| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Prawa seniora > Praca seniora > Zakaz dyskryminacji w pracy ze względu na wiek

Zakaz dyskryminacji w pracy ze względu na wiek

Z przejawami dyskryminacji często możemy się spotkać w trakcie trwania stosunku pracy. Przepisy jednak jasno stanowią, że niedopuszczalna jest jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia ze względu na wiek. Warto więc wiedzieć, że pracownik wobec którego pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania.

Dyskryminacja

Dyskryminacja jest zaprzeczeniem równego traktowania. Wszyscy pracownicy, bez względu na takie cechy i okoliczności jak: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, religia, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkowa, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacja seksualna, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy; powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Wiek pracownika

Z przejawami dyskryminacji możemy się często spotkać w trakcie trwania stosunku pracy. Pracodawcy bowiem niechętnie inwestują w starszych pracowników, wysyłając ich na szkolenia lub awansując. Wynika to najczęściej z powątpiewania w umiejętności percepcyjne i przystosowawcze osób starszych.

Zobacz serwis: Praca

Bardzo często pracownicy w wieku przedemerytalnym nie są kierowania na szkolenia podwyższające kwalifikacje zawodowe. Zatrudniający argumentują to tym, że uzupełniona i poszerzona przez nich wiedza, jedynie na krótki czas będzie służyła interesom pracodawcy.

Odpowiedzialność pracodawcy

Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Należy podkreślić, że skorzystanie przez pracownika z tego uprawnienia nie może stanowić przyczyny uzasadniającej rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia.

Spór na tle odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu należy do właściwości sądów pracy.

Rozwiązanie stosunku pracy

W praktyce jedną z najczęściej podnoszonych kwestii w związku z zarzutami dyskryminacji ze względu na wiek jest pytanie, czy osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury przez pracownika jest uzasadnioną samodzielną przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę. W świetle dotychczasowego orzecznictwa, nie ma wątpliwości, że osiągnięcie wieku emerytalnego, będąc jedynie współprzyczyną wypowiedzenia stosunku pracy, nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Pan Adam, który zarządza zakładem pracy jest zmuszony dokonać jego restrukturyzacji i zmniejszyć zatrudnienie. W związku z tym zdecydował się wytypować do zwolnień w pierwszej kolejności pracowników, którym po rozwiązaniu stosunku pracy przysługiwać będzie emerytura. Takie zachowanie pana Adama nie stanowi przejawu dyskryminacji ze względu na wiek.

Zobacz również serwis: Emerytury

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Bogusz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »