| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Prawa seniora > Praca seniora > Praca w trakcie pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy

Praca w trakcie pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy

Osoby pobierające renty z tytułu niezdolności do pracy mogą podjąć dodatkowe zatrudnienie. Muszą jednak pamiętać, że w zależności do uzyskiwanych przychodów renta będzie przysługiwać w pełnej wysokości, ulegnie zmniejszeniu lub zawieszeniu. Oprócz tego każdy rencista, który osiągał przychód z tytułu wykonywania pracy, która objęta jest obowiązkiem ubezpieczeń społecznych, ma obowiązek powiadomić organ rentowy (ZUS) o wysokości przychodu uzyskanego z tytułu tej pracy.

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy jest świadczeniem z ubezpieczenia społecznego, przysługującym w razie utraty lub zmniejszenia wynagrodzenia z powodu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy zarobkowej.

Dodatkowy zarobek a wysokość renty

Wszystko będzie zależeć od wysokości uzyskiwanego z tytułu dodatkowej pracy przychodu.

Ogólna zasada jest taka, że osiągnięcie przez rencistę dodatkowego przychodu (poza otrzymywaną rentą) będzie wpływać na jego rentę. W rozumieniu obowiązujących przepisów osiąganie przychodu oznacza:

  1. zatrudnienie, służbę, inną pracę zarobkową,
  2. prowadzenie pozarolniczej działalności, działalności wykonywanej za granicą,
  3. pobieranie zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego,
  4. pobieranie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy,
  5. pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego lub wyrównawczego,
  6. pobieranie zasiłku wyrównawczego, pobieranie dodatku wyrównawczego,
  7. czynną służbę wojskową w Wojsku Polskim lub okresy jej równorzędne albo okresy zastępczych form tej służby, pełnionej w Polsce służby w Policji, w Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (w organach bezpieczeństwa publicznego), w Straży Granicznej, w Służbie Więziennej, w Państwowej Straży Pożarnej, w Służbie Celnej, w Biurze Ochrony Rządu.

Nie każdy przychód osiągany przez rencistę będzie prowadził do zmniejszenia lub zawieszenia renty. Skutku takiego nie wywoła przychód osiągnięty w czasie, gdy nie przysługiwało prawo do renty. Dotyczy to zarówno przychodu osiągniętego przed przyznaniem renty, jak i przychodu uzyskanego po ustaniu prawa do tego świadczenia.

Zawieszenie lub zmniejszenie renty

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zobacz serwis: Renty

Zmniejszenie wysokości renty powoduje osiągnięcie przychodu w wysokości przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia.

Zobacz również: Dla kogo odprawa rentowa

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy może być zmniejszone lub zawieszone.
Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy może być zmniejszone lub zawieszone.

Ważne rozmowy o biznesie i nie tylko….49.00 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Wszechstronne usługi dla biznesu, samorządów oraz jednostek administracji publicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »