REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Sprzedaż na raty z zastrzeżeniem prawa własności - WZÓR UMOWY

Piotr Chmiel

REKLAMA

W umowie sprzedawca może zastrzega sobie prawo własności aż do czasu uiszczenia całkowitej ceny. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY.UMOWA SPRZEDAŻY NA RATY

Z ZASTRZEŻENIEM PRAWA WŁASNOŚCI

REKLAMA

zawarta w dniu ....................... r. w ........................., pomiędzy:

............................................. z siedzibą w .................................... przy ul. ..................................... nr ................., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w ........................................ – Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................................, reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwaną dalej Sprzedawcą,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

a

......................................, zamieszkałym ...................................... przy ul. ..................................... nr ..................., legitymującym się dowodem osobistym nr ......................................., wydanym przez .......................................................................................,  zwanym dalej Kupującym.


§ 1

1. Sprzedawca oświadcza, iż prowadzi autoryzowany salon samochodowy  w ................................. przy ul. ................................. nr ......................

2. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący  nabywa pojazd marki ............................................., model ..........................................., rok produkcji ............................................., kolor ........................, nr silnika ............................., nr nadwozia ...............................

§ 2

1. Wartość samochodu strony ustalają na kwotę ............................ (słownie: ....................................................................) złotych.

2. Cena sprzedaży zostanie uiszczona w ratach płatnych w następujący sposób:

1) W dniu zawarcia niniejszej umowy Kupujący wpłaci na konto Sprzedawcy kwotę .............................................................. (słownie: ....................................................................) złotych.

2) Resztę ceny kupna Kupujący zapłaci w ..........................  ratach płatnych co ...................................................., po ......................... (słownie: ...........................................................) złotych, aż do zupełnej zapłaty ceny kupna.

3) Pierwsza rata płatna będzie w dniu ................................... r.

§ 3

Sprzedawca zastrzega sobie na przedmiocie sprzedaży prawo własności, aż do zupełnej zapłaty ceny kupna.

§ 4

1. Sprzedawca oświadcza, że przedmiot sprzedaży jest wolny od obciążeń finansowych i praw osób trzecich.

2. Ponadto Sprzedawca oświadcza, że przekazywany samochód posiada dwuletnią gwarancję producenta, która wygasa w dniu .............................. r.

3. Kupujący oświadcza, że stan techniczny przedmiotu umowy jest mu znany i że przyjmuje go w takim stanie, w jakim znajduje się on na dzień przejęcia.

§ 5

1. Przedmiot sprzedaży został wydany Kupującemu w dniu podpisania niniejszej umowy, co Kupujący potwierdza podpisując niniejszą umowę.

2. Z chwilą wydania przedmiotu umowy na Kupującego przechodzi niebezpieczeństwo jego przypadkowego uszkodzenia lub utraty.

§ 6

1. W razie zalegania przez Kupującego z zapłatą dwu lub więcej rat Sprzedawca może zażądać natychmiastowego zapłacenia przez Kupującego całej należnej mu kwoty, o ile suma zaległych rat nie przewyższa 1/5 części ceny.

2. W takim przypadku, oprócz odsetek zwłoki od zaległych rat, Sprzedawca może domagać się kary umownej w wysokości ................ % wartości niespłaconej kwoty za każdy dzień zwłoki.

§ 7

REKLAMA

1. Umowne prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1, Sprzedawca może wykonać jeżeli po uprzednim wezwaniu Kupującego do zapłaty zaległej raty Kupujący nie spłaci zaległości w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty zaległości.

2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od niniejszej umowy przez Sprzedawcę Kupujący zobowiązany będzie zwrócić Sprzedawcy przedmiot umowy w terminie 2 dni od doręczenia mu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca będzie zobowiązany w takim przypadku zwrócić Kupującemu uiszczoną przez niego kwotę na poczet ceny kupna, potrąciwszy z niej wzajemne roszczenia.

3. Roszczenia, o których mowa w ust. 3 zd. 2, obejmują w szczególności:

1) wynagrodzenie za korzystanie z przedmiotu umowy w wysokości ................... % jego wartości za każdy dzień,

2) odsetki zwłoki, o których mowa w § 5,

3) koszty usunięcia ewentualnych uszkodzeń przedmiotu umowy.

§ 8

1. Do czasu spłaty całości ceny kupna przedmiotu umowy Kupujący zobowiązany jest do używania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami eksploatacji tego typu pojazdów oraz w sposób zgodny z instrukcją użytkowania przedmiotu umowy.

2. W szczególności Kupujący obowiązany jest zachować przedmiot umowy w czystości oraz w stanie zdatnym do użytku, wynikającym z jego przeznaczenia i prawidłowej eksploatacji.

3. Obowiązki, o których mowa w ust. 1-2, obejmują także:

1) dokonywanie drobnych napraw i przeglądów technicznych,

2) uzupełnianie płynów (olej silnikowy, płyn hamulcowy, płyn do spryskiwaczy, olej przekładniowy, płyn do akumulatorów).

§ 9

Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia, jak również zmiana umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę .............................................

§ 12

Wszystkie koszty związane z niniejszą umową ponosi Kupujący.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron...........................................          ...........................................
               Sprzedawca                                 Kupujący

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Sprzedaż na raty z zastrzeżeniem prawa własności

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Promocja bezrobotnych do 30 roku życia

Osoby bezrobotne, które nie ukończyły 30. roku życia, mogą liczyć na dodatkowe wsparcie z powiatowego urzędu pracy. Osoby te mogą uzyskać środki na aktywizację w postaci bonów: szkoleniowego, stażowego, na zatrudnienie i na zasiedlenie.

Renta socjalna 2024 r. [ile wynosi, wniosek, od kiedy, dla kogo]

Ładowanie treści...

Zasiłki dla rodzin w 2024 r. Ile, dla kogo, wniosek

W 2024 r. rodzice mogą ubiegać się o szereg zasiłków i świadczeń. Jakie warunki trzeba spełnić, by je otrzymać? Gdzie składa się wniosek? Prezentujemy najważniejsze formy wsparcia.

Kiedy będzie wypłacana renta wdowia? Takie mają być zasady

Renta wdowia - na jakich zasadach na przysługiwać to świadczenie? Zaproponowano, aby owdowiała osoba mogła zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 procent renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50 procent swojego świadczenia. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oszacowało, że roczne koszty wypłaty renty wdowiej to 8-10 mld zł.

REKLAMA

Emerytura stażowa 2024 r. [dla kogo, od kiedy, w jakiej wysokości]

Emerytura stażowa będzie przysługiwać ubezpieczonym przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Poselski projekt ustawy wprowadzającej emeryturę stażową znajduje się obecnie w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Rodzic na wycieczce szkolnej musi mieć zaświadczenie z KRK o niekaralności?

Do naszej redakcji napisała zaniepokojona czytelniczka, że otrzymała wiadomość od dyrektorki szkoły, do której uczęszcza jej córka, że w sytuacji, gdy rodzic będzie chciał jechać na wycieczkę z dziećmi albo uczestniczyć w wyjściu do kina czy teatru, będzie musiał przedstawić zaświadczenie o niekaralności. "W poniedziałek mamy wyjście z okazji dnia dziecka, żaden rodzic nie ma takiego zaświadczenia, czy teraz wyjście się nie odbędzie?" - dopytuje czytelniczka. 

Będą podwyżki wynagrodzeń. Plany na resztę 2024 roku

Dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego pokazują, że od stycznia do kwietnia 2024 r., 57% firm zdecydowało się na podniesienie wynagrodzeń. Z tych firm, 45% planuje dalsze podwyżki w tym roku. Dodatkowo, 24% firm, które jeszcze nie podniosły płac, zamierza to zrobić. Oznacza to, że łącznie 67% badanych firm podniesie pensje w tym roku.

Profil zaufany pracownika do celów służbowych. Pracodawca może tego żądać od pracownika!

Nie ma przepisów umożliwiających pracodawcy żądanie założenia profilu zaufanego przez pracownika i wykorzystywanie go w celach służbowych. Czy mimo to pracownik powinien wykonać takie polecenie służbowe?

REKLAMA

Od czerwca wakacyjna korekta rozkładu jazdy pociągów. Warszawa Zachodnia już ze wszystkimi peronami

Ministerstwo Infrastruktury informuje, że od czerwca będzie więcej połączeń w wakacyjnym rozkładzie jazdy, zgodnie z tzw. wakacyjną korektą rozkładu jazdy pociągów. Od 9 czerwca 2024 r. podróżni na stacji Warszawa Zachodnia wsiądą do pociągów z trzech nowych peronów. Co dokładnie się zmieni?

ZUS zwraca nadpłatę składki zdrowotnej. Zbliża się termin złożenia wniosku

ZUS zwróci nadpłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne. Żeby otrzymać zwrot nadpłaty, przedsiębiorcy muszą złożyć wniosek o jej zwrot.

REKLAMA