| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Bezrobotny > Szkolenia i staże > Staż i praktyka absolwencka

Staż i praktyka absolwencka

Absolwenci, którzy chcą zdobyć praktyczne umiejętności mają do wyboru staż lub praktykę. Staż z urzędu pracy jest płatny i wymaga posiadania statusu osoby bezrobotnej. Praktyka natomiast może być odpłatna lub nieodpłatna.

Staż z Urzędu Pracy

Staż absolwencki jest jedną z najlepszych możliwość do zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego przez młodych ludzi. Dzięki niemu nabywają oni umiejętności praktyczne niezbędne do późniejszego wykonywania pracy.

W świetle obowiązujących przepisów na staż z urzędu pracy mogą liczyć bezrobotni absolwenci do 25 roku życia oraz osoby, które w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej nie ukończyły 27 lat. Oznacza to, że warunkiem koniecznym odbycia stażu jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej. Aby się zarejestrować jako bezrobotny należy zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu pracy.

W okresie odbywania stażu bezrobotnemu przysługuje stypendium w wysokości 120 % kwoty zasiłku dla bezrobotnych.

Umowa starosty z pracodawcą

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie. Przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego. Taki program powinien określać: 

1. nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy; 

2. zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego; 

3. rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych; 

4. sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych; 

5. opiekuna osoby objętej programem stażu. 

Starosta może skierować bezrobotnych do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy. Z dłuższego, 12 miesięcznego stażu mogą skorzystać tylko bezrobotni, którzy nie ukończyli 25 roku życia.

Zobacz: Zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn od 2013 roku

Praktyka absolwencka

Praktyka absolwencka, podobnie jak staż, ma na celu ułatwienie absolwentom uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy. Mogą ją odbywać osoby, które ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyły 30 lat. Warto również wyjaśnić, że odbywanie praktyki nie stanowi przeszkody do posiadania statusu bezrobotnego.

W odróżnieniu od stażu, praktyka może być odpłatna lub nieodpłatna. Jeśli jest płatna to wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Umowa

Praktykę absolwencką odbywa się na podstawie umowy zawieranej pomiędzy praktykantem a osobą przyjmującą na praktykę. Taka umowa powinna określać:

1. rodzaj pracy, w ramach której praktykant ma uzyskiwać doświadczenie i nabywać umiejętności praktyczne; 

2. okres odbywania praktyki; 

3. tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki; 

4. wysokość świadczenia pieniężnego, jeżeli praktyka ma być odbywana odpłatnie.

Zobacz serwis: Formy zatrudnienia

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Wiesław Dzikowski

Księgowy, współwłaściciel i pełniący rolę wiceprezesa w firmie BR Progres sp. z o.o. Z księgowością związany od 2003 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »