| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Najem i dzierżawa > Co powinno się znaleźć w umowie dzierżawy

Co powinno się znaleźć w umowie dzierżawy

Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

 Przeczytaj również: Kiedy warto zawrzeć umowę dzierżawy

Jak w każdej umowie należy bardzo precyzyjnie określić strony umowy.

Jeśli umowę podpisują osoby fizyczne, wystarczy podać ich imiona, nazwiska, daty urodzenia, imiona rodziców, adres do korespondencji, numery dokumentów tożsamości, ewentualnie numery PESEL.

Jeżeli osoby fizyczne prowadzą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wtedy trzeba podać nazwę tej działalności, jak również numer NIP. Warto również aby osoby takie przedstawiły odpis zaświadczenia z Ewidencji Działalności Gospodarczej.

W przypadku spółek konieczne jest wskazanie adresu siedziby, numeru wpisu do KRS i osoby uprawnionej do reprezentacji. Warto również przy podpisywaniu umowy przedstawić odpis z KRS.

Umowa powinna również zawierać dokładny opis przedmiotu dzierżawy.

Gdy dzierżawiony jest grunt należy określić jego położenie (miejscowość, ulicę), powierzchnię i numer ewidencyjny działki oraz numer księgi wieczystej, prowadzonej dla tego gruntu. W takim wypadku do umowy można dołączyć odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości.

Jeśli przedmiotem umowy jest urządzenie (np. samochód) - należy wskazać jego nazwę, rok produkcji, numer fabryczny.

Zobacz serwis: Najem i dzierżawa

W umowie należy precyzyjnie określić przeznaczenie przedmiotu dzierżawy (np. prowadzenie upraw rolnych, prowadzenie parkingu). Jeśli na danym gruncie ma być prowadzona działalność gospodarcza, należy wskazać jej rodzaj (np. w sytuacji, gdy grunt został wydzierżawiony pod prowadzenie parkingu, dzierżawca nie może bez zgody wydzierżawiającego prowadzić tam baru).

Dzierżawca w umowie powinien oświadczyć, że znany jest mu stan techniczny przedmiotu dzierżawy. Strony również mogą sporządzić protokół z przekazania przedmiotu umowy, w którym jednocześnie określą jej stan techniczny. Protokół taki będzie stanowił załącznik do umowy.

POBIERZ WZÓR: Umowa dzierżawy

Obowiązkowo należy wskazać datę i miejsce sporządzenia umowy.

Umowa dzierżawy jest umową terminową. Należy zatem wskazać czas trwania dzierżawy - może to być czas oznaczony (np. dwa lata), jak i nieoznaczony (dzierżawa skończy się wówczas, gdy upłynie jej okres wypowiedzenia).

Umowę zawartą na dłużej niż 30 lat uważa się za zawartą na czas nieoznaczony.

Dzierżawa jest umową odpłatną. Dlatego koniecznie trzeba w umowie trzeba wskazać wysokości czynszu oraz terminu i sposobu jego zapłaty (np. zapłata do 15. następnego miesiąca na wskazany rachunek bankowy wydzierżawiającego).

Jeśli czynsz zostanie zastrzeżony w ułamkowej części pożytków, a nie w pieniądzach, trzeba wówczas zaznaczyć, o jakie pożytki chodzi i w jakiej ilości, np. 30 kg śliwek za każdy rok dzierżawy gdy dzierżawiony jest sad. Można również zastrzec, że w razie braku takich plonów, zapłacony zostanie czynsz w pieniądzu.

W związku z dzierżawą istnieje konieczność ponoszenia innych kosztów np. ubezpieczenia, zużycia mediów, wywozu śmieci. Strony powinny zapisać w umowie sposób rozliczeń tych dodatkowych kosztów ( kto zapłaci za nie i jak strony się rozliczą).

W umowie warto wymienić również zobowiązania dzierżawcy do używania przedmiotu tylko zgodnie z przeznaczeniem, do niepoddzierżawiania go czy do zwrócenia go w stanie niepogorszonym.

Strony powinny własnoręcznie podpisać umowę.

WZÓR UMOWY DZIERŻAWY

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Umowa dzierżawy: jaka jest jej treść?
Umowa dzierżawy: jaka jest jej treść?

Monitor Księgowego225.00 zł

POLECANE ARTYKUŁY

TERMINARZ

GRU18
TydzieńPWŚCPSN
491234567
50891011121314
5115161718192021
5222232425262728
129303101020304

Ostatnio na forum

Narzędzia

Eksperci infor.pl

Anna Bielińska-Piechota

Ekspert ds. Kadr i Płac

Zostań ekspertem Infor.pl »