| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Zasiłki > Zasiłek dla bezrobotnych > Zasiłek dla bezrobotnych po urlopie wychowawczym

Zasiłek dla bezrobotnych po urlopie wychowawczym

Bardzo często zdarza się, że osoby które wróciły do pracy po urlopie wychowawczym szybko tracą pracę. Czy mogą liczyć w takiej sytuacji na zasiłek dla bezrobotnych?

Kobieta, która straciła pracę po urlopie wychowawczym ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Musi jednak spełnić określone warunki. Bezrobotna uzyska prawo do zasiłku, jeśli po utracie zatrudnienia nie podjęła innego albo w inny sposób nie dorabiała.

Co więcej urlop wychowawczy jest wliczany do stażu pracy wymaganego do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych.

Kobiet, aby uzyskać prawo do zasiłku musi zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy.

Zobacz także dział: Urlopy pracownicze

Jakie jeszcze warunki uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych przewiduje prawo. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania łącznie przez okres co najmniej 365 dni:

  • był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy,
  • wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,
  • opłacał składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;
  • wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego państwie nie będącym członkiem Unii Europejskiej, ani państwem z którym Unia Europejska nie zawarła umowy o swobodzie przepływu osób;
  • był zatrudniony za granicą przez okres co najmniej 365 dni, w okresie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy i przybył do Rzeczpospolitej Polskiej jako repatriant.

Kobieta po urlopie wychowawczym, nie otrzyma zasiłku dla bezrobotnych, jeśli odrzuci propozycję urzędu pracy, który przedstawi jej odpowiednią ofertę pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Zobacz także dział: Status bezrobotnego

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz.415 ze zm.)

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Godlewska

Prawnik, aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »