| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Prawa konsumenta > Twoje prawa > Zakupy przez Internet - poradnik

Zakupy przez Internet - poradnik

Internet jest bardzo pomocnym narzędziem w robieniu zakupów. W ten sposób można zaoszczędzić czas oraz pieniądze. Niestety niekiedy robienie zakupów za pośrednictwem Internetu niesie za sobą duże ryzyko. Poradnik pomoże Ci wystrzec się najważniejszych błędów, zwrócić uwagę na najistotniejsze problemy. Wskaże Ci jakie masz prawa i obowiązki.

3. Masz prawo do namysłu

Zakupy przez Internet oprócz tego, że są łatwe, miłe i przyjemne, to dają nam możliwość przemyślenia podjętej decyzji w ciągu 10 dni.

Zakupy w Internecie to przede wszystkim oszczędność czasu i wygoda, jednakże brak moż-liwości bezpośredniego zapoznania się z właściwościami nabywanego towaru sprzyja podej-mowaniu nie do końca przemyślanych decyzji. Opisy produktów zamieszczane na stronach internetowych niejednokrotnie są ogólnikowe oraz opatrzone niewielkim lub niewyraźnym zdjęciem. Zdarza się, iż dostarczony konsumentowi towar nie spełnia jego oczekiwań lub też okazuje się być przedmiotem zbędnym.

Naprzeciw tego rodzaju problemom wychodzi regulacja, jaką jest ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

3.1. Dziesięć dni na zwrócenie towaru

Dokonując zakupów przez Internet konsument może w ciągu 10 dni zwrócić towar bez poda-nia przyczyny, czyli odstąpić od umowy. Termin ten należy liczyć od dnia otrzymania naby-tego przedmiotu, a gdy umowa dotyczyła świadczenia usługi, termin biegnie od dnia jej za-warcia. Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta o 10-dniowym terminie odstąpienia od umowy. Jeśli tego nie uczyni, to termin wydłuża się do 3 miesięcy.

Zobacz: Kiedy można odstąpić o umowy?

3.2. Jak odstąpić od umowy

Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, należy przesłać przedsiębiorcy we wskazanym terminie stosowne oświadczenie na piśmie. Istotna jest chwila wysłania oświadczenia, a nie data jego dostarczenia. Najpewniejszą formą zawiadomienia przedsiębiorcy o odstąpieniu od umowy jest wysłanie oświadczenia listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Posiadanie dowodu zarówno nadania, jak i odbioru pisma może okazać się przydatne w przypadku wystąpienia ewentualnych komplikacji.

Oprócz złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony przedmiot, przedsiębiorca natomiast obowiązany jest zwrócić całą wpłaconą przez konsumenta kwotę w terminie do 14 dni. Koszty przesyłki ponosi konsument.

Ustawa przyznająca konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni nie odnosi się do wszystkich umów zawieranych przez Internet. Tak jest w przypadku dość powszechnych zakupów z licytacji.

W praktyce oznacza to, iż konsument zawierając umowę z przedsiębiorcą prowadzącym sklep na aukcji internetowej, w wyniku której nabywa przedmiot w drodze licytacji, nie może od tej umowy odstąpić. Należy podkreślić, iż wyłączenie odnosi się jedynie do sprzedaży z licytacji. Nabycie towaru w opcji „kup teraz” umożliwia ewentualne odstąpienie od umowy w terminie 10 dni.

Inne przypadki umów, od których nie można skorzystać z prawa do odstąpienia w ciągu 10 dni:

 • z wykorzystaniem automatów sprzedających,
 • z wykorzystaniem innych automatów umieszczonych w miejscach prowadzenia han-dlu,
 • rent,
 • zawartych z operatorami telekomunikacji przy wykorzystaniu publicznych automatów telefonicznych,
 • dotyczących nieruchomości, z wyjątkiem najmu.

Ponadto prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie znajduje zastosowania, o ile strony nie umówiły się inaczej, w odniesieniu do umów:

 • świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem 10-dniowego terminu,
 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach progra-mów komputerowych po usunięciu przez konsumenta oryginalnego opakowania,
 • dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 • dostarczania prasy,
 • • usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

Konsument nie może również odstąpić od umowy w przypadku:

 • sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do mieszkania lub miejsca pracy konsumenta,
 • świadczenia, w ściśle oznaczonym okresie, usług w zakresie zakwaterowania, transportu, rozrywek, gastronomii; w wypadku rozrywek na świeżym powietrzu przedsiębiorca może zastrzec także wyłączenie obowiązku zawiadomienia niemożności spełnienia świadczenia.

3.3. Odstąpienie od kredytu lub pożyczki

Podobnie jak w przypadku sprzedaży tradycyjnej, konsumenci zawierający umowy za po-średnictwem Internetu, korzystają z kredytów oraz pożyczek oferowanych przez przedsię-biorcę, z którym zawierają transakcję lub innego kredytodawcę działającego w porozumieniu z przedsiębiorcą. W związku z tym nasuwa się pytanie, czy konsument odstępując od umowy zawartej na odległość może również zrezygnować z zaciągniętego kredytu lub pożyczki.

Odstąpienie od umowy w ciągu 10-dniowego terminu jest również skuteczne w odniesieniu do umowy kredytu lub pożyczki. Konsument obowiązany jest złożyć kredytodawcy w termi-nie 10 dni oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Kredytodawca – bank albo inna instytucja finansowa - ma obowiązek zwrócić konsumentowi poniesione przez niego w związku z kredytem koszty. Konsument nie może natomiast żądać zwrotu opłaty przygotowawczej jak również opłat związanych z ustanowieniem zabezpieczenia.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK