reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowa kupno-sprzedaż > Umowa sprzedaży rzeczy używanej - WZÓR UMOWY

Umowa sprzedaży rzeczy używanej - WZÓR UMOWY

W umowie przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana. Strony w treści określiły jej stan, jak również cel zakupu przez Kupującego. Umowa taka, zawarta między dwiema osobami prywatnymi, podlega przepisom o rękojmi z Kodeksu cywilnego.

Polecamy: Darowizny, testamenty, spadki (PDF)

UMOWA SPRZEDAŻY

zawarta dnia ...................... (data zawarcia umowy) w ................................. (miejsce zawarcia umowy) pomiędzy:


....................................................... (imię i nazwisko sprzedającego) zamieszkałym w ............................... (miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania) legitymującym się dowodem osobistym numer........................................ (seria i numer dowodu osobistego) wydanym przez ........................ (organ wydający dowód osobisty) z  datą ważności do .................................. (data ważności) numer PESEL ............................................. (numer PESEL) numer NIP ................................... (numer NIP) zwanym dalej Sprzedającym,

a

....................................................... (imię i nazwisko kupującego) zamieszkałym w ............................... (miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania) legitymującym się dowodem osobistym numer........................................ (seria i numer dowodu osobistego) wydanym przez ........................ (organ wydający dowód osobisty) z  datą ważności do .................................. (data ważności) numer PESEL ............................................. (numer PESEL) numer NIP ................................... (numer NIP) zwanym dalej Kupującym.


§ 1

  1. Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje: .........................................................................................................................................................................................(przedmiot umowy).
  2. Sprzedawca oświadcza, że określony w pkt. 1 przedmiot umowy jest używany i został przez niego nabyty w ………….. roku.
  3. Dokładny opis przedmiotu niniejszej umowy oraz jego części składowych znajduje się w załącznik numer 1.

§ 2

  1. Kupujący oświadcza, że przedmiot sprzedaży nabywa w celu …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  (cel nabycia przedmiotu sprzedaży).
  2. Strony zgodnie oświadczają, że przedmiot umowy jest w pełni sprawny i nadaje się w pełni do celu oznaczonego przez Kupującego.

§ 3

Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę sprzedaży w wysokości................................... (słownie:  ……………………………………………………………..) złotych.

§ 4

  1. Sprzedawca wyda Kupującemu przedmiot sprzedaży z chwilą zawarcia niniejszej umowy.
  2. Zapłata ceny nastąpi w dniu zawarcia umowy na ręce Sprzedającego.

§ 5

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron..................................................                                               .................................................
            Sprzedający:                                                                                 Kupujący:


Załączniki:

  1. Dokładny opis przedmiotu sprzedaży oraz części składowych.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa sprzedaży rzeczy używanej

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama