| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Zarobki > Wysokość zarobków > Odprawa z tytułu zwolnienia grupowego w 2020 r.

Odprawa z tytułu zwolnienia grupowego w 2020 r.

Odprawa wypłacana pracownikowi z tytułu zwolnienia grupowego zależy od stażu pracy u danego pracodawcy. Kodeks pracy określa maksymalną wysokość odprawy. Jaka jest jej kwota w 2020 r.?

Zwolnienie grupowe

W przypadku zwolnienia grupowego pracownikowi należy się odpowiednia odprawa. Czym jest zwolnienie grupowe? Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników zwolnieniem grupowym jest rozwiązanie stosunków pracy przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników. Takie rozwiązanie umów dochodzi do skutku na mocy wypowiedzenia złożonego przez pracodawcę bądź porozumienia stron. Przyczyny rozwiązania umów nie dotyczą pracowników. Mogą leżeć po stronie pracodawcy bądź mieć charakter obiektywny jak np. klęska żywiołowa. O zwolnieniu grupowym mówi się w sytuacji zwolnienia określonej liczby pracowników w okresie 30 dni. Jest to co najmniej:

  1. 10 pracowników (pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników),
  2. 10% pracowników (pracodawca zatrudnia co najmniej 100, lecz mniej niż 300 pracowników),
  3. 30 pracowników (pracodawca zatrudnia co najmniej 300 pracowników).

Polecamy: Wynagrodzenia po 1 sierpnia 2019 r. Rozliczanie płac w praktyce

Wskazane liczby dotyczą pracowników, z którymi w ramach grupowego zwolnienia rozwiązanie umowy następuje z inicjatywy pracodawcy na mocy porozumienia stron, jeżeli obejmuje to co najmniej 5 pracowników.

Wysokość odprawy z tytułu zwolnień grupowych

W świetle art. 8 omawianej ustawy pracownikowi, który został zwolniony w ramach grupowego rozwiązania stosunków pracy przysługuje odprawa pieniężna w określonej wysokości. Kwota uzależniona jest od stażu pracy u aktualnego pracodawcy. Oznacza to, że inną odprawę otrzyma osoba pracująca krócej, a inną osoba pracująca dłużej, mimo rozwiązania stosunku pracy w ramach jednego zwolnienia grupowego. Ustawodawca przewiduje trzy kwoty odprawy odpowiadające jednomiesięcznemu, dwumiesięcznemu i trzymiesięcznemu wynagrodzeniu pracownika. Odprawę w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika otrzyma osoba zatrudniona u danego pracodawcy krócej niż 2 lata. Dwa razy większą odprawę otrzyma już zatrudniony od 2 do 8 lat. Natomiast najwyższą kwotę otrzyma osoba pracująca w tym miejscu pracy ponad 8 lat. Najprościej obrazuje to tabela:

Staż pracy u danego pracodawcy

Kwota odprawy z tytułu zwolnienia grupowego

krócej niż 2 lata

jednomiesięczne wynagrodzenie

od 2 do 8 lat

dwumiesięczne wynagrodzenie

ponad 8 lat

trzymiesięczne wynagrodzenie

Do okresu zatrudnienia u aktualnego pracodawcy zalicza się wyjątkowo okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli mamy do czynienia z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, co oznacza, że nowy pracodawca staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Dotyczy to także innych przypadków, kiedy odrębne przepisy stanowią, że nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez poprzedniego pracodawcę.

Odprawę oblicza się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Maksymalna wysokość odprawy w 2020 r.

Maksymalna wysokość odprawy wypłacanej w ramach zwolnienia grupowego w 2020 r. wynosi 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Płaca minimalna w nowym roku kalendarzowym wyniesie 2600 zł brutto. Po dokonaniu obliczenia otrzymujemy wynik 39 000 zł.

Maksymalna wysokość odprawy pieniężnej może być równa kwocie 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, które obowiązuje w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1969)

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Edyta Bielak-Jomaa

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie uzyskała stopień doktora nauk prawnych i została zatrudniona w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ na stanowisku adiunkta; do czasu powołania na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pełniła funkcję Kierownika Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych WPiA UŁ oraz Kierownika Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją. Była wykładowcą z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i zagranicznych migracji zarobkowych. Pełniła funkcję opiekuna naukowego Międzywydziałowego Koła Studenckiego Praw Osób Niepełnosprawnych, prowadziła szkolenia w ramach działalności Międzynarodowej Fundacji Kobiet oraz cykl szkoleń organizowanych dla pracowników i pracodawców regionu „Różni, ale równi” dotyczących równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji na rynku pracy. Jest autorką ponad 30 opracowań z zakresu prawa pracy, problematyki rynku pracy, oraz ochrony danych osobowych. Jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim problematykę ochrony dóbr osobistych pracowników i ochronę danych osobowych w zatrudnieniu. Jako pierwsza rozpoczęła badania nad ochroną danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »