| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Prawa seniora > Praca seniora > Zakaz dyskryminacji w pracy ze względu na wiek

Zakaz dyskryminacji w pracy ze względu na wiek

Z przejawami dyskryminacji często możemy się spotkać w trakcie trwania stosunku pracy. Przepisy jednak jasno stanowią, że niedopuszczalna jest jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia ze względu na wiek. Warto więc wiedzieć, że pracownik wobec którego pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania.

Aktualne artykuły: Najważniejsze zmiany w Kodeksie pracy od 7 września 2019 r. >>> Zmiany w Kodeksie pracy 2019 - dyskryminacja i nierówne traktowanie >>> Zakaz nierównego traktowania i dyskryminacji telepracownika >>> Wysokość odszkodowania za mobbing, nierówne traktowanie i dyskryminację w pracy w 2020 r.

Dyskryminacja

Dyskryminacja jest zaprzeczeniem równego traktowania. Wszyscy pracownicy, bez względu na takie cechy i okoliczności jak: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, religia, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkowa, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacja seksualna, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy; powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Wiek pracownika

Z przejawami dyskryminacji możemy się często spotkać w trakcie trwania stosunku pracy. Pracodawcy bowiem niechętnie inwestują w starszych pracowników, wysyłając ich na szkolenia lub awansując. Wynika to najczęściej z powątpiewania w umiejętności percepcyjne i przystosowawcze osób starszych.

Polecamy: Emerytury - zmiany 2019 (PDF)

Bardzo często pracownicy w wieku przedemerytalnym nie są kierowania na szkolenia podwyższające kwalifikacje zawodowe. Zatrudniający argumentują to tym, że uzupełniona i poszerzona przez nich wiedza, jedynie na krótki czas będzie służyła interesom pracodawcy.

Odpowiedzialność pracodawcy

Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Należy podkreślić, że skorzystanie przez pracownika z tego uprawnienia nie może stanowić przyczyny uzasadniającej rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia.

Spór na tle odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu należy do właściwości sądów pracy.

Rozwiązanie stosunku pracy

W praktyce jedną z najczęściej podnoszonych kwestii w związku z zarzutami dyskryminacji ze względu na wiek jest pytanie, czy osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury przez pracownika jest uzasadnioną samodzielną przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę. W świetle dotychczasowego orzecznictwa, nie ma wątpliwości, że osiągnięcie wieku emerytalnego, będąc jedynie współprzyczyną wypowiedzenia stosunku pracy, nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Pan Adam, który zarządza zakładem pracy jest zmuszony dokonać jego restrukturyzacji i zmniejszyć zatrudnienie. W związku z tym zdecydował się wytypować do zwolnień w pierwszej kolejności pracowników, którym po rozwiązaniu stosunku pracy przysługiwać będzie emerytura. Takie zachowanie pana Adama nie stanowi przejawu dyskryminacji ze względu na wiek.

Zobacz również serwis: Emerytury

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »