REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Reklamacje i zwroty biletów kolejowych

Kamila Mazurek
Reklamacje i zwroty biletów kolejowych /Fot. Fotolia
Reklamacje i zwroty biletów kolejowych /Fot. Fotolia
PKP CARGO

REKLAMA

REKLAMA

Opóźnienia podróży i zmiany rozkładu jazdy pociągów są często nieodłącznym elementem i zmorą PKP. Czy wskutek tych przyczyn jako pasażerowi zdarzyło Ci się przegapić kolejne, przesiadkowe połączenie? A może popadłeś w złość wobec braku miejsca siedzącego mimo dokonania jego wcześniejszej rezerwacji? Jeśli zastanawiasz się, czy z tytułu poniesionej szkody masz prawo żądać zwrotu kosztów biletu od przewoźnika, albo po prostu zmieniłeś plany podróży na 15 minut przed planowanym odjazdem, sprawdź poniżej warunki, jakie należy spełnić, by móc odzyskać pieniądze.

Podróżny korzystając z usług PKP ma prawo domagać się zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi, ponieważ wynika to z zawartego między nim a przewoźnikiem zobowiązania. Do minimalnych norm jakości podróży zalicza się punktualne przybycie i odjazd poszczególnych kursów, ogólne zasady postępowania w przypadku przerwania połączeń, zachowanie czystości pociągu i pomieszczeń stacji, obsługa skarg czy pomoc świadczona osobom niepełnosprawnym.

REKLAMA

Podstawą łączącej ich umowy jest zwykle zakup biletu, chyba że przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego określi inne warunki dostępu do przejazdu danym środkiem. Jeśli natomiast nie zostanie to ustalone, umowę zawiera się przez samo zajęcie miejsca w pociągu.

Zmiana lub odstąpienie od umowy

REKLAMA

Podróżny może zmienić umowę przewozu lub odstąpić od niej przed rozpoczęciem podróży albo już w jej trakcie, kiedy przewoźnik, będąc w drodze, zatrzymał się na stacji. Wobec tego jeśli chce zniwelować z obrotu istniejący bilet o danej treści, może zdecydować się na zmianę: kierunku podróży – a więc miejscowości, terminu wyjazdu albo klasy pociągu. Nim tego dokona powinien uzyskać od przewoźnika odpowiednie poświadczenie oraz ewentualnie otrzymać zwrot lub dopłacić różnicę należności.

Natomiast podróżnemu, który odstąpił od umowy przewozu albo, którego nie dopuszczono do przewozu lub usunięto ze środka transportowego, przysługuje zwrot pieniędzy, jednak po potrąceniu części należności (odstępnego). Potrącenia nie stosuje się, jeżeli podróżny odstąpi od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie przewoźnika.

POLECAMY: E - wydanie Dziennika Gazety Prawnej

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kiedy można żądać zwrotu pieniędzy za przejazd?

REKLAMA

Jeżeli przed rozpoczęciem przewozu lub w czasie jego wykonywania zaistnieją okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią, przewoźnik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym podróżnych oraz zapewnić im bez dodatkowej opłaty przewóz do miejsca przeznaczenia przy użyciu własnych lub obcych środków transportowych (przewóz zastępczy). Gdyby odjazd pociągu nastąpił przedwcześnie a podróżujący poniósł z tego tytułu szkodę, przewoźnik za nią odpowiada. Tak samo przy opóźnieniu lub odwołaniu danego środka kursującego regularnie, o i ile szkoda nastąpiła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika. Tymczasem, gdyby w ruchu nastąpiła przerwa albo całkowita utrata połączenia, które było przewidziane w rozkładzie jazdy, podróżnemu przysługuje zwrot należności za cały przerwany przejazd. Ponadto ma on możliwość do bezpłatnego powrotu do miejsca wyjazdu, chyba że przewoźnik nie ma możliwości zorganizowania takiego przewozu.

PKP Intercity przewiduje za opóźnienia pociągu odszkodowanie, jeśli wynosi ono od 60 do 119 minut, odszkodowanie stanowi 25%; 120 minut lub więcej, odszkodowanie stanowi 50%. Podróżny może ubiegać się o odszkodowanie z tytułu opóźnienia pociągu na podstawie pisemnego wniosku, do którego powinien załączyć oryginał(y) biletu(ów) oraz biletu(ów) dodatkowego(ych): ze wskazaniem lub bez gwarancji miejsca do siedzenia, z opłatą serwisową za korzystanie z miejsca w przedziale menedżerskim, na miejsce sypialne lub do leżenia a także dopłaty do pociągu EIP potwierdzających przejazd opóźnionym(i) pociągiem(ami). Dokumenty te należy składać w Centrum Obsługi Klienta lub przesyłając je za pośrednictwem poczty na adres PKP Intercity – w przypadku biletów jednorazowych bądź też osobiście w PKP Intercity lub przesyłając je za pośrednictwem poczty – w przypadku biletów okresowych. Wnioski o odszkodowanie rozpatrywane są w ciągu miesiąca od daty doręczenia.

Zobacz: Prawa konsumenta

Zwrot za bilet całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet wielokrotny PKP Intercity

Zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety okresowe dokonują kasy biletowe, po wcześniejszym pozostawieniu oryginału biletu w kasie; sieciowe - Karty INTERCITY (miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne) – dokonuje PKP Intercity na podstawie wniosku. W przypadku biletów przesłanych pocztą – termin niewykorzystania biletu na przejazdy wielokrotne liczy się od daty stempla pocztowego, nie licząc tego dnia. Od zwracanych należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety potrącane jest odstępne, przy czym potrącona kwota nie może być wyższa niż 150,00 zł. Potrącenia odstępnego nie stosuje, jeżeli niewykorzystanie biletu nastąpiło z przyczyn leżących po stronie PKP Intercity albo w przypadku, gdy podróżujący zwróci bilet na przejazdy wielokrotne przed rozpoczęciem jego terminu ważności.

Zwrot za bilet całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet jednorazowy PKP Intercity

By móc uzyskać pieniądze za tego rodzaju bilet, konieczne jest, by podróżny uzyskał jego poświadczenie o rezygnacji z przejazdu a następnie zwrócił przewoźnikowi oryginał poświadczonego biletu, albo oryginału biletu wraz z wydanym do niego poświadczeniem. Jeżeli podróżny nie zgłosił konduktorowi w pociągu rezygnacji z przejazdu do stacji przeznaczenia, może uzyskać poświadczenie – nie później niż przed upływem 60 minut od godziny przyjazdu do tej stacji pociągu, z którego podróżny wysiadł – w punkcie obsługi klienta na stacji pośredniej położonej na drodze przewozu. Zwrotu należności w tym przypadku dokonuje kasa biletowa.

Zobacz: Konsument i umowy

Reklamacja - elementy i załączniki

Umowa miedzy przewoźnikiem a korzystającym pasażerem będzie podstawą wszelkich roszczeń – jeśli więc np. Koleje Dolnośląskie nie wywiązują się z warunków umowy lub nienależycie ją jej elementy, wówczas druga strona porozumienia ma prawo wystąpić z roszczeniem w postaci reklamacji. A dopiero w przypadku wyczerpania tego środka i jego bezskuteczności, możliwe jest też wejście na drogę sądową.

Reklamację składa się w formie pisemnej. Powinna ona zawierać:
- datę sporządzenia reklamacji;
- imię i nazwisko (nazwę);
- adres zamieszkania (siedzibę) przewoźnika;
- imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację;
- tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;
- kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);
- wykaz załączonych dokumentów;
- podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.

Do reklamacji powinny być także dołączone oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu, w zależności, co jest przedmiotem roszczenia (w szczególności bilet na przejazd, kwit bagażowy, dokumenty potwierdzające przyjęcie do przewozu rzeczy innych niż przesyłka etc) oraz potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia, w tym poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów.

Procedura reklamacji

Reklamację składa się w dowolnym punkcie odprawy przewoźnika lub w jednostce organizacyjnej wskazanej przez przewoźnika, jako właściwa do załatwiania reklamacji. Przewoźnik jest obowiązany przyjąć każdą zgłoszoną reklamację spełniającą określone w przepisach warunki.

Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji przez przewoźnika.

Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia pewnych warunków, przewoźnik wzywa reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez przewoźnika uzupełnionej reklamacji.

Odpowiedź na reklamację powinna zawierać: 1) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) przewoźnika; 2) informację o uznaniu bądź nieuznaniu reklamacji; 3) uzasadnienie merytoryczne ze wskazaniem podstawy prawnej nieuznania reklamacji (w całości lub części); 4) w przypadku przyznania odszkodowania — uznaną kwotę odszkodowania oraz informację o terminie i sposobie jej wypłaty; 5) w przypadku zwrotu należności — określenie wysokości kwoty oraz informację o terminie i sposobie jej wypłaty; 6) pouczenie o prawie odwołania do właściwego miejscowo sądu; 7) podpis przewoźnika.

Nieudzielenie przez przewoźnika odpowiedzi na reklamację w wymaganym terminie skutkuje uwzględnieniem reklamacji.

Zadaj pytanie na naszym FORUM!

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz.U.2015 poz. 915)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. 2002 nr 5 poz. 46)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U. 2006 nr 38 poz. 266)

- Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę „PKP Intercity” (RPO-IC)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Formuła 2015 r. Kto zdaje tą maturę w maju 2024 r.? Na jakich arkuszach? Jakie wymogi?

Formuła 2015 r. jest mniej popularną formą egzaminu maturalnego niż Formuła 2023 r. Kto zdaje ten egzamin? Gdzie znajdzie wymogi egzaminacyjne?

Formuła 2023 r. Kto zdaje? Jakie arkusze egzaminacyjne? Jakie wymogi?

Na egzaminie maturalnym jest Formuła 2023 i Formuła 2015 r. Zdecydowana większość maturzystów podlega egzaminowi w "Formule 2023". Co charakteryzuje ten egzamin?

Kto zdaje Formułę 2023, a kto Formułę 2015? [Matura 2024 r. i dwa rodzaje egzaminu]

W 2024 r. egzamin maturalny będzie przeprowadzany w dwóch formułach: w Formule 2023 oraz w Formule 2015.

Matura 2024. Co można zabrać na salę? A co trzeba mieć?

Egzaminy maturalne zbliżają się wielkimi krokami. Przypominamy, co można zabrać na salę, a co obowiązkowo trzeba mieć. 

REKLAMA

Matury 2024 - kiedy? Harmonogram z terminami egzaminów z poszczególnych przedmiotów

Matury 2024. Jak wygląda harmonogram z terminami egzaminów z poszczególnych przedmiotów? Szczegółowe informacje dotyczące tego, kiedy odbywają się egzaminy maturalne w tym roku zawiera komunikat Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE).

Od 2,5 do 4,5 mln złotych wsparcia dla innowacyjnych przedsiębiorców tworzących miejsca pracy. Ruszyła druga edycja programu. Potrwa do 2029 r.

Ruszyła druga edycja Programu Szwajcarskiego. Potrwa do 2029 r. Mogą brać w niej udział przedsiębiorcy, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP, jako motorów innowacyjności i tworzenia miejsc pracy.

Opłata rejestracyjna od aut spalinowych już w IV kwartale. Zapłacimy też podatek od zanieczyszczania powietrza? Sprawdź, ile, i od kiedy.

Od marca trwają negocjacje z Komisją Europejską dotyczące opłaty i podatku od samochodów spalinowych, które Polska zobowiązała się wprowadzić w ramach realizacji kamieni milowych KPO.

Brawurowa akcja "Łowców Cieni". Poszukiwany listem gończym mężczyzna zatrzymany w Hiszpanii

Centralne Biuro Śledcze Policji poinformowało, że tzw. Łowcy Cieni zatrzymali Krzysztofa C., który jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i przestępstwa narkotykowe na dużą skalę. Policjanci namierzyli mężczyznę w Hiszpanii.

REKLAMA

Projekt ustawy wiatrakowej wraca do Sejmu. "Mamy konsensus w sprawie odległości 500 m od farm wiatrowych do zabudowań. Nie przewidujemy wpisania norm hałasu"

Projektu ustawy wiatrakowej już wkrótce ma powrócić do Sejmu. "Termin do końca czerwca jest aktualny. Projekt zyskał już akceptację kierownictwa ministerstwa, niebawem trafi do konsultacji międzyresortowych - powiedział w wywiadzie dla dzisiejszego wydania "Dziennika Gazety Prawnej" wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka.

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 2024. W tym roku święto odbywa się pod hasłem "Czytaj po swojemu”

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, obchodzony 23 kwietnia, ustanowiony został przez UNESCO. W tym dniu w bibliotekach i księgarniach odbywają się spotkania z autorami, seanse głośnego czytania, wystawy i odczyty. W 2024 roku święto odbywa się pod hasłem "Czytaj po swojemu”.

REKLAMA