| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Ubezpieczenia > Ubezpieczenia firmowe > Ubezpieczenie OC organów władz lub dyrekcji spółki kapitałowej

Ubezpieczenie OC organów władz lub dyrekcji spółki kapitałowej

Celem ubezpieczenia OC organów władz lub dyrekcji spółki kapitałowej jest ochrona osoby ubezpieczonej (członka władz spółki) przed koniecznością osobistego ponoszenia finansowych skutków wyrządzenia szkody w związku z wykonywaniem przez tę osobę powierzonych jej obowiązków.

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone zarządzanej przez ubezpieczonego spółce lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem powierzonych mu obowiązków, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność cywilną zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, umową bądź statutem czy regulaminem spółki kapitałowej oraz innymi przepisami regulującymi odpowiedzialność członków władz spółki kapitałowej, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

Wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń

Wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń ma miejsce w szczególności w przypadku szkód wyrządzonych umyślnie przez ubezpieczonego członka zarządu lub osoby mu podległe jednakże ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) mogą przewidywać też szereg innych wyłączeń.

Zobacz również: Ogólne warunki ubezpieczenia

Wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń może mieć miejsce w przypadku szkód:

 1. wyrządzonych umyślnie przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność,
 2. powstałych w wyniku utraty przez ubezpieczonego dokumentów, gotówki lub papierów wartościowych,
 3. spowodowanych emisją, wyciekiem lub inną formą przedostania się do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji, niezależnie od faktu, czy w ich następstwie doszło do skażenia lub zanieczyszczenia środowiska,
 4. powstałych w następstwie działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów, aktów sabotażu, terroryzmu, strajków itp.,
 5. powstałych w związku z posiadanym przez spółkę mieniem bądź wyrządzonych przez prace, usługi lub produkt wprowadzony do obrotu przez spółkę, które podlegają innemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej,
 6. powstałych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
 7. wynikłych z decyzji podjętych przez ubezpieczonego w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które ubezpieczony uzyskał osobistą korzyść lub dążył do jej uzyskania,
 8. będących następstwem wyboru, treści, zawarcia, nie zawarcia lub kontynuacji jakiejkolwiek umowy ubezpieczenia na rzecz spółki albo jej pracowników, w tym programu ubezpieczeń na życie lub emerytalnych, włącznie z pracowniczymi funduszami emerytalnymi,
 9. związanych z prywatyzacją spółki,
 10. dotyczących ogłoszenia upadłości spółki,
 11. wynikłych z działań podjętych po ogłoszeniu postępowania upadłościowego lub układowego w spółce,
 12. polegających na zapłacie: należności publicznoprawnych w tym podatków, wszelkich kar umownych, pieniężnych, grzywien sądowych i administracyjnych, a także odszkodowań o charakterze karnym nałożonych na ubezpieczonego lub na spółkę,
 13. powodujących roszczenia dochodzone przed sądami zagranicznymi lub związanych naruszeniem prawa zagranicznego.

Zobacz: Porady prawne

Ubezpieczenie organu bądź poszczególnych jego członków

Umowa ubezpieczenia może obejmować cały organ, możliwe jest też zawarcie odrębnych umów ubezpieczenia z poszczególnymi członkami danego organu. W przypadku, gdy polisa obejmuje cały organ możliwe jest objęcie ochroną ubezpieczeniową członków tego organu bez względu na skład personalny. Wówczas zmiany osobowe, które zachodzą w danym organie nie powodują wygaśnięcia polisy, czy też konieczności dokonywania w niej zmian.

Możliwe jest też uzależnienie udzielanie ochrony od niezmienności składu osobowego danego organu w związku z czym zmiany osobowe mogą spowodować rozwiązanie umowy ubezpieczenia.

Zobacz również serwis: Ubezpieczenia firmowe

Czytaj także

Ekspert:

Justyna Godlewska

Prawnik, aplikantka radcowska

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Umowa ubezpieczenia może obejmować cały organ, możliwe jest też zawarcie odrębnych umów ubezpieczenia z poszczególnymi członkami danego organu.
Umowa ubezpieczenia może obejmować cały organ, możliwe jest też zawarcie odrębnych umów ubezpieczenia z poszczególnymi członkami danego organu.

PIT 2020. Komentarz199.00 zł

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Adamczak

Ekspert z zakresu podatków i rachunkowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »