| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowa kupno-sprzedaż > Umowa sprzedaży przez współwłaścicieli - WZÓR UMOWY

Umowa sprzedaży przez współwłaścicieli - WZÓR UMOWY

Umowa sprzedaży, w której sprzedawana rzecz stanowi współwłasność dwóch osób. Obaj współwłaściciele zostali oznaczeni, jako sprzedający. Pobierz wzór umowy.


UMOWA SPRZEDAŻY

Zawarta w dniu …………………..  (data) w ……………………… (miejscowość), pomiędzy:

I Właściciel: ………………………………………… (imię i nazwisko), zamieszkałym w …………………………………… (miejscowość), legitymującym się dowodem osobistym o serii ………………………., numer ……………………………., wydanym przez ………………………………………………………………….. i numerem PESEL ……………………..

II Właściciel: ………………………………………… (imię i nazwisko), zamieszkałym w …………………………………… (miejscowość), legitymującym się dowodem osobistym o serii ………………………., numer ……………………………., wydanym przez ………………………………………………………………….. i numerem PESEL ……………………..

zwanymi dalej SPRZEDAJĄCYM

a

………………………………………… (imię i nazwisko), zamieszkałym w …………………………………… (miejscowość), legitymującym się dowodem osobistym o serii ………………………., numer ……………………………., wydanym przez ………………………………………………………………….. i numerem PESEL …………………….., nazywanym dalej KUPUJĄCYM


§ 1

Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje:...................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................(przedmiot umowy i jego opis)

§ 2

  1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę sprzedaży w wysokości.................................................................................(cena) złotych.
  2. Cena pomniejszona jest o zadatek w wysokości ............................................................................. (wysokość zadatku) złotych.
  3. Pozostałą kwotę ............................................................................................................ złotych kupujący uiści do dnia....................................................... (data dzienna) na rachunek bankowy Sprzedającego.

§3

Wydanie rzeczy nastąpi do dnia ................................................................ (data dzienna)

§ 4

Z uwagi na gwarancję producenta strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.

§ 5

Sprzedający oświadcza, iż przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

§ 6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron..................................................                                               .................................................
            Sprzedający:                                                                                 Kupujący:

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa sprzedaży przez współwłaścicieli

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »