| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Finanse > Umowa leasingu finansowego - WZÓR UMOWY

Umowa leasingu finansowego - WZÓR UMOWY

Umowa leasingu jest alternatywa dla kredytu. Pobierz bezpłatny wzór umowy leasingu finansowego.

3. Leasingodawca ma prawo wypełnić weksel w każdym czasie na sumę odpowiadającą wysokości wszelkich należności powstałych z tytułu niniejszej umowy wraz z odsetkami oraz kosztami. Może on również weksel domicylować.

4. O wypełnieniu weksla i jego ewentualnym domicylowaniu Leasingodawca powinien zawiadomić wystawcę listem poleconym wysłanym najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności weksla.

§ 9

1. Leasingobiorca jest zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z przedmiotem umowy. W szczególności Leasingobiorca jest zobowiązany pokrywać wszelkie opłaty, podatki i inne należności związane z umową leasingu.

2. W czasie trwania niniejszej umowy Leasingobiorca zobowiązany jest do używania przedmiotu leasingu zgodnie z zasadami eksploatacji urządzeń tego typu oraz w sposób zgodny z instrukcją użytkowania przedmiotu leasingu. W szczególności Leasingobiorca obowiązany jest zachowywać przedmiot umowy w stanie technicznym zdatnym do użytku, wynikającym z jego przeznaczenia i prawidłowej eksploatacji.

§ 10

1. Leasingobiorca obowiązany jest ubezpieczyć przedmiot leasingu na własny koszt. Obowiązek ten powinien zostać spełniony najpóźniej w terminie 7 dni od dnia odbioru przedmiotu leasingu.

2. W przypadku gdy przedmiot umowy nie został ubezpieczony w terminie i w zakresie ustalonym w ust. 1, Leasingodawca ma prawo ubezpieczyć przedmiot umowy na koszt Leasingobiorcy.

§ 11

1. W przypadku rozwiązania umowy leasingu Leasingobiorca zobowiązuje się zwrócić przedmiot leasingu w stanie niepogorszonym, wynikającym z zasad prawidłowej eksploatacji.

2. Leasingodawca zastrzega sobie prawo kontrolowania w czasie trwania umowy, stanu przedmiotu leasingu i sposobu jego eksploatacji.

§ 12

1. Umowa wygasa w przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu leasingu z przyczyn leżących po stronie Leasingobiorcy albo na skutek siły wyższej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Leasingobiorca jest zobowiązany zapłacić Leasingodawcy raty kapitałowe i opłaty dodatkowe do końca okresu, na który została zawarta umowa. Ponadto Leasingobiorca zobowiązany jest zwrócić Leasingodawcy przedmiot leasingu lub jego wartość.

§ 13

Leasingobiorca ma prawo z ważnych przyczyn rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, ale ponosi w tym przypadku konsekwencje przewidziane w § 12 ust. 2

§ 14

Z upływem terminu na który została zawarta umowa Leasingobiorca zwróci Leasingodawcy przedmiot leasingu.

§ 15

Leasingobiorcy nie przysługuje zwrot wpłaconych należności (rat kapitałowych i opłat dodatkowych) w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy.

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nasz Świat

Portal dla Polaków we Włoszech

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK