Kategorie

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2020 r. – na co wpływa?

Emilia Panufnik
Wysokość minimalnego wynagrodzenia – na co wpływa? Dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za przestój, odprawa z tytułu zwolnienia grupowego, odszkodowanie za nierówne traktowanie, mobbing, dyskryminację, kwota wolna od potrąceń, świadczenie dla praktykanta, minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, koszt zatrudnienia pracownika. / fot. Shutterstock
Wysokość minimalnego wynagrodzenia – na co wpływa? Dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za przestój, odprawa z tytułu zwolnienia grupowego, odszkodowanie za nierówne traktowanie, mobbing, dyskryminację, kwota wolna od potrąceń, świadczenie dla praktykanta, minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, koszt zatrudnienia pracownika. / fot. Shutterstock
Co roku trwa dyskusja, jaka będzie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dlaczego kwota ta jest tak ważna? Na co wpłynie minimalna płaca w 2020 r.?

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2020 r.

Minimalna płaca w 2020 r. wyniesie 2600 zł brutto (w 2019 r. jest to 2250 zł) dla pracownika zatrudnionego na pełnym etacie. To podwyżka o 350 zł. Dla porównania wzrost od 2018 r. do 2019 r. wyniósł 150 zł. Natomiast minimalna stawka godzinowa w ramach umowy zlecenia lub świadczenia usług podniesie się z 14,70 zł w 2019 r. do 17 zł w 2020 r. Kwota 2600 zł brutto przysługiwać będzie osobom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy. Podniesie się także zarobek niepełnoetatowca, który otrzymuje obniżoną proporcjonalnie do swojego wymiaru czasu pracy kwotę minimalnej płacy.

Polecamy: Kodeks pracy 2019. Praktyczny komentarz z przykładami + PDF.

Na co wpływa minimalna płaca?

Kwota minimalnej płacy stanowi kwotę bazową do obliczenia innych świadczeń. Wyższe minimalne wynagrodzenie oznacza więc jednocześnie wzrost także tych świadczeń. Na co więc wpływa wysokość minimalnej płacy?

Wraz z minimalnym wynagrodzeniem zmienia się kwota:

 • dodatku za pracę w porze nocnej;
 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój;
 • odprawy z tytułu zwolnień grupowych;
 • odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację;
 • wynagrodzenia gwarancyjnego za niewykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy;
 • kwoty wolnej od potrąceń;
 • świadczenia pieniężnego dla praktykanta;
 • minimalnej podstawy wymiaru zasiłku chorobowego;
 • kosztu zatrudnienia pracownika z minimalnym wynagrodzeniem.

Dodatek za pracę w porze nocnej

Zgodnie z Kodeksem pracy za pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia. Liczy się go za każdą godzinę pracy w nocy. Jego wysokość to 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2020 r. będzie to 2600 zł brutto. Wysokość dodatku uzależniona jest od wymiaru czasu pracy w danym miesiącu, dlatego jego kwota różni się w zależności od miesiąca: 

 1. 3,10 zł (styczeń, kwiecień, czerwiec, grudzień),
 2. 3,25 zł (luty, maj, sierpień, listopad),
 3. 2,95 zł (marzec, wrzesień, październik),
 4. 2,83 zł (lipiec).

Więcej informacji znajdziesz w artykule: Dodatek za pracę w nocy w 2020 roku

Wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój

Jeśli pracownik nie wykonuje swojej pracy, ale jest do niej gotów, lecz wystąpiły przeszkody z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, przysługuje mu wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania. Określa się je stawką godzinową lub miesięczną. Jeśli strony nie uzgodniły wcześniej takiego składnika wynagrodzenia, będzie to 60% wynagrodzenia. Ważne, aby wynagrodzenie to nie było niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Więcej informacji znajdziesz w artykule: Wynagrodzenie za przestój w pracy w 2020 r.

Odprawa z tytułu zwolnienia grupowego

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników przyznaje pracownikowi, którego stosunek pracy rozwiązał się na mocy zwolnienia grupowego odprawę pieniężną. Przewidziano trzy wysokości odprawy:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia (zatrudnienie u danego pracodawcy krócej niż 2 lata);

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia (zatrudnienie u danego pracodawcy od 2 do 8 lat);

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia (zatrudnienie u danego pracodawcy ponad 8 lat).

Do obliczenia wysokości odprawy pieniężnej stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Co istotne z punktu widzenia minimalnego wynagrodzenia za pracę, wysokość odprawy nie może przekroczyć kwoty 15-krotnej płacy minimalnej. Mowa tu o wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. 15-krotność minimalnego wynagrodzenia to 39 000 zł.

Więcej informacji znajdziesz w artykule: Odprawa z tytułu zwolnienia grupowego w 2020 r.

Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację

Gdy pracodawca naruszy zasadę równego traktowania w zatrudnieniu lub niedyskryminacji, pracownik może domagać się odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę czyli 2600 zł. Ta sama wysokość odszkodowania przysługuje osobie zatrudnionej, która stała się ofiara mobbingu lub rozwiązała umowę o pracę własnie z powodu mobbingu.

Więcej informacji znajdziesz w artykule: Wysokość odszkodowania za mobbing, nierówne traktowanie i dyskryminację w pracy w 2020 r.

Wynagrodzenie gwarancyjne za niewykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy

Kodeks pracy przewiduje także wynagrodzenie gwarancyjne za niewykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy. Jeżeli w konkretnym miesiącu z powodu rozkładu czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym pracownik nie ma obowiązku wykonywania pracy, przysługuje mu wynagrodzenie w nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Osoba zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzyma wynagrodzenie proporcjonalnie pomniejszone w stosunku do jego wymiaru czasu pracy.

Więcej informacji znajdziesz w artykule: Wynagrodzenie gwarancyjne za niewykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy w 2020 r.

Kwota wolna od potrąceń

Kwota wynagrodzenia wolna od potrąceń to:

 1. 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę czyli 2600 zł (dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy) po odliczeniu składek ubezpieczeniowych, zaliczki na podatek dochodowy oraz wpłat dokonywanych do PPK, – potrącenia niealimentacyjne;
 2. 75% wynagrodzenia minimalnego – potrącenia zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;
 3. 90% wynagrodzenia minimalnego – potrącenia kar pieniężnych.

Do osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy stosuje się kwoty zmniejszone proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Więcej informacji znajdziesz w artykule: Kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia za pracę w 2020 r.

Świadczenie pieniężne dla praktykanta

Praktyka absolwencka może odbywać się płatnie bądź nieodpłatnie. W pierwszym przypadku miesięczne świadczenie pieniężne dla praktykanta nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę czyli 5200 zł brutto.

Więcej o świadczeniu pieniężnym dla praktykanta znajdziesz w artykule: Wynagrodzenie praktykanta w 2020 r.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przy pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia (13,71% odpowiada kwocie składek ubezpieczeniowych finansowanych przez pracownika). Po zastosowaniu obliczenia otrzymujemy wynik 2243,54 zł.

Koszt zatrudnienia pracownika z minimalnym wynagrodzeniem

Pracodawca zatrudniający pracowników na pełny etat będzie musiał podnieść ich wynagrodzenia brutto z 2250 zł do 2600 zł. Wzrośnie także wysokość składek emerytalnych - 253,76 zł, rentowych - 169,00 zł, wypadkowych - 43,42 zł, na Fundusz Pracy - 63,70 zł oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 2,60 zł. W sumie wysokość składek leżących po stronie pracodawcy wyniesie 532,48 zł. Dodając do wynagrodzenia pracownika czyli 2600 zł kwotę składek 532,48 zł, otrzymujemy wynik 3132,48 zł. Jest to więc całkowity koszty zatrudnienia pracownika wykonującego swoją pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Więcej informacji znajdziesz w artykule: Całkowity koszt zatrudnienia pracownika w 2020 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 2177)

Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1969)

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  24 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ochrona konsumenta - przepisy uzupełniające weszły w życie

  Przepisy uzupełniające ochronę konsumentów weszły w życie. Zmiany dotyczą m.in. postępowania nakazowego z weksla czy wnoszenia pism do sądu.

  Noc spisowa - GUS wydłuża godziny pracy 25 września

  Noc spisowa zostanie zorganizowana przez GUS w sobotę 25 września. Jak i gdzie będzie można się spisać?

  Kalkulator zmiany oprocentowania kredytu mieszkaniowego

  Kalkulator zmiany oprocentowania kredytu mieszkaniowego. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował kalkulator, dzięki któremu można sprawdzić o ile orientacyjnie wzrośnie rata kredytu, gdy zmieni się jego oprocentowanie. Jak skorzystać z kalkulatora?

  Ubezwłasnowolnienie - zasady, skutki, procedura

  Ubezwłasnowolnienie jest możliwe tylko w określonych przypadkach. Na czym polega? Jakie wywołuje skutki? Jak wygląda procedura?

  Duże zmiany w prawach konsumenta - dyrektywa Omnibus

  Prawa konsumenta. Szykują się rewolucyjne zmiany w ochronie praw konsumenta. Wdrożenie tzw. dyrektywy Omnibus ma wyeliminować nieprawidłowości podczas wyprzedaży. W przypadku obniżki cen towarów, sklepy - tradycyjne oraz internetowe - będą miały obowiązek podawania informacji o najniższej cenie tego produktu lub usługi w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Wpłynie to istotnie na przebieg coraz popularniejszych w Polsce wyprzedaży. Co więcej, zabroniona będzie sprzedaż usług finansowych poza lokalem sprzedawcy, gdy ma to miejsce podczas tzw. pokazów lub wycieczek.

  DVB-T2/HEVC. Od kiedy w Polsce nowy standard telewizji?

  DVB-T2/HEVC to nowy standard telewizji Od kiedy pojawi się w Polsce? Na wiele pytań konsumentów ma odpowiedzieć nowa kampania społeczna.

  Sąd okręgowy – od jakiej kwoty? [ZMIANY]

  Sąd okręgowy rozpatruje m.in. sprawy od określonej kwoty wartości przedmiotu sporu. Zmianę tego progu przewiduje projekt przygotowany przez resort sprawiedliwości.

  Turnusy rehabilitacyjne dla emerytowanych rolników

  Możliwość kierowania emerytowanych rolników na turnusy rehabilitacyjne zakłada projekt, który znalazł się w pracach legislacyjnych rządu. Co jeszcze ma się zmienić?

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku za wrzesień

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku również za wrzesień? To możliwe, ale trzeba pamiętać o formalnościach. Termin upływa 30 września.

  Sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie 16 września 2021 r. Co z umorzeniem spraw o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat?

  Świadczenie pielęgnacyjne a śmierć dziecka

  Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje w przypadku śmierci dziecka z niepełnosprawnością. Czy przepisy ulegną zmianie?

  1000 plus – dla kogo?

  1000 plus. Dla kogo przewidziano wsparcie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego? Prezentujemy najważniejsze założenia.

  Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej - nowe przepisy

  Przepisy dotyczące zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej weszły w życie. Jakie sytuacje obejmują?

  Zmiany w "500 plus" - nowelizacja uchwalona

  Zmiany w "500 plus" mają dotyczyć przejęcia przez ZUS obsługi programu. Wniosek złożymy tylko elektronicznie. Nowelizacja została uchwalona przez Sejm.

  Punkty spisowe w placówkach ZUS

  Punkty spisowe w placówkach ZUS powstaną w całej Polsce. Jaką pomoc będzie można w nich uzyskać?

  Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania

  Opieka nad seniorami ma być świadczona w miejscu zamieszkania. Rząd planuje zmiany w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej.

  Przepisy antylichwiarskie na stałe?

  Przepisy antylichwiarskie zostały uwzględnione w tzw. ustawach covidowych. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nową stałą regulacją.

  ZUS przejmie obsługę 500 plus [WYWIAD]

  ZUS ma przejąć obsługę programu "500 plus"? Czy jest na to gotowy? O szczegółach mówił PAP wiceprezes ZUS Włodzimierz Owczarczyk.

  PE o wolności mediów i praworządności w Polsce

  Parlament Europejski przyjął w rezolucję zatytułowaną "Wolność mediów i dalsze pogarszanie się praworządności w Polsce".

  Nowelizacja KPA a odszkodowania

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie. Czy właściciele nieruchomości będą dochodzić odszkodowań przed ETPC?

  Czas pracy - od kiedy?

  Czas pracy budzi szereg wątpliwości. Od kiedy się liczy? Co z tzw. czynnościami przygotowawczymi?

  Brak alimentów a dodatkowe zajęcia pozalekcyjne [BADANIE]

  W wielu przypadkach rodziców opiekujących się dziećmi, które nie otrzymują alimentów, nie stać na sfinansowanie jakichkolwiek zajęć pozalekcyjnych.

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych i inne zmiany

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych powiązane z płacą minimalną zakłada projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  Cmentarze i chowanie zmarłych – planowane zmiany

  Nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych ma w sposób kompleksowy regulować problematykę tzw. prawa pośmiertnego. Oto założenia projektu.

  Świadczenie usług cyfrowych - duże zmiany od 2022 roku

  Usługi cyfrowe. 1 stycznia 2022 r. mija termin implementacji przez państwa członkowskie UE dyrektywy 2019/770 z 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści i usług cyfrowych. Co się zmieni po wejściu w życie tych przepisów? Jakie nowe zasady wprowadza ta dyrektywa? Co powinni wiedzieć konsumenci?