| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Praca > Zasiłki > Zasiłek chorobowy > Jakie są ograniczenia wysokości zasiłku wypłacanego po ustaniu ubezpieczenia?

Jakie są ograniczenia wysokości zasiłku wypłacanego po ustaniu ubezpieczenia?

Internauta pyta:Od 20 stycznia 2010 r. do dnia dzisiejszego przebywam na zwolnieniu lekarskim. 28 lutego 2010 r. zakończyło się moje zatrudnienie. Obecnie zasiłek chorobowy wypłaca mi ZUS. Moje zarobki, z których obliczono podstawę zasiłku były dosyć wysokie i za luty otrzymałam blisko 5000 zł zasiłku. Za marzec zasiłek z ZUS przyszedł w kwocie prawie o połowę mniejszej niż w trakcie zatrudnienia. Na jakiej podstawie ZUS obniżył mi zasiłek i czy ma do tego prawo?

Ekspert odpowiada:

Podstawa zasiłku chorobowego, przysługującego w trakcie ubezpieczenia jest ustalana na podstawie średnich zarobków z 12 miesięcy poprzedzających chorobę. Wysokość zasiłku chorobowego to 80% tak wyliczonej podstawy, pomniejszonej o 13,71% składek finansowanych ze środków ubezpieczonego. A więc w okresie, kiedy trwa zatrudnienie, świadczenia chorobowe zależą wprost od naszych przychodów.

299,00 złEmerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Emerytury pomostowe. Komentarz.

Natomiast wysokość zasiłku chorobowego wypłacanego już po ustaniu zatrudnienia jest ograniczona przepisami. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie może być bowiem wyższa niż kwota wynosząca 100% przeciętnego wynagrodzenia. Kwotę tę ustala się miesięcznie, poczynając od 3 miesiąca kwartału kalendarzowego, na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego dla celów emerytalnych (mówi o tym art. 46 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2009 r. wynosiło 3243,60 zł.

A więc ZUS, ustalając kwotę zasiłku, przysługującego Pani od momentu zakończenia zatrudnienia, słusznie obniżył wysokość świadczenia. Przyjął jako podstawę zasiłku kwotę przeciętnego wynagrodzenia, a nie uprzednio wyliczone zarobki, które były wyższe od tej kwoty. Ograniczenie podstawy jest zgodne z przepisami i ma zastosowanie do zasiłku chorobowego oraz ewentualnego świadczenia rehabilitacyjnego.

Zobacz również serwis: Zasiłki

avatar

2013-12-11 20:36 Zgłoś

Bzdura, kłamstwo. Pani ekspert nas osazukuje. Powołuje się na "art. 46 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa" Zasady obliczania zasiłku znajdują się w: Dz.U.1999.60.636 Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Niżej zamieściłem te dzienniki, na które się powołuje. Dz.U.1999.46.459 Szczegółowy zakres i forma audytu energetycznego oraz algorytm oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a także wzory kart audytu energetycznego. Dz.U.1999.46.460 Szczegółowe zasady i tryb weryfikacji audytu energetycznego oraz szczegółowe warunki, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów energetycznych. 1999.06.25 57 poz. 618 , 617 , 616 , 615 , 614 , 613 , 612 , 611 , 610 , 609 , 608 , 607 , 606 , 605 , 604 , 603 , 602 , 601 , 600 , 599 , 598 , 597 , 596 , Dz.U.1999.57.596 Zm.: ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Dz.U.1999.57.597 Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy. Dz.U.1999.57.598 Zm.: rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Dz.U.1999.57.599 Zmiana rozporządzenia w sprawie podatku akcyzowego. Dz.U.1999.57.600 Sposób realizacji przepisów o homologacji urządzeń telekomunikacyjnych zakładanych i używanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrom: Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych, organy, jednostki organizacyjne nadzorowane, podległe lub podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz jednostki organizacyjne Urzędu Ochrony Państwa. Dz.U.1999.57.601 Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia przejść granicznych, na których jest dokonywana weterynaryjna kontrola graniczna. Dz.U.1999.57.602 Zm.: rozporządzenie w sprawie okresów przechowywania i warunków niszczenia akt spraw sądowych lub przekazywania ich archiwom państwowym. Dz.U.1999.57.603 Nadanie osobowości prawnej Ewangelicko-Reformowanemu Duszpasterstwu Imigrantów z siedzibą w Warszawie. Dz.U.1999.57.604 Organy inspekcyjne dla jednostek pływających Straży Granicznej i Policji oraz tryb przeprowadzania przeglądów i inspekcji, a także ich rodzaje. Dz.U.1999.57.605 Zm.: rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach. Dz.U.1999.57.606 Zm.: rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych. Dz.U.1999.57.607 Zm.: rozporządzenie w sprawie gospodarowania żywymi zasobami morza i ich ochrony. Dz.U.1999.57.608 Przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych. Dz.U.1999.57.609 Kursy dokształcające kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. Dz.U.1999.57.610 Zm.: rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. Dz.U.1999.57.611 Wysokość opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu. Dz.U.1999.57.612 Wysokość opłat za wydanie karty pojazdu. Dz.U.1999.57.613 Zasady i tryb upoważniania niektórych pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych do wykonywania w imieniu inspektorów sanitarnych określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji. Dz.U.1999.57.614 Zm.: rozporządzenie w sprawie recept lekarskich. Dz.U.1999.57.615 Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego.

avatar

2012-03-31 13:34 Zgłoś

Dlaczego piszesz bez sensu?

avatar

2011-01-25 16:37 Zgłoś

Mam pytanie, okazało sie że zona jest w ciaży , a poczecie nastąpiło podczas trwania okresu wypowiedzenia ( likwidacja firmy) ciąza zagrożona zwolnienie lekarz dał w odtatni dzień ubezpieczenia. Czy w tym przypadku też przysługuje zasiłek do wysokości średniej krajowej po ustaniu zatrudnienia czy zasiłek w wysokości zasiłku macieżyńskiego czyli wyliczenie z ostatnich 12 miesiący(żona zarabiała 4000 netto) Z góry dziekuje za odpowiedź

HITY INFORU

TERMINARZ

LIP30
TydzieńPWŚCPSN
2730123456
2878910111213
2914151617181920
3021222324252627
3128293031010203

Ostatnio na forum

zobacz więcej »

Narzędzia

Eksperci infor.pl

Sedlak & Sedlak Jesteśmy najstarszą polską firmą doradztwa HR. To zobowiązuje.

Byliśmy i jesteśmy pionierami wdrażającymi w Polsce standardy zarządzania kapitałem ludzkim.

Zostań ekspertem Infor.pl »