Kategorie

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2020 r. – na co wpływa?

Emilia Panufnik
Wysokość minimalnego wynagrodzenia – na co wpływa? Dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za przestój, odprawa z tytułu zwolnienia grupowego, odszkodowanie za nierówne traktowanie, mobbing, dyskryminację, kwota wolna od potrąceń, świadczenie dla praktykanta, minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, koszt zatrudnienia pracownika. / fot. Shutterstock
Co roku trwa dyskusja, jaka będzie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dlaczego kwota ta jest tak ważna? Na co wpłynie minimalna płaca w 2020 r.?

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2020 r.

Minimalna płaca w 2020 r. wyniesie 2600 zł brutto (w 2019 r. jest to 2250 zł) dla pracownika zatrudnionego na pełnym etacie. To podwyżka o 350 zł. Dla porównania wzrost od 2018 r. do 2019 r. wyniósł 150 zł. Natomiast minimalna stawka godzinowa w ramach umowy zlecenia lub świadczenia usług podniesie się z 14,70 zł w 2019 r. do 17 zł w 2020 r. Kwota 2600 zł brutto przysługiwać będzie osobom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy. Podniesie się także zarobek niepełnoetatowca, który otrzymuje obniżoną proporcjonalnie do swojego wymiaru czasu pracy kwotę minimalnej płacy.

Polecamy: Kodeks pracy 2019. Praktyczny komentarz z przykładami + PDF.

Na co wpływa minimalna płaca?

Kwota minimalnej płacy stanowi kwotę bazową do obliczenia innych świadczeń. Wyższe minimalne wynagrodzenie oznacza więc jednocześnie wzrost także tych świadczeń. Na co więc wpływa wysokość minimalnej płacy?

Wraz z minimalnym wynagrodzeniem zmienia się kwota:

  • dodatku za pracę w porze nocnej;
  • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój;
  • odprawy z tytułu zwolnień grupowych;
  • odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację;
  • wynagrodzenia gwarancyjnego za niewykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy;
  • kwoty wolnej od potrąceń;
  • świadczenia pieniężnego dla praktykanta;
  • minimalnej podstawy wymiaru zasiłku chorobowego;
  • kosztu zatrudnienia pracownika z minimalnym wynagrodzeniem.

Dodatek za pracę w porze nocnej

Zgodnie z Kodeksem pracy za pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia. Liczy się go za każdą godzinę pracy w nocy. Jego wysokość to 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2020 r. będzie to 2600 zł brutto. Wysokość dodatku uzależniona jest od wymiaru czasu pracy w danym miesiącu, dlatego jego kwota różni się w zależności od miesiąca: 

  1. 3,10 zł (styczeń, kwiecień, czerwiec, grudzień),
  2. 3,25 zł (luty, maj, sierpień, listopad),
  3. 2,95 zł (marzec, wrzesień, październik),
  4. 2,83 zł (lipiec).

Więcej informacji znajdziesz w artykule: Dodatek za pracę w nocy w 2020 roku

Wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój

Jeśli pracownik nie wykonuje swojej pracy, ale jest do niej gotów, lecz wystąpiły przeszkody z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, przysługuje mu wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania. Określa się je stawką godzinową lub miesięczną. Jeśli strony nie uzgodniły wcześniej takiego składnika wynagrodzenia, będzie to 60% wynagrodzenia. Ważne, aby wynagrodzenie to nie było niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Więcej informacji znajdziesz w artykule: Wynagrodzenie za przestój w pracy w 2020 r.

Odprawa z tytułu zwolnienia grupowego

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników przyznaje pracownikowi, którego stosunek pracy rozwiązał się na mocy zwolnienia grupowego odprawę pieniężną. Przewidziano trzy wysokości odprawy:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia (zatrudnienie u danego pracodawcy krócej niż 2 lata);

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia (zatrudnienie u danego pracodawcy od 2 do 8 lat);

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia (zatrudnienie u danego pracodawcy ponad 8 lat).

Do obliczenia wysokości odprawy pieniężnej stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Co istotne z punktu widzenia minimalnego wynagrodzenia za pracę, wysokość odprawy nie może przekroczyć kwoty 15-krotnej płacy minimalnej. Mowa tu o wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. 15-krotność minimalnego wynagrodzenia to 39 000 zł.

Więcej informacji znajdziesz w artykule: Odprawa z tytułu zwolnienia grupowego w 2020 r.

Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację

Gdy pracodawca naruszy zasadę równego traktowania w zatrudnieniu lub niedyskryminacji, pracownik może domagać się odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę czyli 2600 zł. Ta sama wysokość odszkodowania przysługuje osobie zatrudnionej, która stała się ofiara mobbingu lub rozwiązała umowę o pracę własnie z powodu mobbingu.

Więcej informacji znajdziesz w artykule: Wysokość odszkodowania za mobbing, nierówne traktowanie i dyskryminację w pracy w 2020 r.

Wynagrodzenie gwarancyjne za niewykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy

Kodeks pracy przewiduje także wynagrodzenie gwarancyjne za niewykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy. Jeżeli w konkretnym miesiącu z powodu rozkładu czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym pracownik nie ma obowiązku wykonywania pracy, przysługuje mu wynagrodzenie w nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Osoba zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzyma wynagrodzenie proporcjonalnie pomniejszone w stosunku do jego wymiaru czasu pracy.

Więcej informacji znajdziesz w artykule: Wynagrodzenie gwarancyjne za niewykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy w 2020 r.

Kwota wolna od potrąceń

Kwota wynagrodzenia wolna od potrąceń to:

  1. 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę czyli 2600 zł (dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy) po odliczeniu składek ubezpieczeniowych, zaliczki na podatek dochodowy oraz wpłat dokonywanych do PPK, – potrącenia niealimentacyjne;
  2. 75% wynagrodzenia minimalnego – potrącenia zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;
  3. 90% wynagrodzenia minimalnego – potrącenia kar pieniężnych.

Do osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy stosuje się kwoty zmniejszone proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Więcej informacji znajdziesz w artykule: Kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia za pracę w 2020 r.

Świadczenie pieniężne dla praktykanta

Praktyka absolwencka może odbywać się płatnie bądź nieodpłatnie. W pierwszym przypadku miesięczne świadczenie pieniężne dla praktykanta nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę czyli 5200 zł brutto.

Więcej o świadczeniu pieniężnym dla praktykanta znajdziesz w artykule: Wynagrodzenie praktykanta w 2020 r.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przy pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia (13,71% odpowiada kwocie składek ubezpieczeniowych finansowanych przez pracownika). Po zastosowaniu obliczenia otrzymujemy wynik 2243,54 zł.

Koszt zatrudnienia pracownika z minimalnym wynagrodzeniem

Pracodawca zatrudniający pracowników na pełny etat będzie musiał podnieść ich wynagrodzenia brutto z 2250 zł do 2600 zł. Wzrośnie także wysokość składek emerytalnych - 253,76 zł, rentowych - 169,00 zł, wypadkowych - 43,42 zł, na Fundusz Pracy - 63,70 zł oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 2,60 zł. W sumie wysokość składek leżących po stronie pracodawcy wyniesie 532,48 zł. Dodając do wynagrodzenia pracownika czyli 2600 zł kwotę składek 532,48 zł, otrzymujemy wynik 3132,48 zł. Jest to więc całkowity koszty zatrudnienia pracownika wykonującego swoją pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Więcej informacji znajdziesz w artykule: Całkowity koszt zatrudnienia pracownika w 2020 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 2177)

Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1969)

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
    QR Code

    © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

    Prawo
    1 sty 2000
    13 cze 2021
    Zakres dat:

    Gdzie zrealizowano najwięcej bonów turystycznych? [AUDIO]

    W województwie mazowieckim aktywowano ponad 241 tys. bonów turystycznych i dokonano płatności na kwotę przeszło 65 mln zł. To najwięcej w Polsce.

    Abonament RTV w 2022 r. - stawki

    Stawki opłat za abonament RTV w 2022 r. nie ulegną zmianie. Tak wynika z nowego rozporządzenia KRRiT.

    Unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej

    Unieważnienie małżeństwa to instytucja uregulowana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, polegająca na unieważnieniu ślubu cywilnego.

    Wzrosła liczba dzieci zmuszonych do pracy [RAPORT]

    Liczba dzieci zmuszonych do pracy wzrosła po raz pierwszy od dwóch dekad. Tak wynika z raportu opublikowanego przez UNICEF i Międzynarodową Organizację Pracy.

    Jakie obostrzenia na wakacje 2021 r.?

    Jakie obostrzenia przewidziano na wakacje w 2021 r. Co z hotelami i obiektami kultury?

    Lato 2021 – ubezpieczenie dzieci

    Lato 2021 – ubezpieczenie dzieci. Po przedłużonym lockdownie i związanych z pandemią obostrzeniach zbliżające się lato 2021 jest jednym z najbardziej wyczekiwanych okresów od kilku lat. Mimo że w ubiegłym roku zmuszeni byliśmy zmienić wiele wakacyjnych planów podróży (według badań CBOS zrobiła to ponad jedna trzecia z nas[1]), część rodaków wybrała się na wypoczynek – w kraju lub za granicą. Spora część z nas urlop planuje również w nadchodzących miesiącach. Czy jesteśmy teraz skłonni bardziej zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas wyjazdów i jakie mamy w tym zakresie priorytety?

    Alimenty, kredyty, koszty sądowe - jakie długi w 2021 r.?

    Wartość nieopłaconych w terminie bieżących rachunków, alimentów czy kosztów sądowych oraz rat kredytów po I kwartale 2021 r. wynosi prawie 80 mld zł.

    Dr Anna Stasiak-Apelska: Hejt jest wszechobecny

    „Hejtowanie w Internecie ma negatywne i poważne konsekwencje dla obydwu stron” – przekonuje dr Anna Stasiak-Apelska – radca prawny.

    Bon turystyczny dla emerytów i rencistów w 2021 r.?

    Bon turystyczny dla emerytów i rencistów od września 2021 r. - to zmiany, które poparła senacka komisja ustawodawcza.

    Senat za zasiłkiem pogrzebowym dla nowej grupy uprawnionych

    Zasiłek pogrzebowy miałby przysługiwać nowej grupie uprawnionych. Senackie komisje poparły projekt, zakładający wsparcie rodziców dziecka martwo urodzonego, którego płci nie da się ustalić..

    Pracownik zagraniczny w dobie pandemii [BADANIE]

    Pracownik zagraniczny w dobie pandemii - badanie wykazało, że cudzoziemcy chętnie przedłużają pobyt i pracę w Polsce na czas pandemii. Pojawia się jednak pytanie - co potem?

    Czy konsumenci rozróżniają oryginalne i podrobione towary?

    Konsumenci nadal mają trudności z rozróżnieniem towarów oryginalnych i podrobionych. Na problem zwraca uwagę Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

    Prawnik do porodu? Pomocy szukamy nie tylko przy rozwodzie

    Prawnik do porodu czy mediator to coraz częstsze oczekiwania osób szukających pomocy prawnej. Prawnicy rodzinni zajmują się już nie tylko rozwodami czy alimentami.

    Świadczenia rodzinne bez zmian przynajmniej do 2024 r.?

    Świadczenia rodzinne zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie. Dotyczy to zarówno kryteriów, jak i kwot. Tak wynika z propozycji Rady Ministrów.

    Kiedy jest Dzień Ojca w 2021 r.?

    Dzień Ojca w Polsce będziemy obchodzić 23 czerwca 2021 r. To dobry moment na poznanie praw taty w pracy.

    Świadczenie wyrównawcze - zmiany od czerwca 2021 r. [AUDIO]

    Świadczenie wyrównawcze od 1 czerwca 2021 r. przysługuje również wtedy, gdy działacz opozycji komunistycznej ma przyznaną rentę rodzinną.

    Kiedy dziecko może jechać z przodu i kiedy bez fotelika?

    Jak do jazdy dzieci w przodzie oraz do jazdy bez fotelika odnosi się prawo o ruchu drogowym? Oto aktualne zasady.

    Czy procesy o alimenty mogą toczyć się w trybie uproszczonym?

    Czy procesy o alimenty mogą toczyć się w trybie uproszczonym? Na to pytanie odpowie Sąd Najwyższy.

    Obostrzenia od 6 czerwca 2021 r.

    Obostrzenia od 6 czerwca 2021 r. zostały w określonych przypadkach złagodzone. Co zmieniło nowe rozporządzenie?

    Mecenas Pruszyńska: Rolą mediacji jest wygaszanie konfliktu

    „Mediacje sprawdzają się zarówno w prawie gospodarczym, jak i cywilnym” – przekonuje radca prawny Iwona Pruszyńska.

    Alimenty natychmiastowe a dłużnicy alimentacyjni

    Alimenty natychmiastowe to rozwiązanie zaproponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Czy po wprowadzeniu przepisów zaległości dłużników wzrosną?

    Obostrzenia czerwiec 2021

    Obostrzenia na czerwiec 2021 r. przedstawił podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Co z weselami?

    Rekrutacja przez sztuczną inteligencję oczami kandydatów [BADANIE]

    Rekrutacja z wykorzystaniem sztucznej inteligencji? Dla większości kandydatów nie stanowiłoby to problemu. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Pracuj.pl.

    Jak założyć Internetowe Konto Pacjenta?

    Jak założyć Internetowe Konto Pacjenta dla siebie i dla dziecka? Co daje posiadanie takiego konta?

    Polski Ład - emeryci stracą czy zyskają na zmianach?

    Ci, którzy dziś otrzymują ponad 5 tys. zł brutto miesięcznie, stracą na nowym systemie podatkowym. Emeryci jednak jako całość to jedna z tych grup, które na Polskim Ładzie skorzystają najwięcej.