| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Zarobki > Zarobki i prawo > Dodatek za wieloletnią pracę dla pracownika samorządowego

Dodatek za wieloletnią pracę dla pracownika samorządowego

Dodatek za wysługę lat obligatoryjnie m.in. przysługuje pracownikom samorządowym. Ustawodawca w Ustawie o pracownikach samorządowych określił warunki jakie pracownik samorządowy musi spełnić, aby otrzymać dodatek za wieloletnią pracę.

Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 6 ww. Ustawy pracownikiem samorządowym może być osoba która :

- jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ww. Ustawy który stanowi, że Kierownik jednostki, upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej);

- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

- posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Zobacz również: Czy pracownicy samorządowi ą prawo do wcześniejszej emerytury?

Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Ponadto dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Pan Sebastian pracuje w urzędzie gminy od dnia 1 stycznia 2005, po 5 latach pracy, tak więc w roku 2010 Pan Sebastian nabył prawo do 5% dodatku za wysługę lat, a w roku 2011 jego dodatek będzie wynosił 6% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Dodatek za wieloletnia pracę jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

Zobacz również: Nagroda jubileuszowa dla pracowników o określonym stażu

Dodatek za wieloletnia pracę przysługuje pracownikowi samorządowemu za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Ponadto jeżeli praca w urzędzie lub jednostce stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.

Pracownikowi samorządowemu, który wykonuje pracę w urzędzie lub jednostce w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, do okresu dodatkowego zatrudnienia podlegają zaliczeniu zakończone okresy zatrudnienia podstawowego oraz okres zatrudnienia u pracodawcy, który udzielił urlopu do dnia rozpoczęcia tego urlopu.

Zobacz również serwis: Dodatki i nagrody

Do okresów pracy od których zależy wysokość dodatku nie należy zaliczać okresów zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

INFORLEX Kadry Płace i HR285.00 zł

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »