| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Sprawy rodzinne > Spadki > Zachowek i dział spadku > Czym jest zachowek

Czym jest zachowek

Spadkobiercy ustawowi, którzy w testamencie zostali pozbawieni jakiegokolwiek udziału w spadku, mają prawo dochodzić od spadkobierców wypłacenia zachowku. Na rzecz zachowku uprawnieni muszą jednak zaliczyć darowizny otrzymane od spadkodawcy oraz ewentualne zapisy w testamencie.

W niektórych przypadkach zachowek przysługuje również spadkobiercom ustawowym – jeśli masa spadkowa była znacząco uszczuplona przez darowizny spadkodawcy na rzecz osób trzecich.

Jaki jest cel zachowku

299,00 złKodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Spadki

Instytucja zachowku ma podłoże humanitarne - ma celu niejako zadośćuczynić najbliższym spadkodawcy to, że zostali pominięci w testamencie lub to, że ich udział w spadku został zminimalizowany.

Zdarza się jednak, że (w wyniku nie do końca uczciwego sposobu wyliczania wartości zachowku) wypłata świadczenia przez spadkobiercę przynosi mu więcej szkody niż korzyści przyniósł mu spadek.

Zachowek co do zasady jest świadczeniem pieniężnym (jeśli uprawniony nie wyrazi na to zgody, nie może być wydany „w naturze”).

Kto jest uprawniony do zachowku

Uprawnionymi do zachowku są:

  • małżonek i zstępni spadkodawcy;
  • małżonek i rodzice spadkodawcy (jeśli nie miał dzieci lub nie dożyły otwarcia spadku).

Rodzeństwo spadkodawcy nigdy nie jest uprawnione do zachowku!

Powyższe osoby są uprawnione do zachowku jeśli dziedziczyły by według ustawy. Tak więc nie są uprawnione do zachowku:

  • osoby niegodne,
  • małżonek odsunięty od dziedziczenia w oparciu o złożony pozew o rozwód, lub separację z jego wyłącznej winy,
  • osoby, które spadek odrzuciły,
  • osoby wydziedziczone przez spadkodawcę (wydziedziczenie, to de facto pozbawienie prawa do zachowku),
  • osoby, które umownie zrzekły się dziedziczenia.

Jeśli zstępny (dziecko, wnuk) spadkodawcy został pozbawiony prawa do zachowku, co do zasady zostają do niego powołani jego zstępni (chyba, że w ramach umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia strony postanowiły inaczej).

Jacek K. syn Józefa K. został uznany za niegodnego dziedziczenia, tym samym zostało mu odmówione prawo do zachowku (Józef K. sporządził testament). W takim wypadku zachowku może domagać się syn Jacka C.

Zobacz: Jak bronić się przed zapłatą zachowku

Jaka jest wysokość zachowku

Wysokość zachowku nie ma stałej wartości. Jest też uzależniona od wieku, oraz charakterystyki spadkobiercy ustawowego.

Co do zasady zachowek wynosi 1/2 tego, co dana osoba otrzymała by gdyby dziedziczyła ustawowo.

Jednakże:

  •  wobec osób trwale niezdolnych do pracy
  •  osób małoletnich

Zachowek wynosi 2/3 tego co otrzymaliby dziedzicząc z ustawy.

Jednakże do wyliczenia hipotetycznego udziału – uwzględnia się również spadkobierców, którzy nie mogą (np. są niegodni), lub nie chcą dziedziczyć (np. odrzucili spadek, lub zrzekli się go).

Aktualizacja: 19.06.2012

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Co do zasady zachowek wynosi 1/2 tego, co dana osoba otrzymałaby w dziedziczeniu ustawowym i przysługuje najbliższym krewnym, określonym w ustawie.
Co do zasady zachowek wynosi 1/2 tego, co dana osoba otrzymałaby w dziedziczeniu ustawowym i przysługuje najbliższym krewnym, określonym w ustawie.

Poradnik Gazety Prawnej249,00 zł
avatar

2014-03-05 11:44 Zgłoś

Faktycznei z jednej strony jest to dobre rozwiązanie, jednakze z drugiej powoduje to wielkie komplikacje dla osoby który taki spadek otrzymała , tak jak jest napisane tutaj: http://prawnik.pl/artykuly/prawo-spadkowe/czym-jest-zachowek-strona-2.html

avatar

2013-11-12 14:04 Zgłoś

Zachowek - narzędzie służące do zniszczenia obdarowanego. TK podkreślił, że prawo do zachowku jest także gwarancją prawa do prywatności i poszanowania życia rodzinnego, i owszem tylko TK nie ma pojęcia jakie niesie konsekwencje dla strony która ten zachowek musi zapłacić często a właściwie w większości spraw zachowki w chwili ich orzekania są tak wysokie że doprowadzają do zniszczenia ekonomicznego i wyzbycia się majątku przez obdarowanych czy też spadkobierców, Sądy są bezwzględne i np. gdy nie przedstawi się wszystkich poniesionych kosztów np. remontu nieruchomości, kosztów pomnika zmarłego spadkodawcy czy darczyńcy, czy jakichkolwiek innych nakładów poniesionych na nieruchomości zaliczonej do substratu zachowku czy też spadku na etapie odpowiedzi na pozew, pozwany nie ma możliwości potem już dołączenia jakichkolwiek dowodów w sprawie mających np. znaczenie dla wyliczenia zachowku. Sądy nie dopuszczają już żadnych dowodów i twierdzą że są przedawnione chociaż stan faktyczny wskazuje odwrotnie. Ta bezwzględność jest nie zrozumiała, nawet morderca w trakcie procesu ma więcej praw niż pozwany o zachowek. Ostrzegam wszystkich którzy mają zamiar przyjąć jakąkolwiek darowiznę od darczyńcy lub spadek aby dobrze się nad tym zastanowili. Polskie prawo jest chore a instytucja zachowku prowadzi do wielu nieszczęść zwłaszcza osób które zostały obdarowane, osoby te są traktowane jak złodzieje i praktycznie nie mają żadnych praw a często źle opracowane przez Biegłych Sądowych operaty szacunkowe a biegli przez Sędziów traktowani są jak wyrocznie doprowadzają do tego że jedną stronę (powoda) się wynagradza a drugą stronę (pozwanego) niszczy nie ma to nic wspólnego jak twierdzi TK z gwarancją prawa do prywatności i poszanowania życia rodzinnego. Tak więc jeżeli ktokolwiek chce przyjąć gospodarstwo rolne np. żeby ojciec czy matka czy też oboje mogli uzyskać rentę czy emeryturę stanowczo żądajcie aby to była umowa z następcą na podstawie ustawy o społecznym ubezpieczeniu rolników pod żadnym pozorem nie może być w akcie słowa "darowizna" bo żaden notariusz nikogo o tym nie informuje że słowo "darowizna" decyduje o tym że w przyszłości osoba która zostanie obdarowana będzie musiała płacić zachowki. Darczyńca powinien również w przypadku dokonywania darowizny jeżeli nie chce aby w stosunku do obdarowanego w przyszłości wnoszono jakieś roszczenia o zachowek żądać w akcie wpisu o wyłączeniu tej darowizny ze schedy spadkowej i zaliczania w celu naliczenia zachowku. Dobrym sposobem przeprowadzenia darowizny zwłaszcza nieruchomości jest przekazanie jej czy też przyjęcie jej za dożywocie, ale trzeba pamiętać że umowy za dożywocie mogą być różne, tak więc powinna być umowa taka że nie tylko osoba obdarowana użycza do końca życia darczyńcy korzystanie z dotychczasowych lokali mieszkalnych ale że obdarowany również będzie łożył na jego leczenie, utrzymanie, sprawował n ad nim opiekę do końca życia, w innym przypadku powołani do spadku również mogą wystąpić o zachowek. Radziłbym również nie ponosić żadnych kosztów związanych z remontami, oraz nie wyzbywać się poprzez sprzedaż żadnej nieruchomości czy też ruchomości za życia darczyńcy czy też spadkodawcy. Kłamliwie ustawodawca twierdzi że darowizna dokonana przez darczyńcę staje się własnością obdarowanego i obdarowany może robić z tym co chce. Jest to kłamstwo i nie prawda. Dopóki żyją darczyńcy a także po ich śmierci od otwarcia spadku jeżeli nie minie pięć lat (tyle mają czasu uprawnieni do spadku czy też zachowku od śmierci spadkodawcy na wniesienie pozwu o zachowek do Sądu) odradzam aby cokolwiek robić z darowaną nieruchomością (co najwyżej uprawiać jeżeli jest to grunt rolny). Często jest tak że obdarowani przyjmują w darowiźnie grunt rolny z myślą o tym aby darczyńca mógł otrzymać rentę czy emeryturę śpią przez dwadzieścia lat spokojnie nie mając pojęcia że od tej darowizny należy się zachowek. Tylko dlatego że w głupim akcie notarialnym jest słowo darowizna chociaż celem było to aby darujący mógł otrzymać pełne świadczenia. Następnie okazuje się, że w chwili dokonywania darowizny część gruntów obejmował Plan Zagospodarowania Przestrzennego i w przeznaczeniu tego planu np. jedna działka jest przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe albo np. pod inwestycje o czym obdarowany również nie miał pojęcia. Po czym okazuje się że Biegły wyliczając wartość schedy spadkowej działkę tą traktuje z uwagi na plan zagospodarowania nie jako działkę rolną ale budowlaną chociaż np. działka ta jest praktycznie np. bagnem. i w tym momencie okazuje się że pomimo że nikt tej działki nie kupi nie zagospodaruje itp stajecie się „bogaczami” (tyle tylko że przez te bogactwo za chwilę staniecie się nędzarzami) . Nie liczy się to że możecie tej działki nigdy nie sprzedać że możecie wcale nie osiągnąć ceny na jaką oszacował ją biegły. Liczy się wycena biegłego i w tym momencie okazuje się że sąd przez taką jedną działkę wylicza wam taki zachowek że po prostu musicie sprzedać wszystko co macie i jeszcze zaciągnąć kredyt, który będziecie spłacać do końca życia. Takie to jest prawo własności. Tak jak wspomniałem wcześniej nie radzę również czegokolwiek remontować tak samo za życia jak i do pięciu lat po śmierci spadkodawcy a nawet do końca procesu o zachowek jeżeli takowy trwa. Okazuje się że jeżeli wyremontujecie starą praktycznie przeznaczoną do rozbiórki budę to niekoniecznie wasza inwestycja na darowanej nieruchomości zostanie potraktowana jako dług spadkowy a jej stan nie zostanie przyjęty jako stan na dzień darowizny tylko po remoncie. Włożycie w starą budę całe swoje oszczędności, zarobki swój czas swoją pracę, a biegły wam wyliczy wartość według stanu nie na dzień darowizny ale na dzień zakończenia remontu w moim przypadku dwa lata po śmierci darczyńcy i według cen obecnie obowiązujących. Wyobrażacie sobie to ? Ty remontujesz, poświęcasz czas jesteś inwestorem a Biegły wylicza ci wartość w/g stanu po dokonaniu remontu, mało tego zalicza również do spadku powierzchnię, która była nieużytkowa a w wyniku remontu została adoptowana na użytkową . Pamiętaj cokolwiek robisz z darowizną, czy ją sprzedajesz czy remontujesz czy robisz cokolwiek innego kręcisz na siebie bata. Bata którego skrzętnie wykorzysta twoja najbliższa rodzinna . I pamiętaj darowizna nie jest twoją własnością jeżeli cokolwiek z nią zrobisz za życia darczyńcy i do 5 lat po jego śmierci, jak również do momentu zakończenia spraw o zachowek jeżeli takowe trwają działasz na swoją nie korzyść, poprzez idiotyczne prawo spadkowe a może inaczej, po prostu przez iludzi bez wyobraźni, które je stworzyli wielu ludzi w tym kraju przeżywa nieszczęścia i traumy. A zachowek jest tak bzdurnym przepisem i nie sprawiedliwym że jakby nie patrzeć zawsze ktoś będzie poszkodowany jak nie powód to pozwany. Polska była, jest, i będzie Państwem bezprawia a pojęcie własności w tym kraju nie istnieje.

avatar

2013-11-02 10:50 Zgłoś

moja Mama przepisala caly majatek mojemu bratu za dochowanie czy po smierci mamy nalezy mni sie zachowek

HITY INFORU

TERMINARZ

LIP29
TydzieńPWŚCPSN
2730123456
2878910111213
2914151617181920
3021222324252627
3128293031010203

Narzędzia

Eksperci infor.pl

Marek Pasiński

Radca prawny<br />

Zostań ekspertem Infor.pl »