| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowy w firmie > Umowa spółki jawnej - WZÓR UMOWY

Umowa spółki jawnej - WZÓR UMOWY

Spółka jawna jest osobową spółką prawa handlowego. Jest ona zawiązywana na podstawie umowy, zawieranej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY

§ 3.

1.      Łączny wkład wspólników do Spółki wynosi 13.000,- (trzynaście tysięcy) złotych, przy czym:

a.       …………………………………………… wnosi w gotówce do kasy Spółki 5.000,- (pięć tysięcy) złotych,

b.      …………………………………………… wnosi w gotówce do kasy Spółki 8.000,- (osiem tysięcy) złotych.

2.        Udziały Wspólników w majątku Spółki jak również w jej zyskach i stratach są proporcjonalne do wniesionych wkładów.

§ 4.

1.      Każdy wspólnik ma prawo reprezentowania  Spółki. Do składania oświadczeń woli i składania podpisów w imieniu Spółki umocowany jest każdy wspólnik samodzielnie.

2.      Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich wspólników, ale odwołać prokurę może każdy ze wspólników jednoosobowo.

3.      Do przyjmowania oświadczeń woli, kwitowania odbioru gotówki lub towarów, jak również dokonywania wszelkich innych czynności zwykłego zarządu majątkiem Spółki umocowany jest każdy ze wspólników jednoosobowo.

4.      Zatrudnianie pracowników należy do wszystkich wspólników łącznie. To samo dotyczy ustanawiania dla nich warunków pracy i płacy. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy przysługuje każdemu ze wspólników jednoosobowo.

§ 5.

Wszelkie pożyczki lub kredyty udzielone na rzecz Spółki przez wspólników będą oprocentowane, w takim samym procencie jak kwoty pochodzące od osób trzecich. Jednakże udziały wspólników zawsze pozostają nieoprocentowane.

§ 6.

1.      Wspólnicy zobowiązani są pracować przy dołożeniu należytej staranności na rzecz Spółki. Za te prace nie przysługuje wspólnikom wynagrodzenie.

2.      Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 7.

1.      Wspólnik posiada bezwzględny zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej, a zatem nie może on bez pisemnego zezwolenia drugiego wspólnika zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz, nie może także prowadzić działalności konkurencyjnej na własny rachunek jako podmiot gospodarczy.

2.      Strony jednomyślnie potwierdzają, że prowadzenie działalności konkurencyjnej będzie miało miejsce także wtedy, kiedy wspólnik będzie prowadził przedsiębiorstwo na rachunek innej osoby albo będzie stale udzielał rad osobie, do której należy konkurencyjne przedsiębiorstwo albo gdy podejmuje tylko pewne czynności dla siebie lub innego przedsiębiorstwa albo gdy wchodzi z nim w umowy, które oddziaływać mogą niekorzystnie na interesy Spółki.

3.      W razie naruszenia zakazu konkurencji wspólnik odpowiada za szkodę i winien wydać Spółce korzyści jakie osiągnął, ponadto drugi wspólnik może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, ponieważ naruszenie takie stanowi ważny powód uzasadniający wypowiedzenie umowy.

§ 8.

W miejsce zmarłego wspólnika wstępują jego spadkobiercy. Jednakże każdy spadkobierca będzie uprawniony ustąpić ze Spółki za uprzednim powiadomieniem pozostałego wspólnika. Spadkobierca dokonuje tego zawiadomienia pod rygorem bezskuteczności niezwłocznie po powzięciu wiadomości o otwarciu spadku, przy czym decyduje chwila wysłania zawiadomienia.

§9.

W sprawach nieuregulowanych odrębnie niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych (ustawa z dnia 15. września 2000r, Dz. Ustaw Nr 94, poz. 1037) dotyczące spółek jawnych.

§10.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§11.

Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem niniejszej umowy oraz związanymi z tą czynnością  opłatami  ponosi Spółka.
......................................                                                                    .......................................                                     

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa spółki jawnej                                        

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Cyrankiewicz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK