| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Egzekucja komornicza > Rejestr Należności Publicznoprawnych - 2018 r.

Rejestr Należności Publicznoprawnych - 2018 r.

W dniu 1 stycznia 2018 r. Ministerstwo Finansów uruchomi Rejestr Należności Publicznoprawnych (dalej: RNP). W tym rejestrze zostaną zamieszczone informacje zawierające dane osób, które są zadłużone wobec urzędu skarbowego lub jednostki samorządu terytorialnego, na kwotę co najmniej 5 tys. zł.

Wprowadzenie RNP jest możliwe dzięki przyjęciu przez Sejm ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. nowelizującej niektóre ustawy w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Zmiany dotknęły m.in. Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czy też ustawę o finansach publicznych. Przepisy wprowadzające RNP zostały zamieszczone w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (dalej u.p.e.a.), w dziale I, rozdziale 1a.

Dane zamieszczone w RNP

RNP ma być prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, który będzie jednocześnie administratorem danych zamieszczonych w rejestrze. Do RNP mają trafić dane osób, które są dłużne wobec urzędu skarbowego lub jednostki samorządu terytorialnego kwotę, która wynosi co najmniej 5 tys. zł (wraz z odsetkami).

Do rejestru mogą trafić tylko dłużnicy, których zaległość wobec fiskusa została prawomocnie stwierdzona wyrokiem sądowym. W RNP nie znajdzie się więc dłużnik, który toczy ,,batalię’’ z organem administracji publicznej, przed sądem administracyjnym, na skutek wniesienia do niego skargi.

Podstawą zadłużenia może być:

 • dokument, o którym mowa w art. 3a § 1 u.p.e.a.;
 • decyzja, postanowienie lub inne orzeczenie, które jest ostateczne;
 • prawomocny wyrok, postanowienie lub mandat karny wydany na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego lub Kodeksu karnego;
 • mandat karny wydany w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
 • przepis prawa - bezpośrednio.

Do rejestru mogą trafić dane dłużnika, którym może być osoba fizyczna (także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, a także nierezydent będący osobą fizyczną, osobą fizyczną prowadzącą działalność, nierezydent będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną. W RNP podaje się następujące dane:

 • osoby fizyczne – imię i nazwisko, PESEL lub data urodzenia, jeżeli PESEL nie został nadany;
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą –imię i nazwisko, nazwa działalności (firma), PESEL, NIP lub REGON;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nie będące osobą prawną – firma lub nazwa, NIP lub REGON;
 • nierezydenci będący osobami fizycznymi – imię i nazwisko, NIP lub kraj wydania i numer paszportu lub numer identyfikacyjny nadany w innym kraju, w szczególności numer podatkowy lub numer ubezpieczeniowy, jeżeli nierezydent nie posiada identyfikatora podatkowego, albo data urodzenia jeżeli nie ma NIP, paszportu lub numeru identyfikacyjnego;
 • nierezydenci będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą - imię i nazwisko, firmę lub nazwę, NIP albo kraj wydania i numer paszportu lub numer identyfikacyjny nadany w innym kraju, datę urodzenia albo adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w tym adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli nierezydent nie posiada NIP, paszportu lub numeru identyfikacyjnego nadanego w innym kraju;
 • nierezydenci będący osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi - firmę lub nazwę, NIP albo numer identyfikacyjny nadany w innym kraju, w szczególności numer podatkowy, jeżeli nierezydent nie posiada numeru identyfikatora podatkowego, adres siedziby, jeżeli nierezydent nie posiada NIP lub numeru identyfikacyjnego nadanego w innym kraju;

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »