| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Zasiłki > Wypłata zasiłków > Jak uzupełniać wynagrodzenie stałe pracownika, który przekroczył roczną granicę podstawy wymiaru składek?

Jak uzupełniać wynagrodzenie stałe pracownika, który przekroczył roczną granicę podstawy wymiaru składek?

Jeżeli pracownik w niektórych miesiącach nie uzyskał pełnego wynagrodzenia z przyczyn usprawiedliwionych, przy ustalaniu wysokości zasiłku powinniśmy uzupełnić mu przychód do wysokości uposażenia, jakie otrzymałby za przepracowany w pełni miesiąc. Specyficzną jest sytuacja, w której w danym miesiącu dodatkowo pracownik osiągnie tak wysoki przychód, iż przekroczy górny pułap rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, czyli tzw. trzydziestokrotność.

Stałe wynagrodzenie miesięczne, uzupełniamy poprzez uwzględnienie płacy określonej w umowie o pracę. A więc przyjmujemy do podstawy zasiłku pełny miesięczny przychód pracownika pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika.

Sprawa się komplikuje wtedy, gdy mamy pracownika, którego miesięczne podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia są wysokie, a tym samym w trakcie roku osiąga on dopuszczalną granicę podstawy wymiaru składek, określoną przepisami (jest to 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy). Bowiem od momentu przekroczenia tej granicy, nie potrąca i nie odprowadza się już do końca roku kalendarzowego składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe takiej osobie. W konsekwencji, zmienia się część składek finansowanych ze środków ubezpieczonego.

Jeżeli w tym samym miesiącu, w którym zaniechano poboru składek emerytalnej i rentowych z powodu „przekroczenia”, pracownik był niezdolny do pracy, to przyjmując wynagrodzenie stałe za ten miesiąc do podstawy zasiłku powinniśmy je uprzednio uzupełnić. Skoro uzupełnienie wynagrodzenia stałego następuje poprzez przyjęcie wynagrodzenia z umowy o pracę, po potrąceniu składek społecznych finansowanych przez pracownika, to w powyższej sytuacji nie możemy potrącić pełnych 13,71% składek.

Zobacz również serwis: Wypłata zasiłków

W takim przypadku, przy uzupełnianiu wynagrodzenia stałego miesięcznego należy obliczyć średni wskaźnik składek na ubezpieczenia społeczne potrąconych w tym miesiącu pracownikowi i dopiero przy jego zastosowaniu obliczyć pełną składkę za miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie 30-krotności.

Średni wskaźnik wylicza się według następującego wzoru: kwota składek potrąconych w danym miesiącu × 100 : przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Roman L. jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę od 1 lutego 2009r., za wynagrodzeniem stałym, w kwocie 8320 zł brutto. W lipcu 2010r. sprawował opiekę nad chorą żoną przez 4 dni.

Ustalając Romanowi L. podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego, pracodawca musi obliczyć średnie wynagrodzenie za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nabył prawa do zasiłku, a więc z okresu od sierpnia 2009 r. do lipca 2010 r. Wynagrodzenie to nie różniło się, poza miesiącem grudniem 2009 r., kiedy to Roman L. był niezdolny do pracy przez 4 dni. Ponadto jego przychód przekroczył w grudniu górną granicę podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ( tj. 95 790 zł).

Za miesiąc grudzień 2009 r. Roman L. uzyskał wynagrodzenie w wysokości 7002 zł, stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Od tej kwoty potrącone zostały przez pracodawcę następujące składki społeczne w sumie 652,35 zł, w tym:
- chorobowa w wysokości 171,55 zł, czyli 2,45 % z 7002 zł
- emerytalne i rentowe w wysokości 480,80 zł, czyli 11,26 % z 4270 zł.

W celu ustalenia uzupełnionego wynagrodzenia za grudzień (przychodu pomniejszonego o pełną składkę) należy obliczyć średni wskaźnik składek na ubezpieczenia społeczne potrąconych pracownicy w grudniu.

Średni wskaźnik składek potrąconych pracownicy w grudniu powinien być obliczony następująco:
652,35 zł (składki potrącone przez pracodawcę) x 100 : 7002 zł (przychód stanowiący podstawę na ubezpieczenia społeczne = 9,32 %)

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »