| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Sprawy rodzinne > Pomoc Społeczna > Zasiłki > Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych jest świadczeniem pieniężnym przysługującym osobom pozostającym bez stałego zatrudnienia. Jednocześnie fakt pobieranie zasiłku nie zwalnia bezrobotnego od obowiązku poszukiwania pracy.

• opłacała składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenia,

• wykonywała pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej najniższego wynagrodzenia,

• wykonywała pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub w spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), będąc członkiem tej spółdzielni, jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej najniższego wynagrodzenia,

• opłacała składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego,

• była zatrudniony za granicą i przybył do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant,

• była zatrudniona, pełniła służbę lub wykonywała inną prace zarobkową i osiągała dochód, od którego istnieje obowiązek płacenia składki na Fundusz Pracy.

Do 365 dni zalicza się również okresy:

• zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej,

• służby w charakterze funkcjonariusza Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej,

• urlopu wychowawczego, udzielonego na podstawie odrębnych przepisów,

• pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, świadczenia rehabilitacyjnego oraz przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności - okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub opiekuńczego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków stanowiła kwota w wysokości co najmniej najniższego wynagrodzenia,

• okres, za który przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy (stosunku służbowego), oraz okres, za który wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

Rejestracja w urzędzie

Aby móc otrzymać zasiłek należy zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy. Dokonując rejestracji należy posiadać następujące dokumenty:
• dokument tożsamości,
• dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne,
• zaświadczenia o ukończeniu kursu lub szkolenia,
• świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień, dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac

Zobacz też: Zasiłki

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy System Usług

(KSU)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK