Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Reklamacje i zwroty biletów kolejowych

Kamila Mazurek
Reklamacje i zwroty biletów kolejowych /Fot. Fotolia
Reklamacje i zwroty biletów kolejowych /Fot. Fotolia
PKP CARGO
Opóźnienia podróży i zmiany rozkładu jazdy pociągów są często nieodłącznym elementem i zmorą PKP. Czy wskutek tych przyczyn jako pasażerowi zdarzyło Ci się przegapić kolejne, przesiadkowe połączenie? A może popadłeś w złość wobec braku miejsca siedzącego mimo dokonania jego wcześniejszej rezerwacji? Jeśli zastanawiasz się, czy z tytułu poniesionej szkody masz prawo żądać zwrotu kosztów biletu od przewoźnika, albo po prostu zmieniłeś plany podróży na 15 minut przed planowanym odjazdem, sprawdź poniżej warunki, jakie należy spełnić, by móc odzyskać pieniądze.

Podróżny korzystając z usług PKP ma prawo domagać się zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi, ponieważ wynika to z zawartego między nim a przewoźnikiem zobowiązania. Do minimalnych norm jakości podróży zalicza się punktualne przybycie i odjazd poszczególnych kursów, ogólne zasady postępowania w przypadku przerwania połączeń, zachowanie czystości pociągu i pomieszczeń stacji, obsługa skarg czy pomoc świadczona osobom niepełnosprawnym.

Podstawą łączącej ich umowy jest zwykle zakup biletu, chyba że przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego określi inne warunki dostępu do przejazdu danym środkiem. Jeśli natomiast nie zostanie to ustalone, umowę zawiera się przez samo zajęcie miejsca w pociągu.

Zmiana lub odstąpienie od umowy

Podróżny może zmienić umowę przewozu lub odstąpić od niej przed rozpoczęciem podróży albo już w jej trakcie, kiedy przewoźnik, będąc w drodze, zatrzymał się na stacji. Wobec tego jeśli chce zniwelować z obrotu istniejący bilet o danej treści, może zdecydować się na zmianę: kierunku podróży – a więc miejscowości, terminu wyjazdu albo klasy pociągu. Nim tego dokona powinien uzyskać od przewoźnika odpowiednie poświadczenie oraz ewentualnie otrzymać zwrot lub dopłacić różnicę należności.

Natomiast podróżnemu, który odstąpił od umowy przewozu albo, którego nie dopuszczono do przewozu lub usunięto ze środka transportowego, przysługuje zwrot pieniędzy, jednak po potrąceniu części należności (odstępnego). Potrącenia nie stosuje się, jeżeli podróżny odstąpi od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie przewoźnika.

POLECAMY: E - wydanie Dziennika Gazety Prawnej

Kiedy można żądać zwrotu pieniędzy za przejazd?

Jeżeli przed rozpoczęciem przewozu lub w czasie jego wykonywania zaistnieją okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią, przewoźnik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym podróżnych oraz zapewnić im bez dodatkowej opłaty przewóz do miejsca przeznaczenia przy użyciu własnych lub obcych środków transportowych (przewóz zastępczy). Gdyby odjazd pociągu nastąpił przedwcześnie a podróżujący poniósł z tego tytułu szkodę, przewoźnik za nią odpowiada. Tak samo przy opóźnieniu lub odwołaniu danego środka kursującego regularnie, o i ile szkoda nastąpiła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika. Tymczasem, gdyby w ruchu nastąpiła przerwa albo całkowita utrata połączenia, które było przewidziane w rozkładzie jazdy, podróżnemu przysługuje zwrot należności za cały przerwany przejazd. Ponadto ma on możliwość do bezpłatnego powrotu do miejsca wyjazdu, chyba że przewoźnik nie ma możliwości zorganizowania takiego przewozu.

PKP Intercity przewiduje za opóźnienia pociągu odszkodowanie, jeśli wynosi ono od 60 do 119 minut, odszkodowanie stanowi 25%; 120 minut lub więcej, odszkodowanie stanowi 50%. Podróżny może ubiegać się o odszkodowanie z tytułu opóźnienia pociągu na podstawie pisemnego wniosku, do którego powinien załączyć oryginał(y) biletu(ów) oraz biletu(ów) dodatkowego(ych): ze wskazaniem lub bez gwarancji miejsca do siedzenia, z opłatą serwisową za korzystanie z miejsca w przedziale menedżerskim, na miejsce sypialne lub do leżenia a także dopłaty do pociągu EIP potwierdzających przejazd opóźnionym(i) pociągiem(ami). Dokumenty te należy składać w Centrum Obsługi Klienta lub przesyłając je za pośrednictwem poczty na adres PKP Intercity – w przypadku biletów jednorazowych bądź też osobiście w PKP Intercity lub przesyłając je za pośrednictwem poczty – w przypadku biletów okresowych. Wnioski o odszkodowanie rozpatrywane są w ciągu miesiąca od daty doręczenia.

Zobacz: Prawa konsumenta

Zwrot za bilet całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet wielokrotny PKP Intercity

Zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety okresowe dokonują kasy biletowe, po wcześniejszym pozostawieniu oryginału biletu w kasie; sieciowe - Karty INTERCITY (miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne) – dokonuje PKP Intercity na podstawie wniosku. W przypadku biletów przesłanych pocztą – termin niewykorzystania biletu na przejazdy wielokrotne liczy się od daty stempla pocztowego, nie licząc tego dnia. Od zwracanych należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety potrącane jest odstępne, przy czym potrącona kwota nie może być wyższa niż 150,00 zł. Potrącenia odstępnego nie stosuje, jeżeli niewykorzystanie biletu nastąpiło z przyczyn leżących po stronie PKP Intercity albo w przypadku, gdy podróżujący zwróci bilet na przejazdy wielokrotne przed rozpoczęciem jego terminu ważności.

Zwrot za bilet całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet jednorazowy PKP Intercity

By móc uzyskać pieniądze za tego rodzaju bilet, konieczne jest, by podróżny uzyskał jego poświadczenie o rezygnacji z przejazdu a następnie zwrócił przewoźnikowi oryginał poświadczonego biletu, albo oryginału biletu wraz z wydanym do niego poświadczeniem. Jeżeli podróżny nie zgłosił konduktorowi w pociągu rezygnacji z przejazdu do stacji przeznaczenia, może uzyskać poświadczenie – nie później niż przed upływem 60 minut od godziny przyjazdu do tej stacji pociągu, z którego podróżny wysiadł – w punkcie obsługi klienta na stacji pośredniej położonej na drodze przewozu. Zwrotu należności w tym przypadku dokonuje kasa biletowa.

Zobacz: Konsument i umowy

Reklamacja - elementy i załączniki

Umowa miedzy przewoźnikiem a korzystającym pasażerem będzie podstawą wszelkich roszczeń – jeśli więc np. Koleje Dolnośląskie nie wywiązują się z warunków umowy lub nienależycie ją jej elementy, wówczas druga strona porozumienia ma prawo wystąpić z roszczeniem w postaci reklamacji. A dopiero w przypadku wyczerpania tego środka i jego bezskuteczności, możliwe jest też wejście na drogę sądową.

Reklamację składa się w formie pisemnej. Powinna ona zawierać:
- datę sporządzenia reklamacji;
- imię i nazwisko (nazwę);
- adres zamieszkania (siedzibę) przewoźnika;
- imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację;
- tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;
- kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);
- wykaz załączonych dokumentów;
- podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.

Do reklamacji powinny być także dołączone oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu, w zależności, co jest przedmiotem roszczenia (w szczególności bilet na przejazd, kwit bagażowy, dokumenty potwierdzające przyjęcie do przewozu rzeczy innych niż przesyłka etc) oraz potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia, w tym poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów.

Procedura reklamacji

Reklamację składa się w dowolnym punkcie odprawy przewoźnika lub w jednostce organizacyjnej wskazanej przez przewoźnika, jako właściwa do załatwiania reklamacji. Przewoźnik jest obowiązany przyjąć każdą zgłoszoną reklamację spełniającą określone w przepisach warunki.

Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji przez przewoźnika.

Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia pewnych warunków, przewoźnik wzywa reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez przewoźnika uzupełnionej reklamacji.

Odpowiedź na reklamację powinna zawierać: 1) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) przewoźnika; 2) informację o uznaniu bądź nieuznaniu reklamacji; 3) uzasadnienie merytoryczne ze wskazaniem podstawy prawnej nieuznania reklamacji (w całości lub części); 4) w przypadku przyznania odszkodowania — uznaną kwotę odszkodowania oraz informację o terminie i sposobie jej wypłaty; 5) w przypadku zwrotu należności — określenie wysokości kwoty oraz informację o terminie i sposobie jej wypłaty; 6) pouczenie o prawie odwołania do właściwego miejscowo sądu; 7) podpis przewoźnika.

Nieudzielenie przez przewoźnika odpowiedzi na reklamację w wymaganym terminie skutkuje uwzględnieniem reklamacji.

Zadaj pytanie na naszym FORUM!

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz.U.2015 poz. 915)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. 2002 nr 5 poz. 46)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U. 2006 nr 38 poz. 266)

- Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę „PKP Intercity” (RPO-IC)

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Czas pracy 2022
Czas pracy 2022
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Kodeks wykroczeń
  Kodeks wykroczeń jest ustawą, która określa m.in. zasady odpowiedzialność za wykroczenia. Z jakich części się składa i co zawiera?
  Wakacje kredytowe korzystne dla kredytobiorców, ale co z bankami?
  W reakcji na gwałtowne podwyżki stóp procentowych oraz znaczny wzrost inflacji rząd zapowiada wprowadzenie nowych preferencji dla kredytobiorców. Z perspektywy banków dobrą wiadomością jest uchylenie w całości przepisów regulujących „wakacje kredytowe” z tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0. Do projektu dodano jednak przepisy przejściowe, których lektura może przyprawić o niemały zawrót głowy oraz inne propozycje, które oznaczają komplikacje dla sektora bankowego.
  Czternasta emerytura zostanie wypłacona na przełomie sierpnia i września
  Zgodnie z rządową autopoprawką czternasta emerytura będzie wypłacana od 25 sierpnia do 20 września 2022 r. Przesunięcie terminu uzasadniono koniecznością dostosowania systemów informatycznych ZUS i KRUS. Aby otrzymać czternastkę, nie będzie trzeba składać wniosków.
  Limity dorabiania dla emerytów i rencistów od 1 czerwca 2022 r.
  Od 1 czerwca 2022 r. wzrosną limity dorabiania dla emerytów i rencistów. Kogo obowiązują kwoty graniczne przychodów?
  Kredyt bez wkładu własnego bez minimalnego limitu gwarancji
  Kredyt bez wkładu własnego limit gwarancji przewiduje obecnie limit gwarancji w wysokości od 10 do 20 proc. wartości nieruchomości. Rząd jednak chce wprowadzić zmiany. Jakie?
  MZ o zakazie odwiedzin pacjentów
  Jak przekazało ministerstwo zdrowia, utrzymywanie zakazu odwiedzin pacjentów nie znajduje podstawy w świetle obowiązującego prawa, a także jest sprzeczne z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego w tym zakresie.
  Tusk: nie sądzę, by to, co zostało ustalone ws. projektu noweli o SN, przybliżyło nas do europejskich środków
  Nie sądzę, żeby to, co ustalił prezydent Andrzej Duda z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą ws. projektu noweli ustawy o Sądzie Najwyższym, przybliżało nas w sposób istotny do europejskich środków - powiedział w piątek przewodniczący PO Donald Tusk
  Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców - jakie zasady?
  Jakie są zasady dotyczące nabycia nieruchomości w Polsce? Czy konieczne jest uzyskanie zezwolenia?
  Ile dokładnie kosztuje rozwód?
  W ostatnich latach rozwody w Polsce stały się coraz popularniejsze. Sądy uginają się od ilości spraw rozwodowych, co powoduje, że czas oczekiwania na termin rozprawy może się wydłużyć. Niezależnie od tego osoby zainteresowane ta tematyką w pierwszej kolejności poszukują informacji na temat tego z jakimi kosztami sądowymi będą musiały się mierzyć składając pozew rozwodowy i jakie są ceny usług prawnych: koszt adwokata czy radcy prawnego.
  Prezydent podpisał ustawę o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej
  Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej. ZPHM będzie prowadził działania obejmujące m.in. zapewnienie natychmiastowej i niezbędnej pomocy poza terytorium Polski osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
  Co zrobić ze starym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?
  Stary sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może zostać wyrzucony do śmieci razem z innymi odpadami. Za ich wyrzucenie do nieodpowiedniego miejsca grożą wysokie kary. Nawet do 5 tys. zł. Co zatem z nim zrobić?
  Wypadek pożyczonym samochodem – o zasadach odpowiedzialności
  Może się zdarzyć, że podczas korzystania z cudzego samochodu dojdzie do wypadku. Zasady odpowiedzialności wydają się oczywiste, gdy jego sprawca, a zarazem kierujący pojazdem, jest właścicielem auta uczestniczącego w zdarzeniu. Co jednak w sytuacji, gdy za kierownicą zasiada osoba, której samochód ten jedynie udostępniono?
  Müller o żądaniach KE ws. SN: co do przywrócenia sędziów - "dajemy procedurę, w której to się może odbywać"
  Reforma systemu dyscyplinarnego jest, likwidacja Izby Dyscyplinarnej SN jest, a jeżeli chodzi o przywrócenie sędziów, to "dajemy procedurę, w której to się może odbywać" - mówił w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller pytany o spełnienie przez Polskę warunków postawionych przez Komisji Europejskiej.
  Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość RODO – konferencja online 25 maja 2022 r.
  W środę 25 maja 2022 r. o godz. 9:00 odbędzie się konferencja online poświęcona tematyce RODO z okazji 4 lat jego funkcjonowania. Gośćmi wydarzenia będą jedni z najlepszych ekspertów z dziedziny ochrony danych osobowych w Polsce. Zaproszeni eksperci przybliżą praktyczne aspekty stosowania RODO ujęte w trzech perspektywach czasu. Portal infor.pl objął patronat medialny nad tą konferencją.
  Horała: pierwszy wniosek do KE o płatność w ramach KPO w III kwartale
  Rząd planuje wysłać do Komisji Europejskiej pierwszy wniosek o płatność w ramach Krajowego Planu Odbudowy w III kwartale br. - poinformował w czwartek w Senacie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała.
  Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia to ustawa regulująca polskie postępowanie w sprawach o wykroczenia.
  Mieszkanie bez wkładu - dla kogo nowe rozwiązanie?
  Czy aktualna sytuacja na rynku nieruchomości pozwala na realne skorzystanie z rozwiązań programu „Mieszkania bez wkładu”?
  Kodeks karny skarbowy
  Kodeks karny skarbowy (uchwalony 10 września 1999 r.; obowiązuje od 17 października 1999 r.), zwany skrótowo "kks", to pierwsza ustawa rangi kodeksowej w polskim systemie prawnym, która określa zasady odpowiedzialności karnej za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Wcześniej (od 1 stycznia 1927 r. do uchwalenia obecnego kks) tę dziedzinę prawa karnego regulowały zwykłe ustawy karne skarbowe. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe to (najogólniej rzecz ujmując) określone w kks zachowania (czyny i zaniechania) godzące w szczególności w podatki, opłaty i inne daniny publiczne - szerzej: w interes finansowy Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego a także Unii Europejskiej.
  RPP: Odwiedziny u pacjentów w szpitalu nie mogą być ograniczane
  Utrzymywanie przez szpitale restrykcyjnych ograniczeń w korzystaniu z praw pacjenta może stanowić praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów – podkreśla Rzecznik Praw Pacjenta.
  Rehabilitacja 25 plus - ruszył nabór wniosków
  Rehabilitacja 25 plus to dofinansowanie przeznaczone dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które w roku 2016 lub później zakończyły uczęszczanie do placówek pobytu dziennego. Jakie są warunki jego uzyskania, a także kto i od kiedy może składać wnioski?
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje kwestie z zakresu prawa rodzinnego. Ustawa została uchwalona w 1964 r. i była wielokrotnie nowelizowana.
  Jak wyrobić paszport? Wszystko, co musisz wiedzieć
  Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 oraz do strefy Schengen kilka lat później sprawiło, że paszporty stały się w jakimś sensie zbędne. Każdy może przekroczyć pieszo granice z Niemcami lub Czechami i nie zwrócić na to większej uwagi. Jednak na strefie Schengen świat się nie kończy. Wycieczka w dalsze rejony świata wiąże się z koniecznością posiadania paszportu. Od czego zacząć, aby wyrobić paszport?
  Przemoc domowa - MS zapowiada nowe przepisy
  Ministerstwo sprawiedliwości proponuje kolejne narzędzia, mające przeciwdziałać przemocy domowej. Na jakim etapie jest projekt?
  Wakacje kredytowe tylko dla osób zaspokajających własne potrzeby mieszkaniowe
  Wakacje kredytowe mają być dostępne dla osób posiadających kredyt hipoteczny w złotówkach, które sfinansowały nim zakup nieruchomości na cele mieszkaniowe. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy mającej je wprowadzić do polskiego systemu prawa. Jakie założenia przyjął projektodawca?
  Kredyt bez wkładu własnego – nowe limity ceny m2
  Kredyt bez wkładu własnego niesie za sobą ograniczenia, np. limity cen metra kwadratowego kupowane mieszkania. Portal GetHome.pl sprawdził, jak duża jest obecnie w największych miastach oferta mieszkań do kupienia za taki kredyt.