| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Konstytucja > Omówienie Konstytucji RP > Obywatelska inicjatywa ustawodawcza

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza

Demokracja bezpośrednia pozwala nam – obywatelom polskim sprawować władzę w państwie. Jednym z przejawów sprawowania władzy przez naród, jest obywatelska inicjatywa ustawodawcza. Pozwala na przedstawianie projektów ustaw przez obywateli. Warto sprawdzić, kiedy i w jakich okolicznościach przysługuje nam inicjatywa ustawodawcza. 

Demokracja bezpośrednia jest jednym ze sposobów sprawowania władzy przez naród. Polega ona na osobistym sprawowaniu władzy przez naród, a nie przez jego wybranych przedstawicieli.

Konstytucja daje grupie co najmniej 100 000 obywateli inicjatywę ustawodawczą.

Istotne jest, że inicjatywa obywatelska, nie może dotyczyć spraw zastrzeżonych przez Konstytucję dla innych podmiotów. Na przykład obywatele nie mogą inicjować projektów ustaw zastrzeżonych dla właściwości Rady Ministrów. Do takich ustaw zaliczymy między innymi:

  • ustawę budżetową,
  • ustawę o udzieleniu gwarancji finansowych przez państwo.

Zobacz również: Sejm i Senat

Projekt przygotowany przez obywateli wnosi się do Marszałka Sejmu.

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej wykonuje czynności związane z:

  • przygotowaniem projektu ustawy,
  • rozpowszechnianiem projektu ustawy,
  • zbieraniem podpisów obywateli pod projektem ustawy.

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej występuje pod nazwą uzupełnioną o tytuł projektu ustawy.

Komitet może utworzyć grupa co najmniej 15 obywateli polskich. Obywatele Ci muszą mieć prawo brania czynnego udziału w wyborach, czyli posiadać prawo wybierania do Sejmu.

Komitet posiada osobowość prawną, z chwilą przyjęcia przez Marszałka Sejmu zawiadomienia o utworzeniu komitetu z podpisem 1000 osób.

W imieniu i na rzecz Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej występuje pełnomocnik lub zastępca Komitetu.

Po zebraniu 1000 podpisów obywateli popierających projekt, pełnomocnik komitetu zawiadamia Marszałka Sejmu o utworzeniu Komitetu. Podpisy te stanowią część wymaganej liczby 100 000 podpisów osób popierających projekt ustawy.

Do zawiadomienia dołącza się projekt ustawy wraz z załączonym wykazem 1000 podpisów obywateli. Jeśli zawiadomienie jest prawidłowe Marszałek Sejmu w ciągu 14 dni wydaje postanowienie o przyjęciu zawiadomienia. Postanowienie to doręcza się pełnomocnikowi Komitetu.

Zobacz również: Konstytucja RP

Po otrzymaniu takiego postanowienia Marszałka Sejmu ogłasza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim:

  • fakt nabycia osobowości prawnej,
  • adres Komitetu,
  • miejsce udostępnienia projektu ustawy do publicznego wglądu.

Zbieranie podpisów

Pod projektem ustawy pochodzącej z inicjatywy obywatelskiej musi się podpisać 100 000 obywateli, którzy mają prawo wybierania do Sejmu.

Projekt ustawy musi być wyłożony do wglądu w miejscu zbierania podpisów.

Obywatel, który chce udzielić poparcia i podpisać się pod projektem składa swój podpis na wykazie obok swojego imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania i numeru PESEL.

Czytaj także

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Konstytucja daje grupie co najmniej 100 000 obywateli inicjatywę ustawodawczą.
Konstytucja daje grupie co najmniej 100 000 obywateli inicjatywę ustawodawczą.

Potrącenia komornicze i administracyjne z wynagrodzeń69.30 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Samsonowicz

Ekspert serwisu Comperia.pl, specjalizuje się w finansach osobistych i rynku kredytowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »