REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Porada Infor.pl

Co powinna zawierać umowa o dzieło?

Anna Kucharska
Anna Kucharska
Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.
Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

REKLAMA

REKLAMA

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Określenie stron w umowie

W przypadku gdy umowę podpisują: osoby fizyczne należy podać :

REKLAMA

  • ich imiona i nazwiska,
  • daty urodzenia,
  • imiona rodziców,
  • adres zamieszkania,
  • numery dokumentów
  • tożsamości (najczęściej jest to dowód osobisty),
  • ewentualnie numery PESEL.

Jeśli osoby fizyczne prowadzą działalność gospodarczą obok nazwisk należy podać nazwę tej działalności i numer NIP (osoby takie powinny przedstawić odpis zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej).

W przypadku spółek konieczne jest wskazanie nazwy spółki, adresu siedziby, numeru wpisu do KRS i osoby uprawnionej do reprezentacji.

Umowa o dzieło
zawarta w ………………. w dniu ……………..
pomiędzy:
firmą ……………..
z siedzibą w …………….., ul. ……………….,
zarejestrowaną w ……………… pod numerem ……………..,
z NIP ………………,
reprezentowaną przez:
……………..,
a
Panem/Panią …………………………………………………………, zamieszkałym/ą w ……………………………….., legitymującym/ą się dowodem osobistym nr:………………….., wydanym przez ……………………., zwanym dalej Wykonawcą.

Opis przedmiotu zamówienia (im dokładnej opiszemy, tym będzie łatwiej dochodzić roszczeń)

Wykonawca zobowiązuje się wykonać na zamówienie Zamawiającego dzieło w postaci: …………………………………………………………………………………………….
Szczegółowy opis dzieła przedstawia załącznik numer 1.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Określenie terminu wykonania umowy

Termin wykonania strony ustalają na dzień…………………………………………………..

Zobacz portal: Prawnik.pl

Określenie terminu jaki ma wykonawca na wykonanie dzieła

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się rozpocząć wykonanie dzieła do…. i ukończyć je do ….

Wskazanie wysokości wynagrodzenia oraz sposobu jego zapłaty

Za wykonanie dzieła strony ustalają wynagrodzenie w wysokości … (słownie:……..) zł. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej zostanie wypłacone w terminie 7 dni od daty odbioru dzieła na rachunek bankowy Wykonawcy w …………………………….nr…………………………………….

Zadaj pytanie: Forum prawa

Określenie zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia

W dniu podpisania umowy Przyjmujący zamówienie otrzyma ….% zaliczki na poczet wynagrodzenia. Pozostałą część wynagrodzenia Zamawiający przekaże na rachunek Przyjmującego zamówienie nr …………………… w ciągu ……… dni od dnia odebrania dzieła.

Ustalenie kto dostarcza materiały oraz narzędzi do wykonania dzieła

Przyjmujący zamówienie wykona dzieło, korzystając z własnych narzędzi i materiałów.

Ustalenie kary umownej

W przypadku niewykonania dzieła w terminie, Przyjmujący zamówienie zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości……… wartości umownej dzieła za każdy dzień zwłoki.
W przypadku niewykonania dzieła w terminie …dni od upływu terminu ustalonego w umowie Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania dzieła.
W razie niewykonania dzieła Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości ……..wartości nie wykonanego dzieła.

Określenie odszkodowania na zasadach ogólnych

Zarówno w przypadku zwłoki, jak i odstąpienia od umowy Zamawiający niezależnie od kar umownych może dochodzić od Przyjmującego zamówienie odszkodowania na ogólnych zasadach odpowiedzialności kontraktowej, przewyższających kary umowne.

Inne ustalenia tj. zakaz powierzania wykonywania dzieła przez osobę trzecią zastosowanie przepisów KC

Przyjmujący zamówienie nie może powierzyć wykonania dzieła innej osobie.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Zobacz również serwis: Formy zatrudnienia

Podpisy

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Jeżeli do umowy są załączane załączniki należy je wskazać w umowie ( pod podpisami stron).

Warto również zaznaczyć, że bardzo ważnym dokumentem przy zawieraniu umowy o dzieło jest dokument odbioru dzieła - protokół odbioru, który stanowi podstawę do wystawienia rachunku bądź faktury, i znacznie upraszcza sprawy w sądzie.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Dziemianowicz-Bąk: Świadczenie "babciowe" wejdzie w życie w IV kw. 2024 r.

Babciowe, czyli ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic" (tzw. świadczenie "babciowe") wejdzie w życie w IV kw. 2024 r., poinformowała dzisiaj minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Zasiłek przysługujący pracownikowi, który korzysta ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej

Jak obliczany jest zasiłek przysługujący pracownikowi, który korzystał ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej?

3261,53 zł lub 3267,53 zł netto najniższej krajowej od lipca 2024 roku

Najniższa krajowa od 1 lipca 2024 roku będzie wynosiła 4300 zł brutto. Ile to jest netto przy kosztach podstawowych i podwyższonych, czyli jakie wynagrodzenie otrzyma pracownik na tzw. rękę?

500 plus dla osoby niepełnosprawnej. Co z kryterium dochodowym?

Czy planowane jest zlikwidowanie kryterium dochodowego warunkującego uzyskanie świadczenia uzupełniającego dla osób z niepełnosprawnościami?

REKLAMA

Senat: 300 zł plus dla sołtysa po siedmiu latach i niezależnie od liczby kadencji. Świadczenie to podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 marca

Przyjęta 18 kwietnia 2024 r. wraz z poprawkami przez Senat nowelizacja ustawy dotycząca świadczenia dla sołtysów zakłada, że sołtysi będą mogli uzyskać świadczenie po siedmiu, a nie po ośmiu latach pełnienia funkcji sołtysa, niezależnie od liczby kadencji.

8600 zł – tyle od 1 lipca 2024 r. może wynieść kara dla kierowcy, który się zagapi. Namierzy go system.

Brak obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest zagrożony karą. Jej wysokość jest uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i długości przerwy w ochronie ubezpieczeniowej.

Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Ministerstwo Zdrowia już pracuje nad nowymi przepisami

Możliwe jest wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Zdaniem minister zdrowia Izabeli Leszczyny na stacjach benzynowych nie powinien być sprzedawany alkohol. Podobnego zdania jest były premier Mateusz Morawiecki.

Dla 2-3 osobowego gospodarstwa bon energetyczny 400 zł lub 800 zł, dla 4-5 osobowego - 500 zł lub 1000 zł, a dla sześcio i więcej osobowego - 600 zł 1200 zł. Projekt na RCL

Dla gospodarstwa 2-3 osobowego bon energetyczny będzie miał wartość 400 zł, dla 4-5 osobowego - 500 zł, a dla sześcio i więcej osobowego - 600 zł.

REKLAMA

Tysiące Polaków urodzonych po 2009 r. nie kupią i nie zapalą już legalnie papierosa? Celem wyeliminowanie palenie w kolejnych pokoleniach.

Czy stworzenie pierwszego pokolenia wolnego od nikotyny będzie korzystne dla państw, bo ograniczy liczbę chorób i zgonów ich obywateli, czy niekorzystne, bo spadną dochody z akcyzy i rozwinie się szara strefa? Kolejne państwo próbuje zaostrzyć przepisy antynikotynowe.

Zmiany w Kodeksie pracy jeszcze w 2024 r.? Prawdopodobnie tak

Zmiany w Kodeksie pracy jeszcze w 2024 r.? Taki jest plan.

REKLAMA