reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowa kupno-sprzedaż > Sprzedaż z zastrzeżeniem prawa pierwszeństwa - WZÓR UMOWY

Sprzedaż z zastrzeżeniem prawa pierwszeństwa - WZÓR UMOWY

W umowie strony konstruują prawo pierwszeństwa. Zgodnie z nim kupujący, w przypadku zamiaru zbycia rzeczy, powinien ją zaoferować najpierw sprzedawcy.


UMOWA SPRZEDAŻY Z ZASTRZEŻENIEM PRAWA

PIERWSZEŃSTWA

zawarta w dniu ....................... w .............................., pomiędzy:

......................................... z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ....................................... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ............................, reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwanym dalej Sprzedawcą,

a

......................................... z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ....................................... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ............................, reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwaną dalej Kupującym.


§ 1

Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa samochód marki .......................................... model ................................................ nr  silnika .................................. nr nadwozia ............................. nr rejestracyjny ......................................................, zwany dalej „przedmiotem umowy”.

§ 2

1. Cenę sprzedaży przedmiotu umowy, strony ustalają na kwotę ........................ (słownie: ........................................... ) złotych.

2. Cena sprzedaży, o której mowa w ust. 1 zostanie zapłacona przez Kupującego w terminie ............... dni od daty podpisania niniejszej umowy na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Bank .............................. nr ....................-................................

3. Za dzień zapłaty strony uważają dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§ 3

1. W przypadku zamiaru zbycia przez Kupującego przedmiotu umowy, Kupujący powinien w pierwszej kolejności zaoferować  nabycie przedmiotu umowy Sprzedawcy (prawo pierwszeństwa). Oferta Kupującego powinna zawierać istotne warunki proponowanej umowy sprzedaży.

2. Sprzedawca może wykonać prawo pierwszeństwa terminie siedmiu dni od otrzymania oferty, o której mowa w ust. 1.

3. Oświadczenie woli Sprzedawcy o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa lub o nieprzyjęciu oferty powinno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem jego nieważności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.

4. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy na ofertę, o której mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 2, uważa się, że Sprzedawca oferty nie przyjął.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama