reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Egzekucja komornicza > Komornik odpowie za wyrządzone szkody

Komornik odpowie za wyrządzone szkody

Komornik musi mieć podpisaną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody. Szkody te mogą powstać podczas wykonywania przez komornika czynności egzekucyjnych.

Komornik ma obowiązek naprawić wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie szkodę. Za szkodę Skarb Państwa jest odpowiedzialny solidarnie z komornikiem.

Komornik ma obowiązek podpisać umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody. Umowa powinna obejmować także pracowników zatrudnionych u komornika. Minimalna suma gwarancyjna tego ubezpieczenia w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 100 000 euro.

Szkody nie objęte ubezpieczeniem OC:

 • uszkodzenie, zniszczenie albo utrata mienia, wyrządzone przez ubezpieczonego komornika małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu;
 • wyrządzenie szkody przez ubezpieczonego po odwołaniu komornika, chyba że jest ona następstwem wykonywania działalności egzekucyjnej przed odwołaniem;
 • powstałe w skutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów, zamieszek, aktów terroru.

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje najpóźniej w dniu, w którym komornik uzyskał prawo wykonywania czynności. Chodzi tu konkretnie o czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych oraz przekazane na podstawie innych przepisów. Komornik w szczególności powinien wykonywać orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń. Do jego zadań należy również wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów.

Wykonywanie zawodu komornika wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Może zdarzyć się, że komornik wyrządzi szkodę, popełni błędy podczas egzekucji. Należy wtedy pamiętać, że komornik jest zobowiązany naprawić szkodę oraz że jest ubezpieczony od takich okoliczności. Niezależnie od tego można dochodzić swoich praw w procesie cywilnym. Chodzi dokładnie o naruszenie dóbr osobistych na podstawie art. 23 oraz 24 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 24 § 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.

Czym jest dokładnie dobro osobiste?

Dobro osobiste to w szczególności:

 • zdrowie,
 • cześć,
 • wolność,
 • swoboda sumienia,
 • wizerunek,
 • nazwisko, czy też pseudonim,
 • tajemnica korespondencji,
 • nietykalność mieszkania,
 • twórczość (m.in. naukowa, artystyczna, wynalazcza).

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama