| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Alimenty > Egzekucja alimentów > Co zrobić, gdy nie znamy miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego?

Co zrobić, gdy nie znamy miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego?

Uzyskanie wyroku zasądzającego alimenty wydaje się być końcem problemów finansowych osoby uprawnionej - nie zawsze jednak tak jest. Jeżeli dłużnik sam regularnie przekazuje zasądzoną sumę, sytuacja jest prosta. Co jednak, gdy nie wykonuje tego obowiązku?

Egzekucja alimentów jest bezskuteczna jeżeli nie powiodło się ściągnięcie pełnej należności z tytułu alimentów (bieżących i zaległych) przez okres dwóch miesięcy, a także jeżeli nie ma możliwości wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi przebywającemu poza granicami Polski, w szczególności z powodu:
a) braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
b) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

W opisanej sytuacji wierzyciel (osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy czyli np. rodzic w imieniu małoletniego dziecka) może złożyć do właściwego dla swojego miejsca zamieszkania Urzędu Gminy/Urzędu Miasta wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Niezbędne jest dołączenie do wniosku dokumentów związanych z uzyskiwanymi dochodami, pobieraną nauką, zaświadczenia komornika o bezskuteczności egzekucji, zawierającego informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów. Jeżeli takie zaświadczenie nie zostanie dołączone, wójt/burmistrz/prezydent sam zwróci się do komornika prowadzącego egzekucję o udzielenie tych informacji, a on zobowiązany będzie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do przesłania takiego zaświadczenia.

Zobacz również: Co zrobić, gdy dłużnik alimentacyjny ukrywa swój majątek?

Przysługuje osobie uprawnionej (na podstawie wyroku) do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej - do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. Należy jednak pamiętać, że świadczenie nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej lub też zawarła związek małżeński.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Świadczenia przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

W okresie, w którym osoba uprawniona otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego, komornik nadal prowadzi postępowanie egzekucyjne i z kwoty uzyskanej z egzekucji o zaspokaja należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.

Zobacz również serwis: Alimenty

Podstawa prawna:

Art. 1081 i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 43, poz. 296 ze zm.),

Art. 88 ustawy z dnia 23 grudnia 1997 r. Kodeks pracy (tekst jednol. Dz.U. 1998 Nr 21, poz. 94),

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednol. Dz.U. 2009 Nr 1, poz. 7 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK