| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > W sądzie > Postępowanie sądowe > Właściwość sądu

Właściwość sądu


Rozróżniamy trzy rodzaje właściwości sądowej: 1) Właściwość miejscową 2) Właściwość rzeczowa 3) Właściwość funkcjonalna

Rozróżniamy trzy rodzaje właściwości sądowej:
1) Właściwość miejscową: określa ona sąd właściwy ze względu na jego siedzibę i okręg jurysdykcji, spośród sądów tej samej instancji.

Art. 27 kpc mówi, że powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, ogólną właściwość oznacza się według miejsca jego pobytu w Polsce, a gdy nie jest ono znane lub nie leży w Polsce - według ostatniego miejsca zamieszkania pozwanego w Polsce. Powództwo przeciwko Skarbowi Państwa wytacza się według siedziby państwowej jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się dochodzone roszczenie. Powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi nie będącemu osobą fizyczną wytacza się według miejsca ich siedziby.

2) Właściwość rzeczowa: wyznacza ona zakres spraw rozpoznawanych w pierwszej instancji przez sądy rejonowe lub okręgowe ze względu na przedmiot postępowania.
Co do zasady do rozpoznawania wszystkich spraw właściwe są sądy rejonowe. Właściwość sądów okręgowych w I instancji zastrzeżono dla następujących spraw:
- o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o unieważnienie uznania dziecka oraz o rozwiązanie przysposobienia,
- o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych,
- o roszczenia wynikające z Prawa prasowego,
- o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania i o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami oraz spraw o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
- o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni.

Możliwość rozpoznania sprawy w sądzie okręgowym przewidziano również dla spraw w toku których przy rozpoznawaniu sprawy w sądzie rejonowym powstanie zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości. Wówczas sąd ten może przekazać sprawę do rozpoznania sądowi okręgowemu.

3) Właściwość funkcjonalna: oznacza ona podział funkcji oraz poszczególnych czynności w postępowaniu cywilnym zarówno między sądami różnych instancji jak i między sądami równorzędnymi.

Czytaj także

Źródło:

INFOR

Zdjęcia


PPK dla pracownika24.90 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

V4 Legal

V4 Legal to nowoczesna kancelaria działająca na terenie Słowacji, Czech, Polski oraz Węgier.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »