| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Emerytury > Świadczenia przedemerytalne > Wszystko o świadczeniach przedemerytalnych

Wszystko o świadczeniach przedemerytalnych

Świadczenie przedemerytalne to pomoc finansowa dla osób o długim stażu pracy, które nie z własnej winy straciły pracę i z racji swojego wieku nie mają możliwości znalezienia nowego zatrudnienia.

Świadczenie przedemerytalne przysługuje uprawnionemu po upływie co najmniej 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, jeśli spełnia łącznie następujące warunki:

  • nadal jest zarejestrowany jako bezrobotny;
  • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych;
  • złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach ZUS, na wniosek osoby zainteresowanej, może przywrócić termin do złożenia wniosku.

Do wymaganych 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, niezbędnych do uzyskania świadczenia przedemerytalnego, można zaliczyć okresy:

  • za które prawo do zasiłku dla bezrobotnych nie przysługiwało;
  • zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych podjętego w tym okresie; w przypadku gdy zatrudnienie lub inna praca zarobkowa ustanie po upływie 6-miesięcznego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje, jeżeli wniosek o przyznanie tego świadczenia zostanie złożony w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia ustania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Kwota świadczenia przedemerytalnego wynosi 670 zł miesięcznie. Wyjątkiem są osoby, które przechodzą z renty z tytułu niezdolności do pracy na świadczenie przedemerytalne, ich świadczenie nie może być wyższe niż ostatnio otrzymywana renta.

Świadczenie przedemerytalne podlega corocznej waloryzacji.

Prawo do świadczenia przedemerytalnego ustaje:

  • na wniosek osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne;
  • w dniu poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury,
  • z dniem osiągnięcia wieku 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę;
  • z dniem nabycia prawa własności lub objęcia w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe albo współwłasności nieruchomości rolnej, jeżeli udział przekracza 2 ha przeliczeniowe;
  • wraz ze śmiercią osoby uprawnionej.

Zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia przedemerytalnego

Świadczenie przedemerytalne ulega zawieszeniu w przypadku:

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Węgiel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »