się o rozszerzenie uprawnień kierowcy? /Fot. Fotolia

PIT 2020. Komentarz199.00 zł

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy

związek pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »