reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowa kupno-sprzedaż > Sprzedaż z zastrzeżeniem prawa pierwszeństwa - WZÓR UMOWY

Sprzedaż z zastrzeżeniem prawa pierwszeństwa - WZÓR UMOWY

W umowie strony konstruują prawo pierwszeństwa. Zgodnie z nim kupujący, w przypadku zamiaru zbycia rzeczy, powinien ją zaoferować najpierw sprzedawcy.


UMOWA SPRZEDAŻY Z ZASTRZEŻENIEM PRAWA

PIERWSZEŃSTWA

zawarta w dniu ....................... w .............................., pomiędzy:

......................................... z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ....................................... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ............................, reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwanym dalej Sprzedawcą,

a

......................................... z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ....................................... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ............................, reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwaną dalej Kupującym.


§ 1

Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa samochód marki .......................................... model ................................................ nr  silnika .................................. nr nadwozia ............................. nr rejestracyjny ......................................................, zwany dalej „przedmiotem umowy”.

§ 2

1. Cenę sprzedaży przedmiotu umowy, strony ustalają na kwotę ........................ (słownie: ........................................... ) złotych.

2. Cena sprzedaży, o której mowa w ust. 1 zostanie zapłacona przez Kupującego w terminie ............... dni od daty podpisania niniejszej umowy na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Bank .............................. nr ....................-................................

3. Za dzień zapłaty strony uważają dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§ 3

1. W przypadku zamiaru zbycia przez Kupującego przedmiotu umowy, Kupujący powinien w pierwszej kolejności zaoferować  nabycie przedmiotu umowy Sprzedawcy (prawo pierwszeństwa). Oferta Kupującego powinna zawierać istotne warunki proponowanej umowy sprzedaży.

2. Sprzedawca może wykonać prawo pierwszeństwa terminie siedmiu dni od otrzymania oferty, o której mowa w ust. 1.

3. Oświadczenie woli Sprzedawcy o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa lub o nieprzyjęciu oferty powinno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem jego nieważności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.

4. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy na ofertę, o której mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 2, uważa się, że Sprzedawca oferty nie przyjął.

reklama

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama