| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowa kupno-sprzedaż > Sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy - WZÓR UMOWY

Sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy - WZÓR UMOWY

W umowie sprzedaży sprzedawca sprzedaje kupującemu prawo do wzoru użytkowego, wyposażonego w prawa ochronne (patent). Pobierz bezpłatny wzór umowy.


UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA OCHRONNEGO

NA WZÓR UŻYTKOWY

zawarta w  ...................... w dniu .......................... r. pomiędzy:

.................................. z siedzibą w .............................................. zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ...................................... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ...................................., reprezentowaną przez:

...................................................,

..................................................., zwanym dalej Sprzedawcą,

a

.................................. z siedzibą w .............................................. zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ...................................... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ...................................., reprezentowaną przez:

...................................................,

..................................................., zwaną dalej Kupującym.


§ 1

1. Sprzedawca oświadcza, że przysługuje mu wyłączne prawo do wzoru użytkowego „................................................................”.

2. Sprzedawca posiada świadectwo ochronne, potwierdzające udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy, o którym mowa w ust. 1, wydane przez Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Udzielenie prawa ochronnego objęte zostało wpisem do rejestru wzorów użytkowych z dnia ...................................... r. pod numerem ...................................

3. Szczegółowy opis wzoru użytkowego, o którym mowa w ust. 1 zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

1. Sprzedawca oświadcza, że nie istnieją zaległości, związane z wnoszeniem opłat za udzielenie prawa ochronnego.

2. Sprzedawca oświadcza, że wzór użytkowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, nie jest obciążony prawami osób trzecich.

§ 3

1. Sprzedawca oświadcza, że przenosi na Kupującego prawo ochronne na wzór użytkowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, a Kupujący oświadcza, iż prawo to przyjmuje.

2. Cenę sprzedaży prawa ochronnego strony ustalają na kwotę ....................... (słownie: ............................................) złotych.

3. Zapłata ceny nastąpi w dniu zawarcia niniejszej umowy na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Bank .............................. nr ....................-................................

§ 4

1. Kupujący zgłosi przeniesienie prawa ochronnego do rejestru wzorów użytkowych w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bil

Kancelaria Bil specjalizuje się w obsłudze prawnej biznesu. Zajmuje się doradztwem prawnym na rzecz przedsiębiorców na wszystkich płaszczyznach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »