reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Formy zatrudnienia > Co powinna zawierać umowa o dzieło?

Co powinna zawierać umowa o dzieło?

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Określenie stron w umowie

W przypadku gdy umowę podpisują: osoby fizyczne należy podać :

  • ich imiona i nazwiska,
  • daty urodzenia,
  • imiona rodziców,
  • adres zamieszkania,
  • numery dokumentów
  • tożsamości (najczęściej jest to dowód osobisty),
  • ewentualnie numery PESEL.

Jeśli osoby fizyczne prowadzą działalność gospodarczą obok nazwisk należy podać nazwę tej działalności i numer NIP (osoby takie powinny przedstawić odpis zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej).

W przypadku spółek konieczne jest wskazanie nazwy spółki, adresu siedziby, numeru wpisu do KRS i osoby uprawnionej do reprezentacji.

Umowa o dzieło
zawarta w ………………. w dniu ……………..
pomiędzy:
firmą ……………..
z siedzibą w …………….., ul. ……………….,
zarejestrowaną w ……………… pod numerem ……………..,
z NIP ………………,
reprezentowaną przez:
……………..,
a
Panem/Panią …………………………………………………………, zamieszkałym/ą w ……………………………….., legitymującym/ą się dowodem osobistym nr:………………….., wydanym przez ……………………., zwanym dalej Wykonawcą.

Opis przedmiotu zamówienia (im dokładnej opiszemy, tym będzie łatwiej dochodzić roszczeń)

Wykonawca zobowiązuje się wykonać na zamówienie Zamawiającego dzieło w postaci: …………………………………………………………………………………………….
Szczegółowy opis dzieła przedstawia załącznik numer 1.

Określenie terminu wykonania umowy

Termin wykonania strony ustalają na dzień…………………………………………………..

Zobacz portal: Prawnik.pl

Określenie terminu jaki ma wykonawca na wykonanie dzieła

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się rozpocząć wykonanie dzieła do…. i ukończyć je do ….

Wskazanie wysokości wynagrodzenia oraz sposobu jego zapłaty

Za wykonanie dzieła strony ustalają wynagrodzenie w wysokości … (słownie:……..) zł. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej zostanie wypłacone w terminie 7 dni od daty odbioru dzieła na rachunek bankowy Wykonawcy w …………………………….nr…………………………………….

Zadaj pytanie: Forum prawa

Określenie zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia

W dniu podpisania umowy Przyjmujący zamówienie otrzyma ….% zaliczki na poczet wynagrodzenia. Pozostałą część wynagrodzenia Zamawiający przekaże na rachunek Przyjmującego zamówienie nr …………………… w ciągu ……… dni od dnia odebrania dzieła.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.
Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Nowa matryca stawek VAT – Usługi Nowa matryca stawek VAT - Towary - STANDARD378.00 zł
reklama

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Słodzińska - Wawrzonek

Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym i rodzinnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama