| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Rozwiązanie umowy > Wszystko o wypowiedzeniu umowy o pracę- poradnik

Wszystko o wypowiedzeniu umowy o pracę- poradnik

Każdy boi się zwolnienia z pracy. W poradniku podpowiemy jak bronić się przed wypowiedzeniem. Dowiecie się również, jak odwołać się od wypowiedzenia do sądu pracy. Doradzimy także jak samemu wypowiedzieć umowę o pracę.

13. Co zrobić gdy pracodawca wręcza wypowiedzenie

Pracodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o pracę. Pracownik, który nie zgadza się z wypowiedzeniem może odwołać się od niego do sądu pracy.

13.1. Dokładne zapoznanie się z wypowiedzeniem

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę jest dla pracownika na pewno nieprzyjemne. W perspektywie ma on poszukiwanie nowej pracy. Warto jednak wcześniej dokładnie przyjrzeć się wypowiedzeniu jakie wręczy nam pracodawca.

Pracodawca jeśli chce prawidłowo wypowiedzieć umowę z pracownikiem musi przestrzegać pewnych zasad. Dlatego tak ważne jest aby pracownik szczegółowo sprawdził, czy wypowiedzenie jest zgodne z przepisami i czy istnieją podstawy aby je zakwestionować.

Wypowiedzenie powinno być złożone przez pracodawcę w odpowiedniej formie. Powinno posiadać odpowiednią treść. Ponadto pracodawca musi zachować terminy wypowiadania umów oraz sprawdzić czy pracownik nie podlega szczególnej ochronie.

Pracownik powinien rozpocząć zapoznawanie się z treścią wypowiedzenia właśnie od zbadania wyżej wskazanych elementów.

13.2. Wymagania co do wypowiedzenia

Wypowiedzenie powinno być złożone przez pracodawcę na piśmie. Niezachowanie tego wymogu, np. powiadomienie pracownika ustnie o wypowiedzeniu mu umowy, nie powoduje nieważności decyzji pracodawcy.

Czynność taka będzie czynnością wadliwą. Otwiera to pracownikowi drogę do dochodzenia określonych roszczeń w sądzie pracy.

Wypowiedzenie uważa się za dokonane, jeżeli zostanie doręczone pracownikowi w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią.

W treści wypowiedzenia powinno znaleźć się określenie długości trwania okresu wypowiedzenia oraz termin rozwiązania umowy o pracę. Ponadto pracodawca w przypadku wypowiadania umowy na czas nieokreślony musi wskazać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie.

Wypowiedzenie musi również zawierać pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania się do sądu pracy. Pouczenie powinno wskazywać termin oraz nazwę i adres siedziby sądu, do którego pracownik ma wnieść pozew. Brak takiego pouczenia oznacza wadliwość wypowiedzenia, jednak nie czyni go nieważnym. Pracownik może żądać uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy. W sytuacji gdy umowa uległa już rozwiązaniu może żądać odszkodowania.

Pracodawca powinien pamiętać, że w niektórych sytuacjach ma ograniczone możliwości wypowiedzenia umowy o pracę. Ograniczenia te wynikają ze szczególnej sytuacji, w jakiej znajduje się pracownik, np. okres przedemerytalny, ciąża pracownicy albo pełnienie przez pracownika określonych funkcji społecznych.

Ograniczenia w zakresie wypowiadania przez pracodawcę umów o pracę z niektórymi pracownikami mają jednak pewne granice. Wyjątkowe sytuacje, takie jak likwidacja lub upadłość pracodawcy oraz zwolnienia grupowe, a także wina pracownika powodują utratę szczególnej ochrony pracownika.

Nieświadomość pracownika o przysługującej mu ochronie powoduje, że umowa ulega rozwiązaniu, gdy tymczasem mógłby on skutecznie obronić się przed zwolnieniem z pracy.

13.3. Odwołanie się do sądu pracy

Pracownik, który chce zakwestionować decyzję pracodawcy o wypowiedzeniu musi odwołać się do sądu pracy. Jeśli tego nie uczyni umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu, a pracownik nie będzie już mógł w inny sposób zakwestionować wypowiedzenia.

Pracownik posiada w tym względzie inicjatywę, chcąc zakwestionować decyzję pracodawcy, musi wykazać własną inicjatywę.

Wadliwe wypowiedzenie umowy przez pracodawcę nie powoduje automatycznie nieważności wypowiedzenia. Dopiero pracownik wnosząc powództwo do sądu pracy może spowodować, że sąd zmieni decyzje pracodawcy.

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę pracownik składa do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia mu wypowiedzenia.

Dla zachowania tego terminu decydujące znaczenie ma moment dotarcia do niego oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu i zapoznania się z jego treścią. Od tego momentu biegnie 7-dniowy termin dla dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwego wypowiedzenia.

O doręczeniu pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę mówimy nie tylko wtedy, gdy pismo takie zostało pracownikowi wręczone osobiście, ale także i wtedy, gdy nie zostało mu wręczone, lecz dotarło do niego w taki sposób, iż miał on możliwość zapoznania się z jego treścią.

13.4. Pracownik przed sądem

Pracownik, który zdecydował się odwołać do sądu pracy, powinien wnieść pozew. Gdy działa bez pomocy prawnej może ustnie zgłosić takie powództwo.

Pracownik musi to uczynić w ciągu 7 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia.

Pracownik, wnosząc pozew w tej sprawie, nie musi się martwić o koszty. Jest on zwolniony od kosztów sądowych.

Pracownik wnoszący powództwo do sądu pracy musi się zastanowić na czym mu najbardziej zależy. Ma bowiem możliwość wystąpić z roszczeniem o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne. W przypadku kiedy umowa uległa już rozwiązaniu może wnieść o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie.

Istnieje wyjątek od zasady wyboru roszczenia przez pracownika. Sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe. W takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu.

13.5. Cofnięcie decyzji przez pracodawcę

Pracodawca może podjąć decyzję o wypowiedzeniu umowy pracownikowi z różnych powodów. Niekiedy zdarza się, że pracodawca, działając pod wpływem emocji, wypowiada pracownikowi umowę o pracę. Często zdarzają są także sytuacje kiedy pracodawca podejmuje swoją decyzję opierając się na błędnym przeświadczeniu o nieprzydatności pracownika do pracy czy na niesprawdzonych informacjach na jego temat.

Dlatego warto porozmawiać z pracodawcą, jeśli wiemy, że jego decyzja jest niesłuszna i krzywdząca. Bowiem po przedyskutowaniu argumentów pracodawca może cofnąć swoje wcześniejsze wypowiedzenia. Należy pamiętać, że decyzja pracodawcy nie jest nieodwołalna.

Pracodawca może zawsze cofnąć złożone pracownikowi wypowiedzenie. Jednak jeśli oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło już do pracownika, cofnięcie wypowiedzenia wymaga jego zgody.

W czasie korzystania z urlopu wypoczynkowego Pan Henryk przyszedł do biura, by wziąć prywatne dokumenty, które zostawił na biurku. Pracodawca, korzystając z jego obecności w zakładzie, wręczył mu wypowiedzenie umowy o pracę. Wypowiedzenie wręczone przez pracodawcę będzie wadliwe. Jeżeli pracownik pojawi się w zakładzie w czasie urlopu, ale nie z zamiarem świadczenia pracy, lecz w innym celu, to wypowiedzenie dokonane przez pracodawcę w tym czasie będzie wadliwe. Pan Henryk może zatem odwołać się do sądu pracy i żądać uznania wypowiedzenia za bezskuteczne.

Zdarza się często, że po wypowiedzeniu umowy przez pracodawcę pracownik idzie na zwolnienie lekarskie. Dlatego warto zapamiętać, iż choroba pracownika już po wręczeniu wypowiedzenia nie wstrzymuje decyzji pracodawcy i nie czyni wypowiedzenia nieważnym. Oznacza to, że jeśli pracownik po wypowiedzeniu mu umowy o pracę zachoruje, to umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia.

Inaczej przedstawia się sytuacja pracownika znajdującego się na zwolnieniu lekarskim, któremu pracodawca wypowie umowę o pracę. W takiej sytuacji czas nieobecności z powodu choroby stanowi dla pracownika ochronę przed wypowiedzeniem.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziółkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK