| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy karne > Więziennictwo > Skazany w postępowaniu > Czy pracodawca może otrzymać dopłatę do pracy więźnia?

Czy pracodawca może otrzymać dopłatę do pracy więźnia?

Wynagrodzenie za pracę skazanego nie powinno być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Pracodawca, który zatrudnia osobę odbywającą karę pozbawienia wolności może ubiegać się o refundację części tego wynagrodzenia.

Zatrudnienie skazanego

Kodeks karny wykonawczy stanowi, że skazanemu zapewnia się w miarę możliwości świadczenie pracy. Może być on zatrudniony albo na podstawie skierowania do pracy, ale również może wykonywać pracę w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą lub na innej podstawie prawnej.

Zobacz też: Nauczanie osób skazanych w zakładach karnych

Aby skazany mógł podjąć pracę, niezbędna jest zgoda dyrektora zakładu karnego. Określa on również warunki na jakich skazany może podjąć zatrudnienie, tak aby nie został naruszony prawidłowy przebieg odbywania kary pozbawienia wolności.

Jeżeli skazany lub podmiot, który go zatrudnia nie przestrzega tych warunków, wówczas dyrektor zakładu karnego może cofnąć zgodę.

Czy skazany pobiera wynagrodzenie za pracę?

Co do zasady, praca skazanego jest odpłatna. Wyjątkiem są prace porządkowe oraz pomocnicze wykonywane na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej lub na rzecz samorządu terytorialnego, w wymiarze nieprzekarczającym 90 godzin miesięcznie, za które skazanemu nie przysługuje wynagrodzenie.

Zasady wynagradzania skazanego za pracę ustala się albo w porozumieniu zawieranym przez dyrektora zakładu karnego albo w umowie zawieranej przez skazanego.

Zobacz też: Pracujący więźniowie dostaną minimalne wynagrodzenie

8 marca 2011 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego wykonawczego, która zmieniła przepisy dotyczące wynagradzania osób skazanych. Wprowadziła ona obowiązek ustalania wynagrodzenia skazanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w sposób zapewniający osiągnięcie kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. obecnie 1386 zł) przy przepracowaniu pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy.

 W wypadku przepracowania niepełnej miesięcznej normy czasu pracy wynagrodzenie wypłaca się proporcjonalnie do ilości czasu pracy lub wykonanej normy pracy.

Dopłaty dla przedsiębiorców zatrudniających skazanych

Pracodawca, który zatrudnia osobę skazaną, może odzyskać 20% z wynagrodzenia im wypłacanego.

Aby uzyskać taki zwrot, przedsiębiorca musi złożyć wniosek do dyrektora okręgowej służby więziennej. Będzie on wypłacany z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych i Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Obecnie, firmy nie korzystają jednak z tego uprawnienia, gdyż brakuje rozporządzenia, które określałoby zasady ubiegania się o zwrot. Jest ono dopiero w fazie projektowania.

Zgodnie z treścią projektu rozporządzenia, do pierwszego wniosku firma będzie musiała dołączyć kopię aktualnego odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego wraz z jego numerem.

Zobacz serwis: Więziennictwo

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.

Kancelaria audytorska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »