reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Dom > Jakie zmiany zaszły w prawie użytkowania wieczystego?

Jakie zmiany zaszły w prawie użytkowania wieczystego?

Szerszy katalog podmiotów uprawnionych do żądania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, bezterminowe roszczenie o przekształcenie i korzystniejsze zasady aktualizacji opłaty rocznej – oto najnowsze zmiany w prawie użytkowania wieczystego.

Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 187 poz. 1110) znacznie rozszerza katalog podmiotów uprawnionych do ubiegania się o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dotychczas z powyższego prawa mogły korzystać jedynie osoby fizyczne dysponujące mieszkaniami i gruntami przeznaczonymi na cele rolne. Dzięki zmianom będzie ono przysługiwać wszystkim, którzy o nie wystąpią, pod warunkiem, że byli użytkownikami wieczystymi nieruchomości w dniu 13 października 2005 r. Co więcej, z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości będą mogły wystąpić również osoby fizyczne, które uzyskały użytkowanie wieczyste w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów przed dniem 5 grudnia 1990 r. lub na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279). Ustawa przyznaje prawo żądania przekształcenia także następcom prawnym powyższych podmiotów oraz współużytkownikom wieczystym, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeśli jednak co najmniej jeden współużytkownik zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ będzie zmuszony zawiesić postępowanie.

Zobacz: Kupujesz mieszkanie? Pamiętaj o dożywotnikach

Nowelizacja usunęła również termin, do którego miały być składane wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (31 grudnia 2012 r.), dzięki czemu roszczenie o przekształcenie stało się bezterminowe.

Nie zawsze jednak nowe regulacje znajdą zastosowanie. Nie obejmują one nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste państwowym i samorządowym osobom prawnym oraz spółkom handlowym, w odniesieniu do których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego jest podmiotem dominującym, nieruchomości, w stosunku do których toczy się postępowanie administracyjne mające na celu nabycie nieruchomości lub jej części pod inwestycję celu publicznego, a także nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców.

Zobacz: Jak odrolnić działkę?

Nowe przepisy złagodziły również skutki finansowe aktualizacji opłaty rocznej dla użytkowników wieczystych poprzez wprowadzenie nowego mechanizmu dokonywania tej płatności. W przypadku, gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższy co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty, użytkownik wieczysty będzie wnosił opłatę w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostała nadwyżka zostanie rozłożona na dwie równe części, które powiększą opłatę roczną w następnych dwóch latach. W ten sposób opłata w trzecim roku od aktualizacji osiągnie wysokość kwoty wynikającej z tej aktualizacji. Co ważne, aktualizacja będzie dokonywana raz na trzy lata, a nie – jak obecnie – co roku, przy czym użytkownik wieczysty będzie mógł żądać od właściwego organu dokonania aktualizacji, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.

Zobacz: Od czego zależy okres użytkowania wieczystego?

W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji, prowadzonych na podstawie przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będą miały zastosowanie przepisy powyższej ustawy w brzmieniu nadanym nowelizacją.

Autor: Przemysław Szymczyk, Zespół Prawa Nieruchomości kancelarii Wardyński i Wspólnicy

reklama

Czytaj także

Ekspert:

Portal Procesowy

Wydawcą portalu jest kancelaria Wardyński i Wspólnicy.

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Przekształcenie użytkowania wieczystego
Przekształcenie użytkowania wieczystego

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców51.75 zł
reklama

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

OPZZ jest reprezentatywną organizacją pracowniczą w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, konsekwentnie dążącą do realizacji w Polsce fundamentalnych zasad: wolności, równości, solidaryzmu społecznego, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości społecznej, a także – pozbawionego jakichkolwiek wykluczeń – prawa do godnego życia, godnej pracy i płacy oraz godnej emerytury.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama